cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Struktura

 

 

Vedení

 

 

Dočasný ředitel: PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.

telefon: 266 052 210; 266 052 488

e-mail: ostransky@orient.cas.cz

 

Sekretariát: Mgr. Anna Křivánková, Ph.D.
telefon: 266 052 492
e-mail: orient@orient.cas.cz

Hospodářské oddělení:
ing. Markéta Ondráčková
telefon: 266 053 713
e-mail: hsou@orient.cas.cz
 

Vedoucí knihovny: Reysa Alenzuela, Ph.D., MLIS     

e-mail: alenzuela@orient.cas.cz                   
telefon:                            

Oddělení

 

 

 

Rada instituce: 
Dozorčí rada: 

Předseda:  PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.

Místopředsedkyně: Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.

 

Předsedkyně: PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (AV ČR)
Místopředseda: Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D. (OÚ AV ČR)

 

Externí členové:
doc. Daniel Berounský, Ph.D. (ÚJCA FF UK)
Doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D. (Katedra Blízkého východu FF UK)

Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR)
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. (IPS FSV UK)

 

Členové:

doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc. (FF UK)

JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (ÚSP AV ČR)

Ing. Magdaléna Vecková (KNAV ČR) 

 

Interní členové:
Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D.
PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Stefano Taglia, Ph.D.

 

 
Tajemník:
Mgr. Miroslav Melčák, Ph.D.