cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Archív aktualit

Stanovisko Orientálního ústavu AV ČR, v.v.i., k výsledkům hodnocení
27.3.2012

 

Orientální ústav zásadně nesouhlasí s výsledky hodnocení výzkumné činnosti pracoviště AV ČR za období 2005-2010. Přestože podle odst. IV, čl. 4.6 Metodického pokynu měly být připomínky pracoviště vypořádány a stanovisko ředitele zveřejněno na stránkach AV ČR, Orientální ústav ani na opakované žádosti dosud nedostal ke svým konkrétním připomínkám odpověď.  Stejně tak nesouhlasíme s postupem vedení AV ČR vůči ústavu při jeho legitimní snaze o vypořádání připomínek. Přímým důsledkem netransparentního hodnocení a navazujících kroků vedení AV ČR bylo zkrácení rozpočtu ústavu o 9 %, tj. cca 1 400 000 Kč a následně i odvolání ředitelky z funkce, které ovšem bylo Radou pracoviště zamítnuto. Zveřejňujeme zde relevantní doklady dokumentující komunikaci ústavu s vedením AV ČR.

 

 

Veřejné výběrové řízení na funkci ředitele OÚ
13.3.2012

Rada Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

 

Islám a konec světa
23.9.2011

Dne 8. 11. 2011 v 17:00 hodin prosloví PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. přednášku na téma Islám a konec světa.

 

Den otevřených dveří
23.9.2011

Dne 8. listopadu v 10:00-15:00 hodin proběhne v Orientálním ústavu Den otevřených dveří.

Zájemci si mohou prohlídnout všechna pracoviště a konzultovat s odborníky jednotlivých oddělení.

Pro návštěvníky budou také otevřeny knihovny OÚ, zejména tedy knihovna všeobecná a čínská.

V případě hlubšího (předem avizovaného!) zájmu je možné pro větší skupiny uspořádat přednášku na vybrané téma z oblasti Orientu a orientalistiky.

 

Vystoupení Bronislava Ostřanského na knižním veletrhu Svět knihy Praha 2011
25.5.2011

Na 17. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2011 vystoupil vědecký pracovník OU Bronislav Ostřanský s přednáškou na téma „Hledání skrytého pokladu – klenoty středověkého islámského mystického písemnictví“.

Přednáška Bronislava Ostřanského
1.4.2011

Dne 13. dubna v 18:00 hodin v budově K-Centra, Senovážné nám. 23, Praha 1, místnost č. 201 proběhne přednáška PhDr. Bronislava Ostřanského, Ph.D. s názvem STŘEDOVĚKÝ EGYPT OČIMA TAQÍJUDDÍNA AL-MAQRÍZÍHO.

Minarety nad městem aneb Proč islám budí strach?
9.11.2010

Vědecký pracovník Orientálního ústavu PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., vystoupil v televizní diskusi věnované problematice islámu v České republice. Záznam relace lze shlédnout zde.

Hindutva - odvrácená tvář hinduismu
4.11.2010

V rámci Týdne vědy a techniky (1.-7. listopadu 2010) přednesla v budově Prezidia AV ČR veřejnou přednášku "Hindutva - odvrácená tvář hinduismu" ředitelka Orientálního ústavu PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc.

Vystoupení Jana Bečky na konferenci Forum 2000
11.10.2010

V rámci konference Forum 2000 vystoupil s příspěvkem týkajícím se aktuální situace v Barmě vědecký pracovník Orientálního ústavu PhDr. Jan Bečka, CSc.

Ocenění Janu Filipskému
13.5.2010

Vědeckému pracovníku Orientálního ústavu PhDr. Janu Filipskému, CSc. byla Ústavem antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně udělena Cena zakladatele Antropologického ústavu Prof. MUDr. et PhDr. Vojtěcha Suka, DrSc. za vynikající přínos k rozvoji moderní obecné antropologie.
 

Ocenění Kamilu Sedláčkovi
12.5.2010

Na základě návrhu Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., předal dne 12. května 2010 prof. ing. Jiří Drahoš, Dr.Sc., dr.h.c., předseda Akademie věd České republiky, v. v. i., čestnou oborovou medailí Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických vědách panu ing. Kamilu Sedláčkovi, CSc. (nar. 1926). Akademie věd tím ocenila jeho mezinárodně uznávaný příspěvek k rozvoji orientální filologie a prof. Drahoš osobně vyjádřil své vysoké osobní uznání životního díla pana Sedláčka na poli studia tibeto-čínských jazyků. Slavnostního aktu se za Orientální ústav zúčastnili jeho ředitelka dr. Stanislava Vavroušková a dr. Jiří Holba, který přednesl laudatio.
 

