cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Projekty a granty

Smrt, hroby a záhrobí v islámu: muslimské vnímání posledních věcí člověka ve středověku a v současnosti

Řešitel: Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.
Výzkumný tým: PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., Mgr. Miroslav Melčák (oba Orientální ústav AV ČR), PhDr. Daniel Boušek, Ph.D., Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D. (oba Ústav Blízkého východu a Afriky, FF UK), Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. (Katedra filosofie a religionistiky, TF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Trvání: 2014-2016


Courage in Early Chinese Texts (c. 4th - 1st c. BCE)

Řešitel: Dr. Oliver Weingarten
Poskytovatel: Chiang Ching-kuo Foundation
Trvání: 2014-2016


Komplexní strategie České republiky vůči regionu MENA

Řešitel: Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.
Výzkumný tým: Mgr. Jan Čuřík (Orientální ústav AV ČR), JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D., PhDr. Ondřej Ditrych, Mphil., Ph.D. (oba Ústav mezinárodních vztahů)
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Trvání: 2013-2014


Objevte Taiwan

Řešitel: Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.
Poskytovatel:Taiwan Spotlight”, Ministerstvo kultury Čínské republiky na Taiwanu
Trvání: 2014-2015


Ideology and Language: A Corpus of Early Post-War Taiwanese Writings

Řešitel: Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.
Spoluřešitel: Dr. Alvin Chen (National Changhua University of Education)
Poskytovatel: Akademie věd ČR ve spolupráci s National Science Center (Taiwan)
Trvání: 2014-2015

Ohrožená architektura města Mosulu
Výzkumný tým: PhDr. Miroslav Melčák, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR), Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR), doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D. (UP Olomouc), Mgr. Lenka Starková, Ph.D. (ZČU Plzeň)
Poskytovatel: AVČR (Strategie AV21)
Trvání: od 2015

 

Kulturní diplomacie Číny: role nestátních aktérů a regionální variace
Řešitel:
Dr. Jens Damm
Výzkumný tým: Dr. Jens Damm, Dr. Jakub Hrubý, Dr. Ondřej Klimeš, Dr. Tomáš Petrů, Dr. Věra Exnerová (Veselá), Dr. Jarmila Ptáčková, Mgr. Jan Čuřík (všichni Orientální ústav AV ČR), Dr. Astrid Lipinski (Vídeňská univerzita)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Trvání: 2015-2017

 

Power and Strategies of Social and Political Order

Koordinátoři týmu: Dr. Ondřej Klimeš, Dr. Oliver Weingarten, Dr. Táňa Dluhošová
Poskytovatel: Akademie věd ČR
Trvání: od 2015

 

Znevýhodněné komunity jižní Indie. Proces emancipace a vytváření vlastní identity

Řešitel: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Trvání: 2016-2018