cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Archív aktualit

Den otevřených dveří
30.10.2012

Dne 6. listopadu v 10:00 -15:00 hodin proběhne v Orientálním ústavu Den otevřených dveří.
Zájemci si mohou prohlídnout všechna pracoviště a konzultovat s odborníky jednotlivých oddělení.
Pro návštěvníky budou také otevřeny knihovny OÚ, zejména tedy knihovna všeobecná a čínská.
V případě hlubšího (předem avizovaného!) zájmu je možné pro větší skupiny uspořádat přednášku na vybrané téma z oblasti Orientu a orientalistiky.
 
Konrétní téma lze domluvit s Mgr. Pavlem Honsem, Ph.D. na tel. 266053703 nebo prostřednictvím emailu hons@orient.cas.cz
 

Prezentace překladů ze středověkého arabského písemnictví
27.8.2012

Ve středu 12. září proběhne v Literární kavárně Knihkupectví Academia prezentace 3 překladů ze středověkého arabského písemnictví. Autory překladů jsou prof. Jaroslav Oliverius, Dr. Ondřej Beránek a Dr. Bronislav Ostřanský.

Více zde

Popularizační seriál o islámu v Českém rozhlase
3.7.2012

Český rozhlas Leonardo připravil nový popularizační seriál o islámu s názvem "Deset procházek mezi minarety", na němž se podílel pracovník OÚ Bronislav Ostřanský. Seriál lze vyslechnout v rámci pořadu Sedmý světadíl od 4. července do 5. září. (Sedmý světadíl ČRo Leonardo vysílá v premiéře vždy ve středu od 9.00, reprízy ve st 18.00, čt 15.00, pá 13.00, ne 12.00, po 1.00 a út 5.00). Texty úvodních výkladů budou dostupné rovněž na www.rozhlas.cz/leonardo  a celý pořad lze najít i v rozhlasovém archivu Sedmého světadílu na adrese http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?p_po=2627. Více infomací naleznete v Akademickém bulletinu.

Veřejné výběrové řízení na funkci ředitele OÚ
31.5.2012

 

Rada Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

 

Autogramiáda Miloše Mendela
14.5.2012

Miloš Mendel, arabista a islamolog, podepisuje své knihy „Džihád“ a „Náboženství v boji o Palestinu“.
 

 

18. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Výstaviště Holešovice, Pátek 18. 5. 2012, 13:00-14:00, L 406 Levé křídlo

Přednáška Bronislava Ostřanského
14.5.2012

Bronislav Ostřanský: Tisíc a jeden arabský sen
Arabské snáře se ve středověku v muslimské společnosti těšily velké oblibě. Přednáška pojednává o přístupu starých Arabů ke snům a jejich výkladu, který byl pokládán za vědu i umění zároveň.
 

18. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Výstaviště Holešovice, Pátek 18. 5. 2012, 12:00-12:50, Komorní sál, pravé křídlo (balkon vlevo).

Přednáška Pavla Honse a Dagmar Markové
14.5.2012

Dagmar Marková – Pavel Hons: Když němí promluvili
Přístup k nedotýkatelným, dnes dalitům, byl v indickém kastovním systému vymezen po staletí. S jejich postavením páriů souvisela široká společenská, ekonomická a kulturní diskriminace, kterou se daří postupně rušit až od 20. století. V posledních padesáti letech dalité  vytvořili literaturu, která stojí za pozornost. Přednáška krátce představuje dalitské hnutí a ukazuje odraz života dalitů v hindské a tamilské literatuře.

Součástí přednášky je také prezentace nové knihy P. Honse a D. Markové Když němí promluví... Antologie hindské a tamilské dalitské literatury (nakladatelství Pavel Mervart 2012).

 

18. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Výstaviště Holešovice, Pátek 18. 5. 2012, 13:00-13:50, Komorní sál, pravé křídlo (balkon vlevo).
 

Volba nové Rady pracoviště OÚ AV ČR, v.v.i.
10.4.2012

Dne 10. dubna 2012 proběhla v souladu se zákonem o v.v.i. a stanovami AV ČR volba Rady pracoviště OÚ.

Pozvání na přednáškový semniář na Melbourne University pro Hanu Třískovou
3.4.2012

PhDr. Hana Třísková, Ph.D. byla pozvána čtvrté výroční fórum s názvem Foundations of Speaking L2 Chinese: A THeory and Practice Workshop, které se bude konat v říjnu 2012 na University of Melbourne. Veškeré náklady hradí zvoucí strana.

