cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.

Oddělení Jižní Asie

 
Telefon: 266053523
 
OBLAST ZÁJMU

  moderní politické dějiny Indonésie a Malajsie

  etnohistorie a kontaktní lingvistika ostrovní jihovýchodní Asie

  politický islám v Indonésii

  náboženství a etnicita v Malajsii
  politický a ekonomický vliv Číny v regionu

 
VZDĚLÁNÍ
 • PhDr. (2009)
 • Ph.D. (2008) – Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (FF UK, Praha)
 • Mgr. (2000) – indonesistika-anglistika a amerikanistika (FF UK, Praha)
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • 3/2014-doposud – výzkumný pracovník, Orientální ústav AV ČR
 • 3/2014-doposud – Katedra asijských studií, Metropolitní univerzita Praha (MUP) – externí spolupráce
 • 12/2013-doposud – Ústav jižní a centrální Asie FF UK – odborný asistent (zkrácený úvazek)
 • 5/2012-2/2014 – vedoucí Centra asijsko-pacifických studií MUP
 • 2009-2/2014 – vedoucí katedry asijských studií, MUP
 • 2008-2009 – odborný asistent, katedra Mezinárodní vztahů a evropských studií, Metropolitní univerzita Praha
 • 2001-2003 – výuka indonéštiny na FF UK v rámci doktorského studia
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY

 

Členství a činnost v mezinárodních vědeckých organizacích

 • European Association for Southeast Asian Studies (EUROSEAS) - od roku 2015
 • Association for Southeast Asian Studies United Kingdom (ASEASUK) – v letech 2014-2016

 

Členství a činnost ve vědeckých radách apod.

 • Rada pro zahraniční styky (RZS) AV ČR – člen, od roku 2017
 • Rada Orientálního ústavu – předseda, od října 2017
 • Nový Orient – člen redakční rady
 • Člen Rady doktorského studia oboru Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky FF UK

 

Referáty na konferencích
 • Czech Maverick: On the Centennial of Harry J. Benda, the Founding Father of ISEAS. Konference EUROSEAS 2019, Humboldt Universität, Berlín, Německo. 2019
 • From bahasa revolusi to bahasa reformasi and beyond: Indonesian as a vital political and state-making tool. Association of Asian Studies Annual Conference, Washington, D.C., USA. 2018
 • Islamic Vigilantes in Indonesia: A Serious Threat or a Spent Force?, AAS-in-Asia Annual Conference, Korea University, Seoul, Jižní Korea. 2017
 • Limited possibilities for Chinese public diplomacy in Malaysia, konference The Asian and the Central European models tested: learning from the past, sharing for the future, Oriental Business and Innovation Center, Budapest Business School, 17.-18. května 2017
 • Walking a fine line: reflections on China´s cultural diplomacy in Malaysia. NFU Conference 2016: Beyond North and South: Constructing Global Governance for the 21st Century, panel Asian Transformations, 24.-25. listopadu 2016, University of Oslo
 • A curious trajectory of inter-race relations: the transformation of “cosmopolitan” Malay port polities into the multiethnic divisions of modern Malaysia. Conference on Asian Studies, 4. listopadu 2016, Univerzita Palackého v Olomouci
 • The Impact of Political Ideologies on the Lexical Development of Indonesian: From bahasa revolusi to bahasa pejabat, konference Language, Power and Identity in Asia: Creating and Crossing Language Boundaries, 14.-16. března 2016, IIAS Leiden, Nizozemsko
 • Islamic Vigilantes in Indonesia: A Serious Threat or a Spent Force?, EUROSEAS Conference, 11.-14. srpna 2015, Vídeň
 • The Malay World as Part of the Persian Cosmopolis. Intra-Asian Connections: Interactions, Flows, Landscape. 22.-24. října 2014 Asian Dynamics Initiative, University of Copenhagen
 • Indonesia´s controversial image(-building): between ostensible pluralism and the harsh realities of religious intolerance. ASEASUK 2014 Conference, 12.14. září 2014, University of Brighton
 • Islamic Vigilantes in Indonesia: a Threat for the Democratic Discourse or a Spent Force? 3rd Annual Symposium on Southeast Asian Studies, 21.-23. března 2014, Keble College, University of Oxford
 • Bahasa Indonesia as a Political Tool: From the Language of the Revolution to Bureaucratic Officialese. 17.-19. června 2013, International Symposium on Language and Communication: Exploring Novelties, Izmir University.
 • The Curious Trajectory of Inter-Ethnic Relations in Malaysia, 2ndAnnual Symposium on Southeast Asian Studies, 9.- 10. března 2013, Project Southeast Asia, St Anne´s College, University of Oxford.
 • The Evolution of the Indonesian Jago: from Bandits to Gangsters to Vigilantes, 13. června 2012, Orientalisches Seminar, Universität zu Köln (zvaná přednáška).
 • The Transformation of Cosmopolitan Malay Port Polities into The Multiethnic Divisions Of Modern Malaysia, ISEAC Cosmopolitan Conference 2012, 16.-18. února 2012, Australian National University, Canberra.
 • Indonesia´s Democracy under Threat? Gangsters and Vigilantes and Their Impact on the Crisis of Governance. Workshop ´State and Statehood of the Global South´, at Rethinking Global Inequalities: Development (Studies) in Discourse, Critique and Practice Conference, 28.-29. října 2011, Wien Universität.
 • Gangsters and Vigilantes as a Threat for Indonesia´s Democracy and Plurality, 20. května 2011, ICIRD 2011, Thammasat University, Bangkok.
 • Indonesia´s Post-1998 Transformation, International Colloqium, 16. září 2009, University of Aarhus.

