cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Archív aktualit

Jarní exkurze do Orientálního ústavu
21.3.2013

Orientální ústav AV ČR, v. v. i., nabízí návštěvu své knihovny (největší svého druhu u nás) s komentovanou prohlídkou vybraných ukázek rukopisů, starých tisků, orientálních miniatur a dalších zajímavostí, to vše provázené odborným výkladem vedoucího knihovny Dr. Jana Luffera.
V případě zájmu (předem avizovaného) může být tato prohlídka spojena s navazující přednáškou vědeckého pracovníka ústavu Dr. Bronislava Ostřanského "Jak Češi poznávali islámský Orient", zaměřenou na minulost a tradice české orientalistiky.

 

Výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – úvazek 1,0
8.3.2013

Orientální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – úvazek 1,0

Výběrové řízení na pozici odborný pracovník – úvazek 0,5
8.3.2013

Orientální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník – úvazek 0,5

Offering of one-year fellowships (post-doctoral position)
8.3.2013

Oriental Institute is offering one-year fellowships to outstanding scholars (with a preference on non-Czech residents) of history and cultures of the countries of Asia (with a preference on Middle East and North Africa, South Asia, East Asia) for the 2013-2014 academic year.
 

Jmenování nového ředitele OÚ
13.2.2013

Dne 2. října 2012 byla shromážděním vědeckých pracovníků OÚ odvolána stávající Rada instituce. Na shromáždění vědeckých pracovníků dne 23. října byla zvolena nová Rada instituce v tomto složení:

prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D.,doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D., doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc., PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D., Mgr. Pavel Hons, Ph.D., Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D., PhDr. Jiří Prosecký, CSc., PhDr. Hana Třísková, Ph.D. a PhDr. Jan Zouplna, Ph.D.
Na svém prvním zasedání dne 25. října schválila Rada instituce vypsání výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky OÚ. Na základě výběrového řízení, které proběhlo dne 11. prosince 2012, byl ředitelem Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. jmenován Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., a to ke dni 1.2.2013.

Veřejné výběrové řízení na funkci ředitele OÚ
30.10.2012

 

Rada Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
 

 

Konference o milenialismu
30.10.2012

Ve dnech 13. a 14. listopadu se bude v prostorách Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konat konference s názvem Milenialismus. Očekávání konce světa v minulosti i současnosti. Více informací o této konferenci jakož i její program naleznete zde.

Den otevřených dveří
30.10.2012

Dne 6. listopadu v 10:00 -15:00 hodin proběhne v Orientálním ústavu Den otevřených dveří.
Zájemci si mohou prohlídnout všechna pracoviště a konzultovat s odborníky jednotlivých oddělení.
Pro návštěvníky budou také otevřeny knihovny OÚ, zejména tedy knihovna všeobecná a čínská.
V případě hlubšího (předem avizovaného!) zájmu je možné pro větší skupiny uspořádat přednášku na vybrané téma z oblasti Orientu a orientalistiky.
 
Konrétní téma lze domluvit s Mgr. Pavlem Honsem, Ph.D. na tel. 266053703 nebo prostřednictvím emailu hons@orient.cas.cz
 

Prezentace překladů ze středověkého arabského písemnictví
27.8.2012

Ve středu 12. září proběhne v Literární kavárně Knihkupectví Academia prezentace 3 překladů ze středověkého arabského písemnictví. Autory překladů jsou prof. Jaroslav Oliverius, Dr. Ondřej Beránek a Dr. Bronislav Ostřanský.

Více zde

Popularizační seriál o islámu v Českém rozhlase
3.7.2012

Český rozhlas Leonardo připravil nový popularizační seriál o islámu s názvem "Deset procházek mezi minarety", na němž se podílel pracovník OÚ Bronislav Ostřanský. Seriál lze vyslechnout v rámci pořadu Sedmý světadíl od 4. července do 5. září. (Sedmý světadíl ČRo Leonardo vysílá v premiéře vždy ve středu od 9.00, reprízy ve st 18.00, čt 15.00, pá 13.00, ne 12.00, po 1.00 a út 5.00). Texty úvodních výkladů budou dostupné rovněž na www.rozhlas.cz/leonardo  a celý pořad lze najít i v rozhlasovém archivu Sedmého světadílu na adrese http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?p_po=2627. Více infomací naleznete v Akademickém bulletinu.

