cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


PhDr. Jan Zouplna, Ph.D.

PhDr. Jan Zouplna, Ph.D.

Oddělení Blízkého východu


Telefon: 266053522

E-mail: zouplna@orient.cas.cz

 

OBLAST ZÁJMU
 • moderní židovské dějiny; dějiny, společnost, politka Izraele; moderní a soudobé dějiny Blízkého východu
 • meziválečné sionistické hnutí; izraelské politické dějiny; Židé ve východní Evropě, 1772-1939; izraelské zahraniční vztahy, 1948-1967
 
VZDĚLÁNÍ
 • Ph.D. (2006) dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (FF UK, Praha)
 • Mgr. (2002)/PhDr.(2006) hebraistika, religionistika, dějiny a kultura islámských zemí (FF UK, Praha)
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • (2003-doposud) Orientální ústav AVČR
 • (2005-2011) výkonný redaktor časopisu Archiv orientální
 • (2008-2017) externista na CET Academic Programs, Praha
 • (2014-doposud) externista na KBV FF UK, Praha
 
 
Stáže, badatelské a studijní pobyty
 • (2000, 2003, 2009, 2010, 2012) Jabotinsky Institute, Tel Aviv
 • (2000, 2009) Central Zionist Archives, Jeruzalém
 • (2005) SOAS, Londýn
 • (2008) University of Maryland
 • (2011) Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych (PAN), Varšava
 • (2014) Israel State Archives, Jeruzalém
 • (2012, 2016) The National Archives, Kew
 • (2015, 2018) Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères, Paříž
 • (2018) Centre des archives diplomatiques de Nantes
 
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
ocenění
 • Cena Akademie věd ČR pro mladé pracovníky (2007)
 • Prémie Miroslava Ivana pro autory literatury faktu do 39 let (2008)
 
členství
 • European Association for Jewish Studies (člen od 2006)
 • Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient für gegenwartsbezogene Forschung und Dokumentation e.V. (člen od 2015)
 • European Association for Middle Eastern Studies (EURAMES) Council (pozorovatel od 2015)
 • World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES) Council (člen organizačního výboru od 2019)
 • člen oborové rady doktorského studijního programu Blízkovýchodní studia (OÚ AVČR/FF UK od 2019)
 • člen oborové rady doktorského studijního programu Židovská studia (ÚSD AVČR/FF UK od 2020)
 
 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
knihy
 

kapitoly v knihách

 
studie v mezinárodních a impaktovaných časopisech
 • "Readjustment or reversal? The ‘normalization’ of relations between France and Israel, 1957–63." British Journal of Middle Eastern Studies (online 20.1.2020).
 • "Israeli Polity and the European Powers during the 1950s: Democracy as a Tool in Fostering Bilateral Ties?" West Bohemian Historical Review. 9.2, 2019, s. 167-189.
 • "The Revisionist Union and Britain: From declarations of 'loyalty' to the employment of 'methods of bullying'." The Journal of Israeli History. 36.1, 2017, s. 23-45.
 • “Beyond a one-man show: The prelude of Revisionist Zionism, 1922-1925.” Israel Affairs. 19.3, 2013, s. 410-432.
 • “Revisionist Zionism: Image, Reality and the Quest for Historical Narrative.” Middle Eastern Studies. 44.1, 2008, s. 3-27.
 • “Vladimir Jabotinsky and the Split within the Revisionist Union: From the Boulogne Agreement to the Katowice Putsch, 1931-33.” The Journal of Israeli History. 24.1, 2005, s. 35-63.
 • “The evolution of a concept: The relationship between state and religion in the thought of Vladimir Jabotinsky, 1919-1940.” Journal of Modern Jewish Studies. 4.1, 2005, s. 13-31.
 • “The Formative Years of Revisionist Zionism Revisited: An Account by Eran Kaplan.” Archiv orientální: Quarterly Journal of African and Asian Studies. 73.2, 2005, s. 245-254.
 • “State-forming Zionism and the Precedent for Leadership - T. Herzl, V. Jabotinsky and D. Ben-Gurion.” Asian and African Studies (Bratislava). 13.1, 2004, s. 28-49.
 • “The Consistent Aspects of an Incoherent Ideology: The Case of Theodor Herzl.” Archiv orientální: Quarterly Journal of African and Asian Studies. 72.1, 2004, s. 62-79.
 
studie v ostatních recenzovaných časopisech
 • "Izrael a Západ v první polovině 50. let 20. století – synergie zájmů na Blízkém východě?" Nový Orient. 72.4, 2017, s. 2-12.
 • "Sinusoida francouzsko-izraelských vztahů, 1946-1967." Nový Orient. 70.3, 2015, s. 8-24.
 • "Metamorfózy izraelské pravice: Od Revizionistické unie po vznik Gachalu, 1925-1965." Nový Orient. 69.1, 2014, s. 29-41.
 • “Politický vývoj v Izraeli před šestidenní válkou v roce 1967.” Historický obzor. 20.5/6, 2009, s. 114-128.
 • “Alternativy židovského nacionalismu v první polovině 20. století: případ Bundu.” Nový Orient. 64.3, 2009, s. 33-37.
 • “Etnická revoluce” v izraelské společnosti v letech 1977-1992.” Nový Orient. 63.3, 2008, s. 2-6.
 • “Dějiny islámského světa ve 20. století.”[Recenzní článek na Schulze, R. Dějiny islámského světa ve 20. století.] Nový Orient. 62.2, 2007, s. 56-58.
 • “Vnitropolitická krize židovské komunity během Palestinské války 1948-1949.” Nový Orient. 61.2, 2006, s. 18-21.
 • “Izraelská druhá republika: postoj izraelské veřejnosti k tradičnímu judaismu po r. 1977.” Nový Orient. 59.3, 2004, s. 5-9.
 • “Theodor Herzl a stát Židů.” Historický obzor. 15.1 (I-II), 2004, s. 14-27.