cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Řád prezidenta Gruzie pro V. Černého

Někdejší vědecký pracovník OÚ, kaukazolog V. Černý, obdržel Řád prezidenta Gruzie za celoživotní zásluhy o reprezentaci gruzínské literatury a kultury.

 

Dne 15. 12. 2015 předal při slavnostním aktu v Klánovicích velvyslanec Gruzie pan Zaal Gogsadze PhDr. Václavu Černému, CSc. Řád prezidenta Gruzie za celoživotní zásluhy o reprezentaci gruzínské literatury a kultury. Toto státní vyznamenání bylo z občanů České republiky dosud uděleno pouze prezidentu Václavu Havlovi.

 

Václav Černý se narodil  27. května 1931 v Praze. Vystudoval orientalistiku na Filosofické fakultě UK, začal perštinou - dějiny Předního východu, absolvoval r. 1954 oborem arménština-perština. Pracoval jako nakladatelský redaktor, r. 1960 byl přijat jako aspirant v Orientálním ústavu ČSAV, aspiranturu ukončil disertací Vybrané kapitoly z čerkeské syntaxe. Dvacet let pracoval jako vědecký pracovník Orientálního ústavu. V r. 1980 mu nebyla prodloužena smlouva, po r. 1989 v rámci rehabilitací se do OÚ nakrátko vrátil. V té době přednášel na Filosofické fakultě UK obecnou kaukazologii, gruzínštinu a čerkeštinu, později pořádal pro své studenty kaukazologické a obecně lingvistické bytové semináře. Ve své vědecké práci se zaměřil na gramatiku a lexikum čerkeštiny a jiných kavkazských jazyků. V roce 1991 převzal Gruzínskou státní Mačabeliovu cenu za překladatelské dílo. V posledních letech se soustředil na východogruzínské pohanství.

 

Václav Černý překládá z gruzínštiny, arménštiny, čerkeštiny, ruštiny, angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, maltštiny,  havajštiny aj. Překládal klasické i moderní kavkazské autory, dále se věnoval popularizaci lidových pohádek, bájí a mýtů z těchto oblastí. Jeho velkou vášní vždy bylo studium a výuka jazyků, s tím spojená tvorba učebnic a zejména pak slovníků, které často zcela chyběly. V. Černý byl dlouhá léta jediným odborníkem na kavkazské jazyky a literaturu u nás.

 

Přeložil tyto autory:

- z gruzínštiny Tengiz Abuladze, Thamaz Bibiluri, Rezo Čeišvili, Othar a Thamaz Čiladze, Nodar Dumbadze, Micheil Džavachišvili, Guram Gegešidze, Naira Gelašviliová, Otia Ioseliani, Džemal Kharčchadze, Niko Lortkipanidze, Guram Phandžikhidze, Ušangi Rižinašvili, Arčil Sulakauri, Šadiman Šamanadze, Laša Thabukašvili, Važa Phšavela

 

- z arménštiny: Axel Bakuc, Razmik Davojan, Jeghiše Čarenc, Perč Zejthuncjan, Frikh, Hovhannes Haruthjunjan, Nahapet Khučakh, Grigor Narekaci, Sajath-Nova, Gegham Sarjan, Sasun, Parujr Sevak, Vahan Terjan, Vahan Thekhejan, Daniel Varužan

 

- havajštiny: Havajské mýty, pověsti a rituály, Výbor z Fornanderových Havajských Starožitností

 

Spolu s Miroslavem Novákem a Zlatou Černou napsali knihu pohádek Tales of the Uncanny, bylo vydáno v anglické, německé, francouzské, holandské, maďarské mutaci.

 

Ve spolupráci s Michaelou Tvrdíkovou, V. Stanovským a Ivo Vaculínem sestavili výbory pohádek O moudrém Chadaunovi a třech sluncích, pohádky povolžské, uralské a sibiřské, O srdnatém střelci Andrejovi, pohádky evropských národů Sovětského svazu; O kouzelném ptáku Zymyrykovi, pohádky středoasijské a kavkazské.

 

Vytvořil slovníky česko-avarský; havajsko-český, česko-havajský; maorsko-český, česko-maorský;  česko-pidžin, pidžin-český, česko-niuejský; maltsko-český, česko-maltský.

 

14. 1. 2016