cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Archív aktualit

Rozhovor s Ondřejem Klimešem o korupci v Číně
9.9.2013

V Lidových novinách vyšel rozhovor s Dr. Ondřejem Klimešem o korupci v současné Číně. Více informací zde.

Orientální ústav přivítal dva nové zahraniční postdoktorské badatele
6.9.2013

Orientální ústav přivítal dva nové zahraniční postdoktorské badatele: Dr. Mauro Valdinoci a Dr. Clément Steuer.

Nová kniha o arabských revolucích
6.9.2013

V nakladatelství Academia právě vyšla nová kniha editovaná Ondřejem Beránkem s názvem "Arabské revoluce: Demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady" - více informací naleznete zde.

Pozvánka na výstavu o Číně a Macau
22.8.2013

Od 12. srpna do 29. září probíhají v Ostravském muzeu výstavy nazvané "Dobrodružství Hedvábné cesty - Čína" a "Macao - koloniální perla Dálného východu" (zachycuje Macao v kresbách akad. malířky Ivy Mrázkové). Spoluautorem první výstavy je PhDr. Vladimír Liščák, CSc., pracovník Oddělení východní Asie Orientálního ústavu.

Více informací k oběma výstavám naleznete zde.

Orient zblízka - přednáškový cyklus Orientálního ústavu
22.8.2013

V září zahajuje Orientální ústav AV ČR, v. v. i. přednáškový cyklus s názvem "Orient zblízka". Více informací včetně názvů přednášek naleznete zde.

Výběrové řízení na pozici odborný pracovník či vědecký pracovník
26.7.2013

Orientální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník – částečný úvazek či vědecký pracovník – úvazek 1,0.

Na postdoktorské místo vypisované AV ČR byl do OÚ přijat Ondřej Klimeš
10.7.2013

V rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů byl vypisovaného AV ČR byl do Orientálního ústavu přijat Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D. Více informací o projektu Ondřeje Klimeše naleznete zde.

Oliver Weingarten získal Fellowship J.E. Purkyně
2.7.2013

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš na základě doporučení Akademické rady udělil Fellowship J. E. Purkyně dr. Oliverovi Weingartenovi, který díky této skutečnosti posílí Oddělení východní Asie OÚ AV ČR, v. v. i.

Jakub Hrubý získal prémii Otto Wichterleho
2.7.2013

Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D., člen Oddělení východní Asie OÚ AV ČR, v. v. i., získal spolu s dalšími 22 mladými vědci prémii Otto Wichterleho. Prémii převzal z rukou předsedy Akademie věd České republiky prof. Jiřího Drahoše ve středu 5. června 2013. Více informací naleznete zde.

"Turecké jaro?" přednáška PhDr. Petra Kučery, Ph.D. o současném dění v Turecku
19.6.2013

Orientální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.si vás dovoluje srdečně pozvat na mimořádnou přednášku PhDr. Petra Kučery, Ph.D., turkologa z Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty UK v Praze, nazvanou "Turecké jaro? Příčiny a důsledky současné krize v Turecku".

 

Tisíc a jeden arabský sen - přednáška Bronislava Ostřanského
21.5.2013

Dne 22. května proběhne v budově Akademie věd ČR přednáška Bronislava Ostřanského s názvem "Tisíc a jeden arabský sen".

Více informací naleznete zde.

Orientální ústav srdečně zve na debatu „Poezie svatých písem“
22.4.2013

Debata se uskuteční v rámci mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy.

 

Bible, Korán a indické védy nejsou jen náboženské texty, ale také knihy plné poezie. Debatu s předními českými specialisty na katolickou literaturu, islám a indické kultury moderuje předsedkyně Společnosti pro mezináboženský dialog. Hosté: Hana Tonzarová, Bronislav Ostřanský, Jaroslav Strnad. Moderátor: Kateřina Děkanovská.
Pořádají Svět knihy, s.r.o. a Orientální ústav AV ČR,  v.v.i.

Orientální ústav na tradičním Festivalu arabské kultury v Plzni
7.4.2013

Orientální ústav představil svou knižní i časopiseckou produkci na tradičním Festivalu arabské kultury v Plzni, největší akci svého druhu v ČR. Bližší informace viz: http://www.arabfest.cz/

 

 

Časopis Nový Orient je nyní dostupný i v elektronické verzi
29.3.2013

Elektronickou verzi časopisu najdete na této adrese: https://cs.publero.com/title/novy-orient

Jarní exkurze do Orientálního ústavu
21.3.2013

Orientální ústav AV ČR, v. v. i., nabízí návštěvu své knihovny (největší svého druhu u nás) s komentovanou prohlídkou vybraných ukázek rukopisů, starých tisků, orientálních miniatur a dalších zajímavostí, to vše provázené odborným výkladem vedoucího knihovny Dr. Jana Luffera.
V případě zájmu (předem avizovaného) může být tato prohlídka spojena s navazující přednáškou vědeckého pracovníka ústavu Dr. Bronislava Ostřanského "Jak Češi poznávali islámský Orient", zaměřenou na minulost a tradice české orientalistiky.

 

Výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – úvazek 1,0
8.3.2013

Orientální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – úvazek 1,0

Výběrové řízení na pozici odborný pracovník – úvazek 0,5
8.3.2013

Orientální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník – úvazek 0,5

Offering of one-year fellowships (post-doctoral position)
8.3.2013

Oriental Institute is offering one-year fellowships to outstanding scholars (with a preference on non-Czech residents) of history and cultures of the countries of Asia (with a preference on Middle East and North Africa, South Asia, East Asia) for the 2013-2014 academic year.
 

Jmenování nového ředitele OÚ
13.2.2013

Dne 2. října 2012 byla shromážděním vědeckých pracovníků OÚ odvolána stávající Rada instituce. Na shromáždění vědeckých pracovníků dne 23. října byla zvolena nová Rada instituce v tomto složení:

prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D.,doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D., doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc., PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D., Mgr. Pavel Hons, Ph.D., Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D., PhDr. Jiří Prosecký, CSc., PhDr. Hana Třísková, Ph.D. a PhDr. Jan Zouplna, Ph.D.
Na svém prvním zasedání dne 25. října schválila Rada instituce vypsání výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky OÚ. Na základě výběrového řízení, které proběhlo dne 11. prosince 2012, byl ředitelem Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. jmenován Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., a to ke dni 1.2.2013.

Veřejné výběrové řízení na funkci ředitele OÚ
30.10.2012

 

Rada Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.