cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Mgr. Gabriela Özel Volfová

 Oddělení Blízkého východu

 
volfovaTelefon:
 
OBLAST ZÁJMU
 • kulturně-etnická a náboženská identita tureckých álevitů
 • postavení žen v islámu (islámský feminismus)
 • gender, válka a migra
 
VZDĚLÁNÍ
 • 2018-dosud: doktorské studium na FF UK, Ústav etnologie
 • 2010-2018: doktorské studium na Metropolitní univerzitě Praha-obor mezinárodní vztahy a evropská studia se zaměřením na Turecko
 • 1997-1998: magisterské studium na Středoevropské univerzitě (CEU), Budapeštˇ, Maďarsko-obor nacionalismus
 • 1990-1994: bakalářské studium na Mount Holyoke College, Massachusetts, USA-obor anglická literatura
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • červen 2013-dosud: Orientální ústav AV ČR
 • září 2019-dosud: Istanbul Şehir Unviersity, Turecko - Erasmus plus praktická stáž
 • 2011-2012: Nottingham Trent University, Velká Británie - výzkumná stáž v rámci Erasmus Exchange Study Program
 • 2007-2017: Metropolitní univerzita Praha- výuka předmětů “Middle Eastern Society and State”, "Women in Islam", "Arab Spring", "Úvod do studia"
 • 2002-2004: Koç University, Istanbul, Turecko – výuka předmětů “Globalizace” a “Dějiny civilizací”
 • 1998-2002: Bilkent University, Ankara, Turecko - výzkumná asistentka na katedře politologie
 • 1994-1996: Harvard University Widener Library, Dept. of Slavic Studies - výzkum
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
Vybrané projekty
 • 2019-2021: GENDER–NET Plus ERA-NET Cofund: “Violence against women migrants and refugees: Analysing causes and effective policy response” (transnational research project funded from the EU Horizon 2020)
 • 2018: Strategie AV 21 Global Conflicts in Local Contexts - “Feminist Re-Interpretations of Islam”
 • 2017: Strategie AV21: "Genderové aspekty blízkovýchodních konfliktů"
 
Vybrané konference a workshopy
 • únor, květen 2019: Paříž - účast na workshopech k mezinárodnímu projektu GENDER–NET Plus “Violence against women migrants and refugees: Analysing causes and effective policy response”
 • listopad 2018: Praha, hlavní organizátorka mezinárodní konference “Feminist Re-Interpretations of Islam”
 • červenec  2018: WOCMES (World Congress of Middle Eastern Studies), Seville hlavní organizároka panelu Gender Aspects of Middle Eastern Conflicts, příspěvek “Syrian Women at War: Victims of Violence or Agents of Change?”
 • červen 2015: BISA 40th Anniversary Conference, "The Worlds of Inequality", Londýn,Velká Británie
 • únor 2014: „Gezi Protests and Beyond. Contesting AKP Rule“, Lisabonská univerzita, Lisabon, Portugalsko

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Editované publikace
 • Břetislav Tureček-Gabriela Özel Volfová (eds.), “Ženy a válka na Blízkém východě”, Metropolitní univerzita Praha-Nakladatelství Lidové noviny, 2020 (přijato do tisku)

Editovaná speciální čísla časopisů
 • Gabriela Özel Volfová (ed.), “Feminist Re-Interpretations of Islam”, speciální číslo Gender and Research, Vol. 20, No. 2, 2019
 
Kapitoly v knihách
 • "Diffusion of Democracy in Turkey: Analysis of AKP's Discourses of Conservative and Advanced Democracy", in Mats Rickard Braun et al., The Diffusion of EU Norms: The Challenge of the Domestic Context,  Prague: Metropolitan University Prague Press, 2016
 • “Turecká zahraniční politika ve světle arabských revolucí”, in Ondřej Beránek (ed.), Arabské revoluce: demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady, Academia, Praha 2013.
 
Články v recenzovaných časopisech
 • "Turkey's Middle Eastern Endeavors: Discourses and Practices of Neo-Ottomanism under AKP", Die Welt des Islams, Vol. 56, Issue 3-4, 2016
 • "Muži a ženy jsou si přáteli: Islámské feministky a jejich boj za genderovou rovnoprávnost", Dingir, č.4/2014, www.dingir.cz
 • "Changes in Turkish-Israeli Relations: Implications for Regional Security Environment." CEJISS 8.1 2014.
 • „Karneval občanské neposlušnosti v Turecku. Když se veřejný prostor stane uměleckou scénou aneb revoluce může být i zábava“, Nový Orient, 68/2013
 
Ostatní články
 • "Mýtus o ženách a válce (nejen) v Sýrii", Rovné příležitosti v souvislostech. Zpravodaj Gender Studies, http://zpravodaj.genderstudies.cz/cz/cisla-casopisu/02-2017
 • “Úloha sociálních sítí a panarabských médií v občanských nepokojích v severní Africe a na Blízkém východě”, Mezinárodní politika 6/2011.
 
Publikace z konferencí
 • Headscarf in Turkey: a Symbol of Global Jihad or Means to Democratization?”, in Efe Duyan a Ayşe Güngör (eds.), Symbols in the History of Art and Culture, Culthist´13 Cultural History Conference, Mimar Sinan Fine Arts University, Č.: 777, ISBN: 978-975-6264-91-1