cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – úvazek 1,0

Orientální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – úvazek 1,0

 

Požadavky: Požadavky: Ph.D. v některém z oborů týkajících se asijských zemí (s preferencí na země Dálného východu, jižní či jihovýchodní Asie a Blízkého východu) udělené nejpozději do června 2013. Požadujeme zkušenosti s grantovými aktivitami, schopnost publikovat v mezinárodních časopisech a aktivní znalost některého z asijských jazyků.

 

Přihláška musí obsahovat: 1) strukturovaný životopis obsahující seznam publikační činnosti, 2) projektový návrh obsahující současné a budoucí výzkumné záměry uchazeče, 3) kopie VŠ diplomů (magisterského, resp. doktorského studia), 4) ukázky publikací. Na základě přihlášek bude proveden užší výběr uchazečů, kteří budou přizváni k ústnímu pohovoru. Předpokládaný nástup je od června 2013. Zadavatel si vyhrazuje právo vypsané pozice neobsadit.

 

Všechny materiály zasílejte buď elektronicky na adresu beranek@orient.cas.cz, nebo v uzavřené obálce nadepsané „Výběrové řízení“ na adresu: Dr. Ondřej Beránek Orientální ústav AV ČR, v. v. i. Pod vodárenskou věží 4 182 08 Praha 8 Česká republika
Uzávěrka přihlášek: 14. 04. 2013
 

8. 3. 2013