Stanovisko Orientálního ústavu AV ČR, v.v.i., k výsledkům hodnocení
27.3.2012

 

Orientální ústav zásadně nesouhlasí s výsledky hodnocení výzkumné činnosti pracoviště AV ČR za období 2005-2010. Přestože podle odst. IV, čl. 4.6 Metodického pokynu měly být připomínky pracoviště vypořádány a stanovisko ředitele zveřejněno na stránkach AV ČR, Orientální ústav ani na opakované žádosti dosud nedostal ke svým konkrétním připomínkám odpověď.  Stejně tak nesouhlasíme s postupem vedení AV ČR vůči ústavu při jeho legitimní snaze o vypořádání připomínek. Přímým důsledkem netransparentního hodnocení a navazujících kroků vedení AV ČR bylo zkrácení rozpočtu ústavu o 9 %, tj. cca 1 400 000 Kč a následně i odvolání ředitelky z funkce, které ovšem bylo Radou pracoviště zamítnuto. Zveřejňujeme zde relevantní doklady dokumentující komunikaci ústavu s vedením AV ČR.

 

 

Veřejné výběrové řízení na funkci ředitele OÚ
13.3.2012

Rada Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

 

Islám a konec světa
23.9.2011

Dne 8. 11. 2011 v 17:00 hodin prosloví PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. přednášku na téma Islám a konec světa.

 

Den otevřených dveří
23.9.2011

Dne 8. listopadu v 10:00-15:00 hodin proběhne v Orientálním ústavu Den otevřených dveří.

Zájemci si mohou prohlídnout všechna pracoviště a konzultovat s odborníky jednotlivých oddělení.

Pro návštěvníky budou také otevřeny knihovny OÚ, zejména tedy knihovna všeobecná a čínská.

V případě hlubšího (předem avizovaného!) zájmu je možné pro větší skupiny uspořádat přednášku na vybrané téma z oblasti Orientu a orientalistiky.

 

Vystoupení Bronislava Ostřanského na knižním veletrhu Svět knihy Praha 2011
25.5.2011

Na 17. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2011 vystoupil vědecký pracovník OU Bronislav Ostřanský s přednáškou na téma „Hledání skrytého pokladu – klenoty středověkého islámského mystického písemnictví“.

Přednáška Bronislava Ostřanského
1.4.2011

Dne 13. dubna v 18:00 hodin v budově K-Centra, Senovážné nám. 23, Praha 1, místnost č. 201 proběhne přednáška PhDr. Bronislava Ostřanského, Ph.D. s názvem STŘEDOVĚKÝ EGYPT OČIMA TAQÍJUDDÍNA AL-MAQRÍZÍHO.

Minarety nad městem aneb Proč islám budí strach?
9.11.2010

Vědecký pracovník Orientálního ústavu PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., vystoupil v televizní diskusi věnované problematice islámu v České republice. Záznam relace lze shlédnout zde.

Hindutva - odvrácená tvář hinduismu
4.11.2010

V rámci Týdne vědy a techniky (1.-7. listopadu 2010) přednesla v budově Prezidia AV ČR veřejnou přednášku "Hindutva - odvrácená tvář hinduismu" ředitelka Orientálního ústavu PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc.

Vystoupení Jana Bečky na konferenci Forum 2000
11.10.2010

V rámci konference Forum 2000 vystoupil s příspěvkem týkajícím se aktuální situace v Barmě vědecký pracovník Orientálního ústavu PhDr. Jan Bečka, CSc.

Ocenění Janu Filipskému
13.5.2010

Vědeckému pracovníku Orientálního ústavu PhDr. Janu Filipskému, CSc. byla Ústavem antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně udělena Cena zakladatele Antropologického ústavu Prof. MUDr. et PhDr. Vojtěcha Suka, DrSc. za vynikající přínos k rozvoji moderní obecné antropologie.
 

Ocenění Kamilu Sedláčkovi
12.5.2010

Na základě návrhu Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., předal dne 12. května 2010 prof. ing. Jiří Drahoš, Dr.Sc., dr.h.c., předseda Akademie věd České republiky, v. v. i., čestnou oborovou medailí Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických vědách panu ing. Kamilu Sedláčkovi, CSc. (nar. 1926). Akademie věd tím ocenila jeho mezinárodně uznávaný příspěvek k rozvoji orientální filologie a prof. Drahoš osobně vyjádřil své vysoké osobní uznání životního díla pana Sedláčka na poli studia tibeto-čínských jazyků. Slavnostního aktu se za Orientální ústav zúčastnili jeho ředitelka dr. Stanislava Vavroušková a dr. Jiří Holba, který přednesl laudatio.