cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


PhDr. Miroslav Melčák, Ph.D.

Oddělení Blízkého východuMirek

 
Telefon: 266 052 210
 
OBLAST ZÁJMU
 • dějiny Blízkého východu ve středověku
 • islámský urbanismus
 • náboženské nadace (awqāf)
 
VZDĚLÁNÍ
 • 2009 (Ph.D.) Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK, Praha (postgraduální program: historické vědy – dějiny a kultury zemí Asie a Afriky; disertační práce: Vývoj vnímání waqfu v egyptské společnosti, 1805–1953)
 • 2001 (Mgr.) Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK, Praha (obory: arabština - dějiny a kultura islámských zemí)
 
AKADEMICKÁ PRAXE 
 • 2009–dosud  Orientální ústav AV ČR
 • 2012–2013    výkonný redaktor časopisu Nový Orient
 • 2008–2011    Katedra religionistiky FF MU, Brno (lektor arabštiny)
 • 2004–2007    Katedra religionistiky HTF UK, Praha
 • 2004–2005    Katedra blízkovýchodních studií FF ZČU, Plzeň
 • 2003–2004    postgraduální výzkumný pobyt, Fakulta humanitních studií, Káhirská univerzita, Egypt
 
PROJEKTY A GRANTY 
  
PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
Monografie
 • Karel Nováček, Miroslav Melčák, Lenka Starková a Narmin Ali Muhammad Amin: Medieval Urban Landscape in Northeastern Mesopotamia. Oxford: Archaeopress, 2016.
 
Kapitoly v odborných dílech 
 • Karel Nováček – Miroslav Melčák: The Medieval Urban Landscape in Northeastern Mesopotamia (MULINEM): First Two Years of the Project. Proceedings, 9th ICAANE, Basel 2014, Vol. 3. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2016, 95–105.
 • Islámský stát a likvidace architektonického dědictví: Příklad Mosulu. In: Ondřej Beránek a Bronislav Ostřanský (eds.): Islámský stát: Blízký východ na konci časů. Praha: Academia, 2016, 199–215.
 • Nadační listina damašské funerální madrasy al-Iscirdíja. In Bronislav Ostřanský (ed.): Smrt, hroby a záhrobí v islámu. Poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů. Praha, Academia, 2014, 167–193.
 • Damašská funerální epigrafika ajjúbovského a raně mamlúckého období. In: Bronislav Ostřanský (ed.): Smrt, hroby a záhrobí v islámu. Poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů. Praha, Academia, 2014, 194–207.
 
Články v recenzovaných časopisech 
  
Editace speciálních čísel časopisů
 • Bronislav Ostřanský – Miroslav Melčák (eds.): Archiv orientální, Death, graves and the Hereafter in Islam: Muslim perception of the last things in the Middle Ages and today, č. 83, 2015.

 

Popularizace výzkumu

 • Karel Nováček – Miroslav Melčák – Lenka Starková – Ondřej Beránek: Ohrožená architektura města Mosulu. Věda kolem nás 80. Praha: AVČR, 2018
 • Karel Nováček – Miroslav Melčák – Lenka Starková – Ondřej Beránek: Monuments of Mosul in Danger. Science around us / Challenges and questions 73. Prague, Czech Academy of Sciences, 2017.

 

Webové stránky
 • spoluautor webových stránek projektu Ohrožená architektura města Mosulu / Monuments of Mosul in Danger, http://monumentsofmosul.com, spuštěno 2016, vědecký výstup projektu řešeného v rámci Strategie AV21 

 

Výstavy
 • spoluautor výstavy „Monuments of Mosul in Danger“, The National Central Library in Taipei, Taiwan, 22. 11. 2017 – 21. 1. 2018
 • spoluautor výstavy „Ohrožená architektura města Mosulu“, Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, 8. 2. – 31. 3. 2017 (výstup projektu „Ohrožená architektura města Mosulu“ v rámci Strategie AV21)