cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


PhDr. Jiří Prosecký, CSc.

PhDr. Jiří Prosecký, CSc.

emeritní vědecký pracovník

 

Oddělení Blízkého východu


Telefon: 266 053 709

E-mail: prosecky@orient.cas.cz

 

OBLAST ZÁJMU
 • akkadská (babylónsko-asyrská) literatura, interpretace akkadských a dvojjazyčných sumersko-akkadských textů, překlady z akkadské literatury, kulturní dějiny starověkého Předního východu
 
VZDĚLÁNÍ
 • 1990              CSc., kandidát věd o umění, obor teorie literatury, literatura Asie a Afriky
 • 1982              PhDr., obor jazyky a literatury Asie a Afriky
 • 1968-1973   Filosofická fakulta University Karlovy v Praze, obory klínopis a francouzština
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • 2012- 2017    místopředseda Rady Orientálního ústavu AV ČR
 • 2002-2003    pověřen vedením Orientálního ústavu AV ČR
 • 2003-2013    vedoucí oddělení Předního východu a Afriky Orientálního ústavu AV ČR
 • 1994-2002    zástupce ředitele Orientálního ústavu AV ČR
 • 1987              studijní pobyt v Irácké republice (Bagdád, Mosul)
 • 1978-             Orientální ústav Akademie věd České republiky (dříve Československé akademie věd), vědecký pracovník
 • 1973-1978   Státní knihovna ČSR (dnes Národní knihovna v Praze), odborný pracovník
 • 2009, 1999-2002, 1990-1992, Ústav starého Předního východu a srovnávací jazykovědy Filosofické fakulty University Karlovy v Praze (dnes Ústav srovnávací jazykovědy), přednášky, dějiny akkadské literatury, interpretace akkadských literárních textů, sumerská gramatika
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
 • člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky oboru klínopis
 • člen redakční rady časopisu Nový Orient
 • člen International Association for Assyriology (IAA), Leiden
 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
knihy

kdyz_nebeslova_do_hilnykn6.jpgkn4.jpgkn5.jpgprameny_moudrosti

 
kapitoly v knihách
 • Quelques réflexions sur les textes historiques littéraires akkadiens. In: L’État, le pouvoir, les prestations et leurs formes en Mésopotamie ancienne. Actes du Colloque assyriologique franco-tchèque, Paris, 7-8 novembre 2002. Ouvrage éditié par Petr Charvát, Bertrand Lafont, Jana Mynářová et Lukáš Pecha. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2006, s. 139-148.
 • Ana rīqi lā bābil šipri ana šitūlti ē tallik. In: Šulmu IV. Everyday Life in Ancient Near East. Papers Presented at the International Conference, Poznań, 19-22 September, 1989. Edited by Julia Zabłocka and Stefan Zawadzki. Poznań, Wydawnictwo naukowe UAM 1993, s. 249-257.
 • Le mythe de Labbu revu et repensé. In: Ex pede pontis. Papers presented on the occassion of the 70th anniversary of the foundation of the Oriental Institute, Prague. Edited by Jiří Prosecký. Prague, Oriental Institute 1992, s. 234-242.
 
mezinárodní odborné, recenzované články
 • L’arche comme imago mundi. Archiv orientální 76/1, 2008, s. 1-14.
 • L’Épopée de Gilgameš XI, 1-7. N.A.B.U. Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires No. 3, 2003.
 • A Hymn Glorifying Ashurnasirpal II. Archiv orientální 69/3, 2001, s. 427-436.
 • L’analyse graphémique de la version paléobabylonienne du mythe d’Atramhasís. Contribution à la méthode de l’analyse graphémique des textes cunéiformes akkadiens. Archiv orientální 54/1, 1986, s. 61-76.
 
jiné odborné články
 • Předchůdce archy Noemovy. Nový Orient 72/4, 2017, s. 32-37.
 • Sargonova osmá výprava proti Urartu. Nový Orient 72/2, 2017, s. 61-72.
 • Nabonid ‒ král spravedlnosti. Nový Orient 69/2, 2014, s. 13-19.
 • Hádal se tamaryšek s palmou ... Nový Orient 65/4, 2010, s. 34-38.
 • Legendární vládcové Uruku – Lugalbanda. Nový Orient 65/2, 2010, s. 35-40.
 • Legendární vládcové Uruku – Enmerkar. Nový Orient 64/4, 2009, s. 40-45.
 • Milostná poezie Babylónu. Nový Orient 64/1, 2009, s. 28-34.
 • Vybudujme si město a věž ... Nový Orient 61/3, 2006, s. 13-17.
 • Smích dávných časů. Nový Orient 59/2, 2004, s. 19-23.
 • Babylonské horoskopy. Vesmír 82(133)/7, 2003, s. 409-411.
 • Babylonská „proroctví“. In: Chatreššar. Ročenka Ústavu starého Předního východu a srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 1999-2000. Editor Petr Zemánek. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2001, s. 3-29.