cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


PhDr. Hana Třísková, Ph.D.

triskova_kone

Oddělení východní Asie                  
 
Telefon: 266 052 412
Academia.edu personal page: https://cas-cz.academia.edu/HanaTriskova
 
OBLAST ZÁJMU
 • fonetika a fonologie moderní čínštiny, metodologické problémy její výuky
 • aktuální téma: přízvučnost / nepřízvučnost čínských jednoslabičných pomocných slov
 
VZDĚLÁNÍ
 • 2010 Ph.D., disertační práce Segmentální struktura čínské slabiky obsah
 • 1988 PhDr.
 • 1983–1985 ČLR, Beijing University, katedra čín. jazyka a literatury (postgrad. studium)
 • 1978–1983 FF UK, obor sinologie (katedra věd o zemích Asie a Afriky)
 • 1977–1981 FF UK, obor vědecké informace a knihovnictví
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 
zaměstnání
 • 1982 až dosud Orientální ústav AV ČR  
 
stáže v zahraničí
 • 2014/06 ČLR – 1. Beijing, Institute of Linguistics (CASS), phonetic laboratory; 2. Beijing Language and Culture University, College of Chinese Studies (Hanyu xueyuan); přednáška: ‘Weak form words in pǔtōnghuà’; 3. Capital Normal University (Shoudu Shifan Daxue); přednáška: ‘Teaching the Sounds of Standard Chinese (pǔtōnghuà)’
 • 2012 Austrálie – 1. The University of Melbourne, Melbourne Grad. School of Education, Chinese Teacher Training Centre 2. The University of Sydney, Dept. of Chinese Studies
 • 2011/05 ČLR – 1. Beijing, Institute of Linguistics (CASS), phonetic laboratory; 2. Beijing Language and Culture University, CTCSL
 • 2011/10 ČLR – 1. Beijing, Institute of Linguistics (CASS); 2. Beijing, BLCU, CTCSL;    3. Tianjin, Nankai University
 • 2010 ČLR – 1. Beijing, Institute of Linguistics (CASS); 2. Beijing, BLCU, CTCSL
 • 2008 ČLR – 1. Beijing, Institute of Linguistics (CASS); 2. Beijing, BLCU, CTCSL; 3. Tianjin, Nankai University. Přednáška: ‘Are the Mandarin retroflex initial consonants really retroflex? Are the palatals really palatal? ... Notes on terminology
 • 2004 ČLR – Beijing, Institute of Linguistics (CASS)
 • 2000 ČLR – 1. Beijing, Institute of Linguistics (CASS); 2. Hangzhou, Zhejiang University
 
pedagogická praxe
 • 2015 (LS) Fonetika souvislé řeči v čínštině: Masarykova univerzita Brno, Seminář čínských studií
 • 2014 (LS) Fonetika souvislé řeči v čínštině: Masarykova univerzita Brno, Seminář čínských studií 
 • 2011–2013 Čínská fonetika v kostce: kurz při OÚ (pro studenty ÚDLV FF UK)
 • 2007–2008 Kurz čínské výslovnosti při OÚ
 • 1997–2005 (kromě 2000-2001) Fonetika čínštiny: ÚDLV FF UK
 • 1986–1987, 1990–1991 Kurz čínštiny při OÚ
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
 

konference

9. česko-slovenská sinologická konference / 9th Czech and Slovac Sinological Conference.Orientální ústav AV ČR Praha, 27.–28. 11. 2015. Referát: ,Čínština: přízvuk, nebo „odzvuk“?’

The 27th North American Conference on Chinese Linguistics (NACCL-27). The University of California, Los Angeles, 3. –5. 4. 2015. Referát: ‘De-stressed words in Mandarin – a parallel with English’ (akce v rámci projektu Chinet)

8. česko-slovenská sinologická konference / 8th Annual Czech and Slovac Sinological Conference. Univerzita Palackého Olomouc, 7.–8. 11. 2014. Referát: ‘Teaching Mandarin Pronunciation: Basic Types of Phonetic Chunks

3rd International Conference on Chinese as a Second Language Research (CASLAR). 28.–30. 8. 2014, University of Parma, Itálie. Referát: ‘De-stress in Mandarin: Clitics, Cliticoids and Speech Minichunks
7. česko-slovenská sinologická konference. Univerzita Komenského Bratislava, 8.–9. 11. 2013. Referát: ,Minimoduly – pomocníci ve výuce mluvené čínštiny
6. česko-slovenská sinologická konference. Univerzita Karlova Praha, 9.–10. 11. 2012. Referát: ,Klitika a klitikoidy – nenápadní budovatelé rytmu mluvené čínštiny
The University of Melbourne, Chinese Teacher Training Centre, Annual Forum: Foundations of Speaking L2 Chinese. Melbourne, 19.–21. 10. 2012. Keynote speech: ‘Teaching the sounds of Standard Chinese: goals and challenges.’
5. česko-slovenská sinologická konference. Masarykova Univerzita Brno, 4.–5. 11. 2011. Referát: ,Aspirované souhlásky v čínštině a angličtině – srovnání’
Seminar of the Phonetic Association of China: Topic: “Phonetics and speech perception.” Beijing, IL CASS, květen 2011. Referát: ‘Aspirated stops: the situation in Mandarin, English and Czech’
1. česko-slovenská sinologická konference. Praha, listopad 2007. Referát: ,Jsou čínské „retroflexy“ retroflexní? „Palatály“ palatální? „Veláry“ velární? Poznámky k terminologii‘

