cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.

 

Oddělení Blízkého východu

brona

Tel.: 266 052 210

E-mail: ostransky@orient.cas.cz

 

 

OBLAST ZÁJMU
 • islám; súfismus; středověké islámské myšlení a lidová religiozita
 • středověké súfijské písemnictví (tzv. súfijská psychologie Cesty)
 • milenialismus a apokalyptika v islámu
 
VZDĚLÁNÍ
2001-2005      kombinované externí studium doktorského studijního programu historické vědy (obor: dějiny a kultury zemí Asie a Afriky), Filozofická fakulta Karlovy univerzity, Praha
1994-2000      magisterské studium (obor: arabistika + dějiny a kultura islámských zemí), Filozofická fakulta Karlovy univerzity, Praha
1993-1994      intenzivní kurz arabského jazyka, Institut pro výuku arabského jazyka pro cizince, Damašek, Sýrie
 
AKADEMICKÁ PRAXE
2010-2012      externí přednášející na Ústavu filosofie a religionistiky (ÚFAR) FF UK v Praze
2006-2009      externí přednášející na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
2004-2007      výkonný redaktor časopisu Nový Orient
2004-dosud    výzkumný pracovník Orientálního ústavu Akademie věd ČR v Praze
2002-2004      vysokoškolský učitel, Filozofická fakulta Univerzity Konstantina Filozofa, Nitra, Slovensko
2000-2002      lektor českého jazyka, Fakulta al-Alsun, Univerzita cAjn Šams, Káhira, Egypt
1999-2000      stáž na Filozofické fakultě Káhirské univerzity
1997                stáž na Filozofické fakultě Káhirské univerzity
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY

grantový projekt Milenialismus v monoteistických náboženstvích: Jeho původ, současné podoby a společenská relevance (P401/11/2450, 2011-2013), poskytovatel GAČR.

 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
knihy

 

 Islamska_citanka.jpgobalka.Jihadist.preachers.jpgkn3-1.jpgIslamofob-pocesku-obal.maly.jpgobalka.Stiny.minaretu.jpgobalka.Na.konci.casu.jpgobalka.Smrt.hroby.a.zahrobi.jpgobalka.Atlas_strasaku.jpgost_academiakn6.jpgkn4-1.jpgkn3-1.jpgkn1-1.jpg

 

kapitoly v knihách
 • "Islám a nemuslimové: Náboženské menšiny a jejich islámská reflexe". In Jiří Gebelt (eds.), Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém východě. Vyšehrad, Praha 2016.
 • "Czech Islamophobia: The Manifestations, Paradoxes and Perception of Anti-Muslim Sentiments in the Czech Republic“. In Nations & Stereotypes 25 Years After: New Borders, New Horizons. Krakow: International Cultural Centre, 2015, 208-219.
 • “The Messengers from the Hereafter: The End of the World from the Perspective of Arabic Dream-books”. In Zdeněk Vojtíšek (ed.). Millennialism: Expecting the End of the World in the Past and Present. Praha:Dingir, 2013, 195-204.
 • “Milenialismus v islámu”. In Bronislav Ostřanský (ed.), Konec tohoto světa. Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu. Praha: Dingir, 2012, 115-151.
 • “Kult světců a egyptské mawlidy”. In Dušan Deák - Gabriel Pirický - Martin Slobodník (eds.), Súčasné podoby Súfizmu od Balkánu po Čínu. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2010, 143–167.
 • “Tisíc a jeden arabský sen”. In Jiří Starý – Josef Hrdlička (eds.), Spánek a sny – Svět archaických kultur III. Praha: Herrmann a synové, 2008, 129-148.
 • “Smrt je jen stín – hroby, smrt a záhrobí ve středověkém muslimském Egyptě”. In Petra Maříková Vlčková (ed.), Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů. Praha: Libri, 2009, 366–395.
 • “Islám a srdce Evropy v současnosti”. In Miloš Mendel – Bronislav Ostřanský – Tomáš Rataj, Islám v srdci Evropy. Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Praha: Academia, 2007, 407-466.
 • “Islám, sny a oneirokritika”. In Miloš Mendel – Iveta Kouřilová (eds.), Cesta k prameni. Fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2003, 135-171.
 
 odborné, recenzované články
 • "A Feeble Folk to whom No Concern is Accorded: ‘Apocalyptic Responses‘ to ISIS and their Contextualization", Central European Journal for Conteporary Religion (CEJCR), 2018/1 (ročník 2), str. 57-76.
 • “The Sufi Journey to the Next World: Sepulchral Symbolism of Muslim Mystics, Its Context and Interpretations”, Archiv Orientální 3, 2015, 475-500.
 • “The Lesser Signs of the Hour. A Reconstruction of the Islamic Apocalyptic Overture”. Archiv orientální. 2, 2013, 1-50.
 • “Egyptian Mawlids in the Context of Contemporary Sufi Spirituality”. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 4, 2009, 133-143.
 • “The Art of Medieval Arab Oneirology”. Archiv orientální. 4, 2005, 407-428.

 

Kompletní bibliografie