cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Archív aktualit

Mezinárodní setkání redakce časopisu Archiv Orientální
23.5.2009

Dne 23. května 2009 se konalo v Praze pracovní setkání mezinárodní redakce Orientálním ústavem vydávaného časopisu Archiv Orientální.

Výběrové řízení na místo vědeckého pracovníka
17.3.2009

Ředitelka Orientálního ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na místo vědeckého pracovníka na obory dějiny a kultury zemí Dálného východu. Podmínkou přijetí je absolvování příslušného orientalistického oboru na univerzitě s akreditací. Hledáme absolventy japanologie, mongolistiky, vietnamistiky, koreanistiky. Přednost mají uchazeči s vědeckou hodností a publikační činností.
Přihlášky posílejte na adresu sekretariátu OÚ do 15. dubna 2009.

Výběrové řízení na pozici knihovník/knihovnice
21.10.2008

Ředitelka Orientálního ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. vypisuje výběrové řízení na pozici knihovník/knihovnice.  Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte prosím do 24.11.2008 na adresu sekretariátu Orientálního ústavu AV ČR, v.v.i., Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8, případně též v elektronické podobě na: jan.luffer@orient.cas.cz.

Výběrové řízení na místo vědeckého pracovníka
3.9.2008

Ředitelka Orientálního ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. vypisuje výběrové řízení na místo vědeckého pracovníka na obory dějiny a kultury zemí jihovýchodní Asie a moderní dějiny Blízkého a Dálného východu. Podmínkou přijetí je absolvování příslušného orientalistického oboru na univerzitě s akreditací. Hledáme absolventy indonesistiky, japanologie, mongolistiky a arabistiky. Přednost mají uchazeči s vědeckou hodností a publikační činností.
Přihlášky posílejte na adresu sekretariátu OÚ do 30. září 2008.

Podepsání dohody mezinárodního konsorcia ECAF
3.9.2007

Ředitelka Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc. podepsala dne 3.9.2007 v Paříži přístupovou dohodu nově založeného mezinárodního konsorcia European Consortium for Asian Field Study. Orientální ústav se tímto stal zakládajícím členem konsorcia sdružujícího čtyřicet významných výzkumných institucí z Evropské unie a Asie.

Ocenění Janu Zouplnovi
19.6.2007

Pracovníku našeho ústavu, PhDr. Janu Zouplnovi, Ph.D., byla rozhodnutím Akademické rady AV ČR udělena Cena Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vědeckou monografii "Od jišuvu k Izraeli. Formování izraelských mocenských elit 1919-1949" publikovanou v nakladatelství Libri v roce 2007.

Veřejné výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky OÚ
20.3.2007

Rada Orientálního ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. vypisuje veřejné výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky pracoviště.
Přihlášky se životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehled dosavadní praxe, seznam hlavních vědeckých prací a stručné teze o svých záměrech zasílejte písemně nejpozději do 15.4.2007 na adresu:
Rada Orientálního ústavu AV ČR, v.v.i (k rukám předsedy)
Pod vodárenskou věží 4
182 08 Praha 8

Konkurzní řízení na místo odborného pracovníka v oboru indologie
30.8.2006

Vedení Orientálního ústavu Akademie věd ČR, Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8, vypisuje konkurzní řízení na obsazení místa odborného pracovníka vědy a výzkumu v oboru indologie se zaměřením na jižní Indii.
Předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru a znalost tamilštiny. Doktorand vítán.
Přihlášky se životopisem a přehledem publikací zasílejte na uvedenou adresu do 8. října 2006.
 

Konference Korean studies graduate students convention 2006
20.2.2006

Ve dnech 12.-16.9.2006 se v budově Akademie věd ČR uskuteční konference KOREAN STUDIES GRADUATE STUDENTS CONVENTION 2006 organizovaná Orientálním ústavem ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Bližší informace o konferenci viz zde.

Rozšíření akreditace studijního programu Historické vědy na OÚ
20.6.2005

Z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byla na Orientální ústav rozšířena akreditace studijního programu Historické vědy se studijním oborem Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky, který je uskutečňován FFUK v Praze.

Návštěva výkonného ředitele nadace ASEF v OÚ
14.6.2005

Orientální ústav AV ČR navštívil výkonný ředitel nadace ASEF (Asia-Europe Foundation) J.E. pan Wonil Cho. Asijsko-evropská nadace se sídlem v Singapuru působí v rámci sdružení ASEM (Asia - Europe Meeting). Jejím cílem je podporovat porozumění mezi obyvateli Asie a zemí EU prostřednictvím intelektuální spolupráce a kulturní a vzdělávací výměny. Nadace se zaměřuje zejména na mládež, vědeckou obec a kulturní a sportovní organizace. Pracovní schůzky, která se konala z popudu pana Cho a Ministerstva zahraničí ČR, se zúčastnili pan W. Cho, ředitelka ústavu PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc. a doktorand ústavu Mgr. Petr Bláha.

Jmenování Blahoslava Hrušky profesorem.
25.4.2005

Prezident republiky Václav Klaus jmenoval na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci Doc. PhDr. Blahoslava Hrušku, DrSc. profesorem historie.

Ocenění Bronislavu Ostřanskému
9.3.2005

Mgr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. získal za práci "Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky" Cenu Akademie věd ČR pro mladé pracovníky.