cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Nová kniha J. Ptáčkové o tibetských pastevcích

Sinotibetanistka Jarmila Ptáčková je autorkou nové knihy Exile from the Grasslands: Tibetan Herders and Chinese Development Projects (Seattle: University of Washington Press). Na základě výzkumu pokrývajícího více než jedno desetiletí dokumentuje významné procesy, které se odehrávají do značné míry mimo pozornost vnějšího světa. 2020.

Resumé:

Na začátku nového tisíciletí zahájila čínská vláda Velké otevírání západu, rozvojovou strategii zaměřenou na vzdálené oblasti obývané převážně menšinovými etnickými skupinami. Tato strategie, cílící na modernizaci infrastruktury a ochranu životního prostředí má závažný dopad na život tamních obyvatel. Ve jménu rozvoje jsou tak tibetští pastevci velkoplošně přesidlováni do nově vybudovaných sídlišť. Očekává se od nich také celková změna způsobu obživy. Plánovaná rozvojová strategie, která nebere v potaz možnosti obyvatel, na které cílí, však vyústila v obrovské sociální a ekonomické problémy vedoucí k nejistotě tibetské populace. Namísto silnější integrace do čínské společnosti tak Tibeťané čelí ještě větší marginalizaci ze strany státu i chanského obyvatelstva.

16. 11. 2020