cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Mezinárodní setkání redakce časopisu Archiv Orientální

Dne 23. května 2009 se konalo v Praze pracovní setkání mezinárodní redakce Orientálním ústavem vydávaného časopisu Archiv Orientální.

  Květnové setkání ve vile Lanna bylo motivováno nejen potřebou lepšího vzájemného poznání nových členů rady, ale především potřebou uchopit a pojmenovat dlouhodobé cíle, perspektivy, ale také převládající potíže časopisu. Podnětná diskuze pochopitelně nevyústila v absolutní shodě. Přesto rada společně s redakcí časopisu dospěla ke stanovení přinejmenším třech zásadních okruhů nezbytných proměn: 1) širší prostor pro tzv. speciální čísla (zaměřená nejen na konkrétní region, ale také na konkrétní témata či události), která by poněkud „zpestřila“, nikoliv zastoupila, obecný záběr časopisu (tj. maximálně 1-2 krát ročně), 2) aktivnější „promotion“ časopisu prostřednictvím mezinárodních vědeckých asociací a konferencí, 3) nezbytnost digitalizace a on-line podoby časopisu, které by v ideálním případě bylo záhodno doplnit o pokus najít kredibilního zahraničního nakladatele.
 

Obrázek č. 1.

Obrázek č. 2.

Obrázek č.3.

23. 5. 2009