cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Nová kniha T. Dluhošové o poválečné literární scéně na Taiwanu

Táňa Dluhošová vydává v nakladatelství Academia svou novou knihu Bitevné polia povojnovej literatúry na Taiwane (1945-1949).

V druhé polovině čtyřicátých let 20. století se v tchajwanské literatuře projevovaly hlubší politické, kulturní a sociální změny, které přinesl konec druhé světové války. Autorka chápe tchajwanskou literaturu jako komplexní strukturu zasazenou do kontextu japonské koloniální a čínské kultury, do níž vstupovali různí aktéři s různou motivací, přičemž důsledně aplikuje teorii literárního pole francouzského sociologa Pierra Bourdieua. Rozdělení analytické části do dvou oddílů vychází ze dvou komplementárních přístupů ke studiu literatury odvozených z práce italského literárního vědce Franca Morettiho: Oddíl Čítanie z diaľky využívá kvantitativních metod k popisu struktury a změn v rámci literárního pole, zatímco oddíl Čítanie z blízka odhaluje poetiku literatury různých skupin, jež na tchajwanském literárním poli působily.

27. 11. 2020