cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Nová kniha V. Liščáka o Odorikovi z Pordenone

Vladimír Liščák vydal knihu o mnichu odorikovi z Pordenone: Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích světa: Styky Evropy a mongolské Číny ve 13. a 14. století. Praha, Nakladatelství Academia.
 

 

Autorova anotace

 
Předkládaná práce je výsledkem mého více než dvacetiletého studia a sbírání materiálu o Odorikovi z Pordenone, františkánském poutníkovi a misionáři 14. století, snad českého původu. Je podstatně rozšířenou a aktualizovanou verzí mé internetové (online) publikace vydané pod názvem Po stopách bratra Odorika. Styky Evropy a Mongolské Číny ve 13. a 14. století jako první svazek řady ANTHROPOLOGIA INTEGRA / SERIES MONOGRAPHICA. Brno: Akademické nakladatelství CERM 2014.
Práce si klade za cíl seznámit čtenáře s dílem tohoto cestovatele a řeholníka a jeho významem pro rané dějiny františkánství. Práci uvádí studie seznamující čtenáře nejprve s Odorikovou dobou a prvními styky Evropanů s mongolským Východem a poté podávající přehled Odorikova curricula vitæ a přibližující jeho cestopis. Studii doplňuje bibliografie použitých pramenů a literatury (strukturovaná podle témat i v abecedním řazení) a podrobné rejstříky.
Nedílnou součástí publikace je Biblioteca Odoriciana, přehled všech známých rukopisů jeho zprávy z cest po Asii (více než 130 položek) a tištěných textů, přímo se týkajících Odorika (edice cestopisu, vědecké studie a články), vydaných do druhé poloviny roku 2017 (dohromady téměř 800 položek).
Součástí práce je rovněž faksimile jednoho z latinských rukopisů, uloženého v Národní knihovně České republiky a překlad části textu, vztahujícího se k freskám v kostele sv. Františka v Udine.

 

 

24. 5. 2019