cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Výběrové řízení na pozici odborný pracovník – úvazek 0,5

Orientální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník – úvazek 0,5


Požadavky: Požadavky: doktorské studium před zakončením některého z orientalistických oborů, případně historie, mezinárodních vztahů či některého z příbuzných humanitních oborů; kvalitní publikační (či ediční) činnost, specializace na soudobé dějiny některého asijského regionu (s preferencí Turecko, Pákistán, Írán, jihovýchodní Asie), dobrá znalost minimálně jednoho světového a jednoho asijského jazyka. Absolvované badatelské a studijní pobyty v zahraničí jsou výhodou, stejně jako zkušenost s přípravou a řešením grantových projektů, ediční prací, organizováním konferencí, atp.

 

Přihláška musí obsahovat: 1) strukturovaný životopis včetně publikační činnosti, 2) projektový návrh obsahující současné a budoucí výzkumné záměry uchazeče, 3) kopie VŠ diplomů (magisterského) a doklad o probíhajícím PhD studiu, 4) ukázky publikací. Na základě přihlášek bude proveden užší výběr uchazečů, kteří budou přizváni k ústnímu pohovoru.

 

Předpokládaný nástup je od června 2013. Zadavatel si vyhrazuje právo vypsané pozice neobsadit.

Všechny materiály zasílejte buď elektronicky na adresu beranek@orient.cas.cz, nebo v uzavřené obálce nadepsané „Výběrové řízení“ na adresu: Dr. Ondřej Beránek Orientální ústav AV ČR, v. v. i. Pod vodárenskou věží 4 182 08 Praha 8 Česká republika
Uzávěrka přihlášek: 14. 04. 2013

 

8. 3. 2013