cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Struktura

 

 

Vedení

 
Ředitel: Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.
telefon: 266 052 488; 266 052 492 (sekr.)
e-mail: beranek@orient.cas.cz

 

Zástupce ředitele: PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.

telefon: 266 052 210

e-mail: ostransky@orient.cas.cz

 

Sekretariát: Jitka Princová
telefon: 266 052 492
e-mail: orient@orient.cas.cz

Hospodářské oddělení:
ing. Markéta Ondráčková
telefon: 266 053 713
e-mail: hsou@orient.cas.cz
 

Vedoucí knihovny: Mgr. Hana Zahradníčková      

e-mail: hana.zahradnickova@orient.cas.cz                   
telefon: 266 053 950                              
 

Oddělení

 

 

 

Rada instituce:                                                                                                                             Dozorčí rada:                                                                               
Předseda:  PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.                                                                                     Předsedkyně: PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (AV ČR)                         
Místopředsedkyně: Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.                                                                Místopředseda: Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D. (OÚ AV ČR)

 

Externí členové:                                                                                                                          Členové: doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc. (FF UK)         
doc. Daniel Berounský, Ph.D. (ÚJCA FF UK)                                                                                          JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (ÚSP AV ČR)               
Doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D. (Katedra Blízkého východu FF UK)                                                Ing. Magdaléna Vecková (KNAV ČR)                                                  
Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR) 

PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. (IPS FSV UK)

                                                              
Interní členové:

Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D.
PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Stefano Taglia, Ph.D.

 

Tajemník: Mgr. Miroslav Melčák, Ph.D.