cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Veřejné výběrové řízení na funkci ředitele OÚ

 

Rada Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
 

 

 

Kandidáti musí splňovat zákonné podmínky podle ustanovení § 17, odst. (4) – (6) zákona
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění. Podmínkou je vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v některém z orientalistických oborů a akademická vědecká hodnost.
Požadujeme aktivní znalost anglického jazyka, organizační schopnosti a zkušenosti a morální bezúhonnost.
Praxe na vedoucí funkci vítána
 
Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých publikací zasílejte písemně nejpozději do 7. prosince 2012
na adresu:
 
Orientální ústav AV ČR, v. v. i., předseda Rady instituce
Pod vodárenskou věží 4,
182 08 Praha 8
 
a v kopii na elektronickou adresu:
 
 
Předpokládá se, že při osobním pohovoru rozvedete svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/chtěla realizovat.


30. 10. 2012