 

granty, projekty
 • spoluorganizátorství semináře o přepisu a čtení čínštiny pro pracovníky médií (pořadatel: Česko-čínská společnost; na prezidiu AV ČR, Praha 4. 5. 2011)
 • projekt monografie Mandarin Phonetics;  s prof. Cao Wenem, BLCU (od 2011)
 • spoluorganizátorství mezinárodního workshopu “Tone, Stress and Rhythm in Spoken Chinese” (pořadatel: CCK ISC při FF UK, Praha 6.–9. 5. 1999)

 

jiné

 • 2015: účast na International Summer School of Chinese Linguistics. Olomouc, Univerzita Palackého. Organizátor: Chinet.
 • 2015: návštěva University of California, Berkeley – EALC (East Asian Languages and Cultures Department); přednáška tamtéž (akce v rámci projektu Chinet)
 • 2014: účast na International Summer School of Chinese Linguistics. Olomouc, Univerzita Palackého. Organizátor: Chinet.
 • 2009: Velká Británie – Londýn, SOAS: Library travel grant, CCK Foundation
 • 2005: účast na Summer School of Linguistics (LOT). Holandsko, Leiden University
 
členství v organizacích a redakčních radách
 • 1994 až dosud: členkou EACS (European Association of Sinological Studies)
 • 2012 až dosud: členkou Pražského lingvistického kroužku
 • 1995–2011: členkou předsednictva Česko-čínské společnosti
 • 1996–2008: členkou redakční rady Nového Orientu
 • 1996–2000: členkou předsednictva EACS
 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
 
knihy

kn1.jpgkn1a.jpgkn3-1.jpgkn3-1.jpgkane trisk_kniha_obal

 • Segmentální struktura čínské slabiky. Praha: Karolinum 2012. 440 p. obsah předmluva; recenze 1; recenze 2
 • Třísková, Hana ed. Tone, Stress and Rhythm in Spoken Chinese. Journal of Chinese Linguistics, Monograph series No. 17. Berkeley: University of California, 2001. 208 p. obsah
 • Třísková, Hana ed. Transkripce čínštiny. díl I. – sborník statí obsah, díl II. – tabulky a návody obsah. Praha: Česko-čínská společnost, 1999. 
 • [s Tchang Jün-ling Ruskovou a D. Illíkem]. Česko-čínská konverzace. Praha: Academia, 1990. 160 p. [též na pokrač. jako příloha časopisu Nový Orient, 1990, No. 1–10].

 

kapitoly v knihách
 • „Přízvuk, takty, intonace.“ In: Kane, Daniel. Knížka o čínštině. Praha: Desert Rose 2009. Orig. The Chinese Language, its History and Current Usage. North Clarendon: Tuttle Publishing, 2006 z angl. přel. L. Havlíček, E. Janková, O. Kučera, L. Olivová, H. Třísková a D. Uher obsah
 • Jsou čínské "retroflexy" retroflexní? "Palatály" palatální? "Veláry" velární? Poznámky k terminologii“. In: Sborník I. výroční česko-slovenské sinologické konference. Praha: Univerzita Karlova, 2007. pp. 219–254.
 • [s D. Sehnalem] “Prosodical Labeling for Mandarin.” In: Třísková, H. ed. Tone, Stress and Rhythm in Spoken Chinese. Journal of Chinese Linguistics, Monograph series No. 17. Berkeley: University of California, 2001. pp. 81–118.
 • „Oldřich Švarný – bibliografie 1952–1993.“ In: Jarmila Kalousková: bibliografie 1938–1978; Oldřich Švarný: bibliografie 1952–1993. Bibliografická edice Orientálního ústavu, sv. 9. Praha: Orientální ústav, 1995. pp. 29–46.
 • „Fyziologie rytmu, rytmus mluvené čínštiny.“ In: O čínské filozofii, literatuře a umění. [sborník statí věnovaný památce T. Pokory]. Praha: Jůza + Jůzová, 1995. pp. 51–73.
 
mezinárodní odborné, recenzované články
 
jiné odborné články