Ocenění J. Strnadovi a H. Třískové
21.12.2009

Na mezinárodním knižním veletrhu konaném ve Frankfurtu n/M. v roce 2009 byla udělena organizací European Educational Publishers Group (EEPG) bronzová plaketa Best European Schoolbooks 2009, Bronze Award, Books for Secondary School publikaci „Dějepis: Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia“, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2007, na jejímž vytvoření se autorsky podíleli i pracovníci Orientálního ústavu J. Strnad a H. Třísková.

Vzpomínková akce u příležitosti 27. výročí úmrtí Vincence Pořízky
31.8.2009

Ve dnech 28.-29 srpna 2009 se ředitelka S. Vavroušková a vedoucí oddělení jižní Asie J. Strnad zúčastnili v Drahanech vzpomínkové akce u příležitosti 27. výročí úmrtí doc. PhDr. ThDr. Vincence Pořízky, zakladatele hindistiky v Československu. Přítomen byl i první tajemník velvyslanectví Indické republiky. Na setkání byla dohodnuta spoluúčast OÚ na vybudování Pořízkova muzea v Drahanech a na uspořádání tematické výstavy o Pořízkově životě v Prostějovském muzeu.

Návštěva ředitele Centra strategických studií v OÚ
8.7.2009

Dne 8. června 2009 navštívil Orientální ústav Prof. Dr. Mansour Abdullah Al-Mansour, ředitel Centra strategických studií v Rijádu (Saúdská Arábie), jehož doprovázel charge d´affair Královského velvyslanectví Saúdské Arábie v Praze, pan Mohammed A. Khayat. Oba pánové se setkali s ředitelkou ústavu dr. Stanislavou Vavrouškovou a doc. Milošem Mendelem, předním českým odborníkem na problematiku islámu a arabských zemí. Na schůzce byly mimo jiné zvažovány možnosti konkrétní dvoustranné spolupráce mezi Orientálním ústavem a saúdsko-arabským Centrem strategických studií.

Mezinárodní setkání redakce časopisu Archiv Orientální
23.5.2009

Dne 23. května 2009 se konalo v Praze pracovní setkání mezinárodní redakce Orientálním ústavem vydávaného časopisu Archiv Orientální.

Výběrové řízení na místo vědeckého pracovníka
17.3.2009

Ředitelka Orientálního ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na místo vědeckého pracovníka na obory dějiny a kultury zemí Dálného východu. Podmínkou přijetí je absolvování příslušného orientalistického oboru na univerzitě s akreditací. Hledáme absolventy japanologie, mongolistiky, vietnamistiky, koreanistiky. Přednost mají uchazeči s vědeckou hodností a publikační činností.
Přihlášky posílejte na adresu sekretariátu OÚ do 15. dubna 2009.

Výběrové řízení na pozici knihovník/knihovnice
21.10.2008

Ředitelka Orientálního ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. vypisuje výběrové řízení na pozici knihovník/knihovnice.  Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte prosím do 24.11.2008 na adresu sekretariátu Orientálního ústavu AV ČR, v.v.i., Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8, případně též v elektronické podobě na: jan.luffer@orient.cas.cz.

Výběrové řízení na místo vědeckého pracovníka
3.9.2008

Ředitelka Orientálního ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. vypisuje výběrové řízení na místo vědeckého pracovníka na obory dějiny a kultury zemí jihovýchodní Asie a moderní dějiny Blízkého a Dálného východu. Podmínkou přijetí je absolvování příslušného orientalistického oboru na univerzitě s akreditací. Hledáme absolventy indonesistiky, japanologie, mongolistiky a arabistiky. Přednost mají uchazeči s vědeckou hodností a publikační činností.
Přihlášky posílejte na adresu sekretariátu OÚ do 30. září 2008.

Podepsání dohody mezinárodního konsorcia ECAF
3.9.2007

Ředitelka Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc. podepsala dne 3.9.2007 v Paříži přístupovou dohodu nově založeného mezinárodního konsorcia European Consortium for Asian Field Study. Orientální ústav se tímto stal zakládajícím členem konsorcia sdružujícího čtyřicet významných výzkumných institucí z Evropské unie a Asie.

Ocenění Janu Zouplnovi
19.6.2007

Pracovníku našeho ústavu, PhDr. Janu Zouplnovi, Ph.D., byla rozhodnutím Akademické rady AV ČR udělena Cena Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vědeckou monografii "Od jišuvu k Izraeli. Formování izraelských mocenských elit 1919-1949" publikovanou v nakladatelství Libri v roce 2007.