cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Archív aktualit

Diskuze o aktuálním dění v Asii a Africe
11.10.2013

Dne 22. října proběhne s odborníky OÚ neformální diskuze o aktuálním dění v Asii a Africe. Více informací najdete zde.

Pozvánka na přednášku
1.10.2013

V pondělí 7. října proběhnou dvě přednášky hostů z Chinese Academy of Social Sciences. Témata přednášek: "Central Eurasian and Nomadic Studies in China" a "Nomadic Societies in Greater Inner Asia". Více informací nalezente zde.

V nakladatelství Brill vyšla kniha dr. Strnada o staré hindštině
20.9.2013

Nakladatelství Brill vydalo knihu Jaroslava Strnada zabývající se morfologií a syntaxí staré hindštiny. Více informací naleznete zde.

Mezinárodní konference věnovaná islámu a islamofobii na půdě Ministerstva zahraničních věcí ČR
10.9.2013

Dne 23. května 2013 se na půdě Ministerstva zahraničních věcí ČR uskutečnila mezinárodní konference věnovaná islámu a islamofobii v Evropě v ČR.  Zápis z konference jakož i projevy účatníků konference jsou dostupny zde.

Rozhovor s Ondřejem Klimešem o korupci v Číně
9.9.2013

V Lidových novinách vyšel rozhovor s Dr. Ondřejem Klimešem o korupci v současné Číně. Více informací zde.

Orientální ústav přivítal dva nové zahraniční postdoktorské badatele
6.9.2013

Orientální ústav přivítal dva nové zahraniční postdoktorské badatele: Dr. Mauro Valdinoci a Dr. Clément Steuer.

Nová kniha o arabských revolucích
6.9.2013

V nakladatelství Academia právě vyšla nová kniha editovaná Ondřejem Beránkem s názvem "Arabské revoluce: Demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady" - více informací naleznete zde.

Pozvánka na výstavu o Číně a Macau
22.8.2013

Od 12. srpna do 29. září probíhají v Ostravském muzeu výstavy nazvané "Dobrodružství Hedvábné cesty - Čína" a "Macao - koloniální perla Dálného východu" (zachycuje Macao v kresbách akad. malířky Ivy Mrázkové). Spoluautorem první výstavy je PhDr. Vladimír Liščák, CSc., pracovník Oddělení východní Asie Orientálního ústavu.

Více informací k oběma výstavám naleznete zde.

Orient zblízka - přednáškový cyklus Orientálního ústavu
22.8.2013

V září zahajuje Orientální ústav AV ČR, v. v. i. přednáškový cyklus s názvem "Orient zblízka". Více informací včetně názvů přednášek naleznete zde.

Výběrové řízení na pozici odborný pracovník či vědecký pracovník
26.7.2013

Orientální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník – částečný úvazek či vědecký pracovník – úvazek 1,0.

Na postdoktorské místo vypisované AV ČR byl do OÚ přijat Ondřej Klimeš
10.7.2013

V rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů byl vypisovaného AV ČR byl do Orientálního ústavu přijat Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D. Více informací o projektu Ondřeje Klimeše naleznete zde.

Oliver Weingarten získal Fellowship J.E. Purkyně
2.7.2013

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš na základě doporučení Akademické rady udělil Fellowship J. E. Purkyně dr. Oliverovi Weingartenovi, který díky této skutečnosti posílí Oddělení východní Asie OÚ AV ČR, v. v. i.

Jakub Hrubý získal prémii Otto Wichterleho
2.7.2013

Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D., člen Oddělení východní Asie OÚ AV ČR, v. v. i., získal spolu s dalšími 22 mladými vědci prémii Otto Wichterleho. Prémii převzal z rukou předsedy Akademie věd České republiky prof. Jiřího Drahoše ve středu 5. června 2013. Více informací naleznete zde.

"Turecké jaro?" přednáška PhDr. Petra Kučery, Ph.D. o současném dění v Turecku
19.6.2013

Orientální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.si vás dovoluje srdečně pozvat na mimořádnou přednášku PhDr. Petra Kučery, Ph.D., turkologa z Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty UK v Praze, nazvanou "Turecké jaro? Příčiny a důsledky současné krize v Turecku".

 

Tisíc a jeden arabský sen - přednáška Bronislava Ostřanského
21.5.2013

Dne 22. května proběhne v budově Akademie věd ČR přednáška Bronislava Ostřanského s názvem "Tisíc a jeden arabský sen".

Více informací naleznete zde.

Orientální ústav srdečně zve na debatu „Poezie svatých písem“
22.4.2013

Debata se uskuteční v rámci mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy.

 

Bible, Korán a indické védy nejsou jen náboženské texty, ale také knihy plné poezie. Debatu s předními českými specialisty na katolickou literaturu, islám a indické kultury moderuje předsedkyně Společnosti pro mezináboženský dialog. Hosté: Hana Tonzarová, Bronislav Ostřanský, Jaroslav Strnad. Moderátor: Kateřina Děkanovská.
Pořádají Svět knihy, s.r.o. a Orientální ústav AV ČR,  v.v.i.

Orientální ústav na tradičním Festivalu arabské kultury v Plzni
7.4.2013

Orientální ústav představil svou knižní i časopiseckou produkci na tradičním Festivalu arabské kultury v Plzni, největší akci svého druhu v ČR. Bližší informace viz: http://www.arabfest.cz/

 

 

Časopis Nový Orient je nyní dostupný i v elektronické verzi
29.3.2013

Elektronickou verzi časopisu najdete na této adrese: https://cs.publero.com/title/novy-orient

Jarní exkurze do Orientálního ústavu
21.3.2013

Orientální ústav AV ČR, v. v. i., nabízí návštěvu své knihovny (největší svého druhu u nás) s komentovanou prohlídkou vybraných ukázek rukopisů, starých tisků, orientálních miniatur a dalších zajímavostí, to vše provázené odborným výkladem vedoucího knihovny Dr. Jana Luffera.
V případě zájmu (předem avizovaného) může být tato prohlídka spojena s navazující přednáškou vědeckého pracovníka ústavu Dr. Bronislava Ostřanského "Jak Češi poznávali islámský Orient", zaměřenou na minulost a tradice české orientalistiky.

 

Výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – úvazek 1,0
8.3.2013

Orientální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – úvazek 1,0