 

granty
 • 11/2016-10/2019 – ‘Fostering multi-lateral knowledge networks of transdisciplinary studies to tackle global challenges’ (KNOTS) – grant ERASMUS+
 • 1/2015-12/2017 – China´s Cultural Diplomacy: Role of Non-State Actors and Regional Variations, grant GAČR reg. č. 15-21829S
 • 2/2012-1/2014 – grant RESAREAS – Síť spolupráce pro výzkum mimoevropských zemí – pracovník asijského týmu MUP pro organizaci mezinárodních konferencí a seminářů

 

Zvané přednášky

 • 2019. “The Rise of Hardline Islam in Indonesia”. Academia Sinica, Center for Pacific-Asian Studies (CAPAS), Tchaj-pej, Tchaj-wan.
 • 2019. “Czech Maverick: on the Centennial of Harry J. Benda, a Not-to-be-forgotten Legend of Southeast Asian Studies”. ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapur.
 • 2018. hlavní řečník (keynote speaker). “From bahasa revolusi to bahasa reformasi and beyond: Indonesian as a vital political and state-making tool”. 2nd International Linguistic Conference of Universitas Airlangga: Language Phenomena in Multimodal Communication, Surabaya, Indonésie.
 • 2016. “The Rise of Islamic Fundamentalism in Maritime Southeast Asia.” Wien Universität, Vídeň, Rakousko.
 • 2015. “Ferdinand Blumentritt, an outstanding scholar and an iconic figure of Czech-Philippine ties”. University of the Philippines Diliman, Asian Center, Quezon City, Filipíny.

 

Organizace konferencí a seminářů

 • 2018. “Towards a New Malaysia”. An international seminar. AKC, Praha.
 • 2018. “After Soeharto: Twenty Years of Indonesia´s Democratic Transformation”. AV ČR, Praha.
 • 2016. “6th Prague Conference on Southeats Asian Studies: Power and Strategies of Political Order in Southeast Asia”. AV ČR, Praha.
   

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

knihy

 • (společně s Dubovská, Zorica; Zbořil, Zdeněk): Dějiny Indonésie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, str. 123-209, 451-521.

