cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.

Strnad2018.jpg

Oddělení Jižní Asie


Tel.: 266 053 704

E-mail: strnad@orient.cas.cz

 

OBLAST ZÁJMU
 • dějiny Indie, indoárijské jazyky (hindština, sanskrt)
 • politické a ekonomické dějiny středověké a moderní Indie; hindská literatura předmoderního období; hindská lexikografie
 
VZDĚLÁNÍ

1999  Ph.D. (dějiny a kultury zemí Asie a Afriky)

1987  PhDr. (jazyky a literatury Asie a Afriky)

1979  absolutorium FF UK

 
AKADEMICKÁ PRAXE

2016-            interní vyučující na Ústavu Jižní a Centrální Asie FF UK

2001-2006  interní vyučující na Ústavu Jižní a Centrální Asie FF UK

1990-           Orientální ústav AV ČR (vědecký pracovník, oddělení Jižní Asie)

1985-1990  Státní jazyková škola v Praze (interní učitel - hindština, sanskrt)

1980-1985  Orientální ústav ČSAV (studijní pobyt; odborný asistent)

 

Zahraniční pobyty

1992  School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London (2 měsíce)

1987  Indie: CASS, Univ. of Poona; Banaras Hindu University; Central Institute of Indian Languages, Mysore (3 měsíce)

1979  Indie: Central Hindi Directorate, New Delhi (6 měsíců)

 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
 • 2017 Fifth International Braj Bhasha / Early Hindi Workshop, Bansko, Bulharsko
 • 2016 24th European Conference on South Asian Studies, Warsaw; paper "Remote survey of two Rajasthani Dadupanthi manuscripts"
 • 2016 organized and participated in 10-day international "Fourth Early Hindi / Braj Bhasha Workshop-Retreat" in Třešť, Czech Republic
 • 2015 International Rajasthani Workshop, Warsaw
 • 2015 International Conference on Early Modern Literatures of North India (ICEMLNI), University of Lausanne, Švýcarsko
 • 2014 Third International Braj Bhasha / Early Hindi Workshop, Bansko, Bulharsko
 • 2012 International Conference "The Concept of Identities in Indian Thinking: Classical, Modernist, Postcolonial". Department of Asian Studies, Metropolitan University, Prague
 • 2012 International Conference on Early Modern Literatures of North India (ICEMLNI), Indian Institute of Advanced Studies, Shimla, India
 • 2011 Second International Braj Bhasha / Early Hindi Workshop, Miercura Ciuc, Rumunsko
 • 2010 CEENIS Conference "Indological Studies and Research: Languages, Literatures, History and Culture - Indological Identities". Charles University, Prague
 • 2006 CEENIS Conference „New Perspectives in Education about India“. Center of Oriental Studies, Vilnius University, Vilnius (LT).
 • 2006 International Conference "The Exchange of Ideas and Culture Between South Asia and Central Europe", Heidelberg session, Department of History, Südasien Institut, Universität Heidelberg
 • 2005 International Conference "The Exchange of Ideas and Culture Between South Asia and Central Europe", Harvard session, Harvard University, Cambridge, Mass., USA
 • 2003 Cena Josefa Hlávky, společenské vědy (Dějiny Indie)
 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
knihy
brill coversanskrtIIsanskrtkn3-1.jpgkn1.jpgkn2.jpg

 

kapitoly v knihách
 • „Searching for the Source or Mapping of the Stream : Some Text-critical Issues in the Study of Medieval Bhakti“. In J.S. Hawley, A. Malhotra, T. Williams (eds.), Texts and Traditions in Early Modern North India. Delhi: Oxford University Press 2018
 • Kabīr in the Gurū Granth“. In: K.A. Jacobsen, G.S. Mann, K. Myrvold, E. Nesbitt (eds.), Brill’s Encyclopedia of Sikhism, Volume I: History, Literature, Society, Beyond Punjab. (Handbuch of Oriental Studies / Handbuch der Orientalistik, Section Two: South Asia, Vol. 31/1). Leiden – Boston 2017, s. 310–317. ISBN 978-90-04-29745-6
 • (spolu s Janem Filipským) „Představy o zásadách správné vlády ve středověké jižní a jihovýchodní Asii“. In: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: Legitimita moci ve světě 14. století. Academia, Praha 2017, s. 395–411.
 • „Vidžajanagar: budování legitimity státní moci“. In: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: Legitimita moci ve světě 14. století. Academia, Praha 2017, s. 412–451.
 • „Dharma jako zákon a řád ve starověké Indii“. In D. Antalík, J. Starý a T. Vítek (eds.), Zákon a právo v archaických kulturách. Praha: Herrmann & synové, 2010, s. 105-129
 • „Mughal Silver Coins Hoards of Uttar Pradesh - an Important Source for the Study of Monetary History of Premodern India“. In Amiteshwar Jha (ed.), Medieval Indian Coinages: A Historical and Economic Perspective. 5th International Colloquium, February 17th-19th, 2001. Anjaneri / Nasik: Indian Institute of Research in Numismatic Studies, 2001, s. 165-178
 • „Hindi Dictionaries and the Hindi Lexicographical Corpus“. In Dirk W. Lönne (ed.), Tohfa-e-Dil. Festschrift Helmut Nespital. Reinbek: Dr. Inge Wezler Verlag fur Orientalistische Fachpublikationen, Festschriftenreihe, Teil I.: Sprache und Literatur, 2001, s. 531-544
 • „Nerovnoměrnost, dynamika inovací a spotřeby v pozdně středověké Indii“. In L. Klusáková (ed.), Kritéria a ukazatelé nerovnoměrného vývoje v evropských dějinách. Praha: Seminář obecných dějin při Ústavu světových dějin FFUK, 1997, s. 133-152
 • „Problems of Interpretation of Coin Finds in Indian Economic History“. In J. Prosecký (ed.), Ex Pede Pontis. Papers presented on the occassion of the 70th anniversary of the foundation of the Oriental Institute, Prague. Prague, Czechoslovak Academy of Sciences, Oriental Institute, 1992, s. 243-252

 

mezinárodní odborné, recenzované články
 
jiné odborné články
 • "Cesty zarúbané – boj Tibetu o štátnu nezávislosť v prej polovici 20. storočia". Historický obzor. 26, 1, 2015, s. 71-77.
 • „Indicko-čínský pohraniční spor – retrospektiva po padesáti letech“. Nový Orient. 4, 2013, s. 21-29; Nový Orient 2, 2014, s. 31-41; Nový Orient 4, 2014, s. 27-38.
 • „Chaos a řád v archaickém indickém myšlení“. Nový Orient. 1, 2010, s. 44-49
 • „Introducing the Interpretation of Medieval Hindī Texts into the Hindī Curriculum: An Alternative Approach“. Acta Orientalia Vilnensia. 2, 2008 [2010], s. 25-37
 • „Some Aspects of the Origin of Muslim Communalism in North India“. Studia Orientalia Pragensia. sv. 15, 1986, s. 87-99
 • „Opusťte Indii!“ Nový Orient. 1, 1981, s. 1-4; 2, 1981, s. 1-4.