cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Archív aktualit

Orient zblízka - přednáškový cyklus Orientálního ústavu
22.8.2013

V září zahajuje Orientální ústav AV ČR, v. v. i. přednáškový cyklus s názvem "Orient zblízka". Více informací včetně názvů přednášek naleznete zde.

Výběrové řízení na pozici odborný pracovník či vědecký pracovník
26.7.2013

Orientální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník – částečný úvazek či vědecký pracovník – úvazek 1,0.

Na postdoktorské místo vypisované AV ČR byl do OÚ přijat Ondřej Klimeš
10.7.2013

V rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů byl vypisovaného AV ČR byl do Orientálního ústavu přijat Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D. Více informací o projektu Ondřeje Klimeše naleznete zde.

Oliver Weingarten získal Fellowship J.E. Purkyně
2.7.2013

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš na základě doporučení Akademické rady udělil Fellowship J. E. Purkyně dr. Oliverovi Weingartenovi, který díky této skutečnosti posílí Oddělení východní Asie OÚ AV ČR, v. v. i.

Jakub Hrubý získal prémii Otto Wichterleho
2.7.2013

Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D., člen Oddělení východní Asie OÚ AV ČR, v. v. i., získal spolu s dalšími 22 mladými vědci prémii Otto Wichterleho. Prémii převzal z rukou předsedy Akademie věd České republiky prof. Jiřího Drahoše ve středu 5. června 2013. Více informací naleznete zde.

"Turecké jaro?" přednáška PhDr. Petra Kučery, Ph.D. o současném dění v Turecku
19.6.2013

Orientální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.si vás dovoluje srdečně pozvat na mimořádnou přednášku PhDr. Petra Kučery, Ph.D., turkologa z Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty UK v Praze, nazvanou "Turecké jaro? Příčiny a důsledky současné krize v Turecku".

 

Tisíc a jeden arabský sen - přednáška Bronislava Ostřanského
21.5.2013

Dne 22. května proběhne v budově Akademie věd ČR přednáška Bronislava Ostřanského s názvem "Tisíc a jeden arabský sen".

Více informací naleznete zde.

Orientální ústav srdečně zve na debatu „Poezie svatých písem“
22.4.2013

Debata se uskuteční v rámci mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy.

 

Bible, Korán a indické védy nejsou jen náboženské texty, ale také knihy plné poezie. Debatu s předními českými specialisty na katolickou literaturu, islám a indické kultury moderuje předsedkyně Společnosti pro mezináboženský dialog. Hosté: Hana Tonzarová, Bronislav Ostřanský, Jaroslav Strnad. Moderátor: Kateřina Děkanovská.
Pořádají Svět knihy, s.r.o. a Orientální ústav AV ČR,  v.v.i.

Orientální ústav na tradičním Festivalu arabské kultury v Plzni
7.4.2013

Orientální ústav představil svou knižní i časopiseckou produkci na tradičním Festivalu arabské kultury v Plzni, největší akci svého druhu v ČR. Bližší informace viz: http://www.arabfest.cz/

 

 

Časopis Nový Orient je nyní dostupný i v elektronické verzi
29.3.2013

Elektronickou verzi časopisu najdete na této adrese: https://cs.publero.com/title/novy-orient

Jarní exkurze do Orientálního ústavu
21.3.2013

Orientální ústav AV ČR, v. v. i., nabízí návštěvu své knihovny (největší svého druhu u nás) s komentovanou prohlídkou vybraných ukázek rukopisů, starých tisků, orientálních miniatur a dalších zajímavostí, to vše provázené odborným výkladem vedoucího knihovny Dr. Jana Luffera.
V případě zájmu (předem avizovaného) může být tato prohlídka spojena s navazující přednáškou vědeckého pracovníka ústavu Dr. Bronislava Ostřanského "Jak Češi poznávali islámský Orient", zaměřenou na minulost a tradice české orientalistiky.

 

Výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – úvazek 1,0
8.3.2013

Orientální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – úvazek 1,0

Výběrové řízení na pozici odborný pracovník – úvazek 0,5
8.3.2013

Orientální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník – úvazek 0,5

Offering of one-year fellowships (post-doctoral position)
8.3.2013

Oriental Institute is offering one-year fellowships to outstanding scholars (with a preference on non-Czech residents) of history and cultures of the countries of Asia (with a preference on Middle East and North Africa, South Asia, East Asia) for the 2013-2014 academic year.
 

Jmenování nového ředitele OÚ
13.2.2013

Dne 2. října 2012 byla shromážděním vědeckých pracovníků OÚ odvolána stávající Rada instituce. Na shromáždění vědeckých pracovníků dne 23. října byla zvolena nová Rada instituce v tomto složení:

prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D.,doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D., doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc., PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D., Mgr. Pavel Hons, Ph.D., Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D., PhDr. Jiří Prosecký, CSc., PhDr. Hana Třísková, Ph.D. a PhDr. Jan Zouplna, Ph.D.
Na svém prvním zasedání dne 25. října schválila Rada instituce vypsání výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky OÚ. Na základě výběrového řízení, které proběhlo dne 11. prosince 2012, byl ředitelem Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. jmenován Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., a to ke dni 1.2.2013.

Veřejné výběrové řízení na funkci ředitele OÚ
30.10.2012

 

Rada Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
 

 

Konference o milenialismu
30.10.2012

Ve dnech 13. a 14. listopadu se bude v prostorách Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konat konference s názvem Milenialismus. Očekávání konce světa v minulosti i současnosti. Více informací o této konferenci jakož i její program naleznete zde.

Den otevřených dveří
30.10.2012

Dne 6. listopadu v 10:00 -15:00 hodin proběhne v Orientálním ústavu Den otevřených dveří.
Zájemci si mohou prohlídnout všechna pracoviště a konzultovat s odborníky jednotlivých oddělení.
Pro návštěvníky budou také otevřeny knihovny OÚ, zejména tedy knihovna všeobecná a čínská.
V případě hlubšího (předem avizovaného!) zájmu je možné pro větší skupiny uspořádat přednášku na vybrané téma z oblasti Orientu a orientalistiky.
 
Konrétní téma lze domluvit s Mgr. Pavlem Honsem, Ph.D. na tel. 266053703 nebo prostřednictvím emailu hons@orient.cas.cz
 

Prezentace překladů ze středověkého arabského písemnictví
27.8.2012

Ve středu 12. září proběhne v Literární kavárně Knihkupectví Academia prezentace 3 překladů ze středověkého arabského písemnictví. Autory překladů jsou prof. Jaroslav Oliverius, Dr. Ondřej Beránek a Dr. Bronislav Ostřanský.

Více zde

Popularizační seriál o islámu v Českém rozhlase
3.7.2012

Český rozhlas Leonardo připravil nový popularizační seriál o islámu s názvem "Deset procházek mezi minarety", na němž se podílel pracovník OÚ Bronislav Ostřanský. Seriál lze vyslechnout v rámci pořadu Sedmý světadíl od 4. července do 5. září. (Sedmý světadíl ČRo Leonardo vysílá v premiéře vždy ve středu od 9.00, reprízy ve st 18.00, čt 15.00, pá 13.00, ne 12.00, po 1.00 a út 5.00). Texty úvodních výkladů budou dostupné rovněž na www.rozhlas.cz/leonardo  a celý pořad lze najít i v rozhlasovém archivu Sedmého světadílu na adrese http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?p_po=2627. Více infomací naleznete v Akademickém bulletinu.