 

editorství knih

 

kapitoly v knize

 • Petrů, Tomáš, „Nástrahy "srdečného" vztahu mezi Čínou a Malajsií a limity čínské kulturní diplomacie“. In Klimeš, Ondřej (ed.), Čínská kulturní diplomacie a její regionální variace. Praha: Academia, 2018.
 • Petrů, Tomáš: „Legitimita královské moci největší javánské říše Majapahitu (1293–1478)“. In Beránek, O. – Cermanová, P. – Hrubý, J. (eds.): Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia 2017, str. 410-438.
 • Petrů, Tomáš: “Bahasa Indonesia as a Linguistic Tool: from the Language of the Revolution to Bureaucratic Officialese”. In Ogloblin, A. K. (ed.), Intercivilization Contacts in Southeast Asia: Historical Perspectives and Globalization. Saint Petersburg: Saint Peterburg State University, 2017.
 • The Front Pembela Islam: Well-connected Indonesian radicals – a threat or a spent force?, In Petrů, Tomáš (Ed.), Graffiti, Converts and Vigilantes: Islam Outside the Mainstream in Maritime Southeast Asia. Vídeň: Caesarpress, 2015.
 • Indonésie. In: Piknerová, Linda; Šanc, David a kol.: Nové mocnosti globálního Jihu. Čína, Indie, Brazílie, Jižní Afrika a Indonésie v mezinárodním systému. Praha: Dokořán 2015, str. 147-173
 • Bahasa Indonesia as a Political Tool: From the Language of the Revolution to Bureaucratic Officialese. In: Book of Proceedings – International Symposium on Language and Communication: Exploring Novelties, Izmir: Institute of Language and Communication Studies 2013, str. 247-257 (ISBN 978-605-86159-5-3)
 • Jihovýchodní Asie. In: Cabada, L., Ženíšek, D. Panregiony v 21. století. Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2011, 178-213
 • Sdružení národů jihovýchodní Asie. In: Romancov, Michael. Mezinárodní organizace. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2011, str. 123-158

 

články

 • Hrubý, J. & Petrů, T., “China's cultural diplomacy in Malaysia during Najib Razak's premiership”. In: Austrian Journal of South-East Asian Studies 12(1) | 111, 2019.
 • "A curious trajectory of interrace relations: the transformation of cosmopolitan Malay port polities into the multiethnic divisions of modern Malaysia." In: Asian Ethnicity, April 2017, DOI: 10.1080/14631369.2017.1307688,http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14631369.2017.1307688
 •  "Lands below the Winds" as Part of the Persian Cosmopolis: An Inquiry into Linguistic and Cultural Borrowings from the Persianate societies in the Malay World, In: Moussons 27 | 2016, Marseille: Aix-Marseille Université, str. 147-161. https://moussons.revues.org/3572
 • Javánští jagové – kontroverzní hrdinové indonéských dějin. In: Nový Orient 2/2015, Praha: Orientální ústav AV ČR, 2015, str. 32-38
 • Lehce záhadný Harry J. Benda - k 95. výročí narození legendy světové indonesistiky. In: Nový Orient 4/2014, Praha: Orientální ústav AV ČR, str. 58-64.
 • Jak reálná je hrozba islamizace Indonésie? (How Real is the Threat of Islamization of Indonesia?) In: Mezinárodní politika 11/2012, Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • „Indonéština jako politický nástroj: Od jazyka revoluce k byrokratické ‚papaláštině‘.“ In: Nový Orient 67 / 2012 / 4, Praha: Orientální ústav AV ČR, str. 49-54
 • Indonéština jako politický nástroj: z bazarové malajštiny jazykem indonéské revoluce. (Indonesian as a Political Tool: from Bazaar Malay to the Language of Indonesian Revolution) In: Nový Orient 1/2011, Praha: Orientální ústav AV ČR, 2011. Str. 49-53.
 • Indonesia after Soeharto: Thirteen Years of Democratic Reforms. In: Politics in Central Europe 1/2011, Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2011, str. 74-85.
 • Austrálie–Indonésie: nelehké sousedství, strategické partnerství (Australia-Indonesia: uneasy neighborhood, strategic partnership). In: Mezinárodní politika 1/2011, Praha: Ústav mezinárodních vztahů; 2011.
 • Indonésie: regionální hegemon s novou image stability (Indonesia: a regional leader with a new image of stability). In: Mezinárodní politika 5/2009. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009.

 

Internetové články a projekty


Mediální vystoupení

ČT24 - komentář k teroristickým útokům v Surabayi, Indonésie, 14. května 2018, záznam zde