cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Ocenění Kamilu Sedláčkovi

Na základě návrhu Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., předal dne 12. května 2010 prof. ing. Jiří Drahoš, Dr.Sc., dr.h.c., předseda Akademie věd České republiky, v. v. i., čestnou oborovou medailí Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických vědách panu ing. Kamilu Sedláčkovi, CSc. (nar. 1926). Akademie věd tím ocenila jeho mezinárodně uznávaný příspěvek k rozvoji orientální filologie a prof. Drahoš osobně vyjádřil své vysoké osobní uznání životního díla pana Sedláčka na poli studia tibeto-čínských jazyků. Slavnostního aktu se za Orientální ústav zúčastnili jeho ředitelka dr. Stanislava Vavroušková a dr. Jiří Holba, který přednesl laudatio.
 

12. 5. 2010