Veřejné výběrové řízení na funkci ředitele OÚ
31.5.2012

 

Rada Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

 

Autogramiáda Miloše Mendela
14.5.2012

Miloš Mendel, arabista a islamolog, podepisuje své knihy „Džihád“ a „Náboženství v boji o Palestinu“.
 

 

18. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Výstaviště Holešovice, Pátek 18. 5. 2012, 13:00-14:00, L 406 Levé křídlo

Přednáška Bronislava Ostřanského
14.5.2012

Bronislav Ostřanský: Tisíc a jeden arabský sen
Arabské snáře se ve středověku v muslimské společnosti těšily velké oblibě. Přednáška pojednává o přístupu starých Arabů ke snům a jejich výkladu, který byl pokládán za vědu i umění zároveň.
 

18. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Výstaviště Holešovice, Pátek 18. 5. 2012, 12:00-12:50, Komorní sál, pravé křídlo (balkon vlevo).

Přednáška Pavla Honse a Dagmar Markové
14.5.2012

Dagmar Marková – Pavel Hons: Když němí promluvili
Přístup k nedotýkatelným, dnes dalitům, byl v indickém kastovním systému vymezen po staletí. S jejich postavením páriů souvisela široká společenská, ekonomická a kulturní diskriminace, kterou se daří postupně rušit až od 20. století. V posledních padesáti letech dalité  vytvořili literaturu, která stojí za pozornost. Přednáška krátce představuje dalitské hnutí a ukazuje odraz života dalitů v hindské a tamilské literatuře.

Součástí přednášky je také prezentace nové knihy P. Honse a D. Markové Když němí promluví... Antologie hindské a tamilské dalitské literatury (nakladatelství Pavel Mervart 2012).

 

18. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Výstaviště Holešovice, Pátek 18. 5. 2012, 13:00-13:50, Komorní sál, pravé křídlo (balkon vlevo).
 

Volba nové Rady pracoviště OÚ AV ČR, v.v.i.
10.4.2012

Dne 10. dubna 2012 proběhla v souladu se zákonem o v.v.i. a stanovami AV ČR volba Rady pracoviště OÚ.

Pozvání na přednáškový semniář na Melbourne University pro Hanu Třískovou
3.4.2012

PhDr. Hana Třísková, Ph.D. byla pozvána čtvrté výroční fórum s názvem Foundations of Speaking L2 Chinese: A THeory and Practice Workshop, které se bude konat v říjnu 2012 na University of Melbourne. Veškeré náklady hradí zvoucí strana.

Stanovisko Orientálního ústavu AV ČR, v.v.i., k výsledkům hodnocení
27.3.2012

 

Orientální ústav zásadně nesouhlasí s výsledky hodnocení výzkumné činnosti pracoviště AV ČR za období 2005-2010. Přestože podle odst. IV, čl. 4.6 Metodického pokynu měly být připomínky pracoviště vypořádány a stanovisko ředitele zveřejněno na stránkach AV ČR, Orientální ústav ani na opakované žádosti dosud nedostal ke svým konkrétním připomínkám odpověď.  Stejně tak nesouhlasíme s postupem vedení AV ČR vůči ústavu při jeho legitimní snaze o vypořádání připomínek. Přímým důsledkem netransparentního hodnocení a navazujících kroků vedení AV ČR bylo zkrácení rozpočtu ústavu o 9 %, tj. cca 1 400 000 Kč a následně i odvolání ředitelky z funkce, které ovšem bylo Radou pracoviště zamítnuto. Zveřejňujeme zde relevantní doklady dokumentující komunikaci ústavu s vedením AV ČR.

 

 

Veřejné výběrové řízení na funkci ředitele OÚ
13.3.2012

Rada Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

 

Islám a konec světa
23.9.2011

Dne 8. 11. 2011 v 17:00 hodin prosloví PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. přednášku na téma Islám a konec světa.

 

Den otevřených dveří
23.9.2011

Dne 8. listopadu v 10:00-15:00 hodin proběhne v Orientálním ústavu Den otevřených dveří.

Zájemci si mohou prohlídnout všechna pracoviště a konzultovat s odborníky jednotlivých oddělení.

Pro návštěvníky budou také otevřeny knihovny OÚ, zejména tedy knihovna všeobecná a čínská.

V případě hlubšího (předem avizovaného!) zájmu je možné pro větší skupiny uspořádat přednášku na vybrané téma z oblasti Orientu a orientalistiky.