cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Veřejné výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky OÚ

Rada Orientálního ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. vypisuje veřejné výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky pracoviště.
Přihlášky se životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehled dosavadní praxe, seznam hlavních vědeckých prací a stručné teze o svých záměrech zasílejte písemně nejpozději do 15.4.2007 na adresu:
Rada Orientálního ústavu AV ČR, v.v.i (k rukám předsedy)
Pod vodárenskou věží 4
182 08 Praha 8

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ FUNKCE ŘEDITELE PRACOVIŠTĚ
 
Rada Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.
 
Požadavky:
 
• Splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4) – (6) zákona
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
• Vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v oboru „ orientalistika a afrikanistika“, který je základní náplní výzkumných projektů našeho pracoviště.
• Akademická vědecká hodnost je podmínkou, praxe na vedoucí funkci vítána.
• Dalšími kriterii jsou významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti,
organizační schopnosti a zkušenosti, jazykové znalosti a morální bezúhonnost.
  
Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých prací a stručných tezích o svých záměrech zasílejte písemně na adresu:
 
Rada Orientálního ústavu AV ČR, v.v.i., (k rukám předsedy)
Pod vodárenskou věží 4,
182 08 Praha 8,
nejpozději do 15. 4. 2007.
 
Předpokládá se, že při osobním pohovoru rozvedete svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/chtěla realizovat.


20. 3. 2007