cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Mgr. Miroslav Melčák, Ph.D.

Oddělení Blízkého východu

melčáko 

Telelefon: 266 052 210

 

OBLAST ZÁJMU
 • sociální a kulturní dějiny Blízkého východu ve středověku
 • náboženské nadace (awqāf) v Damašku (11.–16. století)
 • islámský urbanismus v severní Mezopotámii (10.–15. století)
 
VZDĚLÁNÍ
 • 2009 (Ph.D.) Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK, Praha (postgraduální program: historické vědy – dějiny a kultury zemí Asie a Afriky; disertační práce: Vývoj vnímání waqfu v egyptské společnosti, 1805-1953)
 • 2001 (Mgr.) Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK, Praha (obory: arabština - dějiny a kultura islámských zemí)
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • 2009–dosud  Orientální ústav AV ČR
 • 2012–2013    výkonný redaktor časopisu Nový Orient (odborný čtvrtletník Orientálního ústavu AV ČR)
 • 2008–2011    Katedra religionistiky FF MU, Brno (lektor arabštiny)
 • 2004–2007    Katedra religionistiky HTF UK, Praha
 • 2004–2005   Katedra blízkovýchodních studií FF ZČU, Plzeň
 • 2003–2004    postgraduální výzkumný pobyt, Fakulta humanitních studií, Káhirská univerzita, Egypt
 
Ostatní akademické aktivity
 • člen řešitelského týmu grantového projektu „Smrt, hroby a záhrobí v islámu: muslimské vnímání posledních věcí člověka ve středověku a v současnosti“ (GAČR, 2014–2016)
 • člen řešitelského týmu grantového projektu „Středověká městská síť v severovýchodní Mezopotámii“ (GAČR, 2013–2015)
 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
kapitoly v knihách
"Nadační listina damašské funerální madrasy al-Is´irdíja." In: B. Ostřanský (ed.). Smrt, hroby a záhrobí v islámu. Poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů. Praha: Academia, 2014, 167-193.
"Damašská funerální epigrafika ajjúbovského a raně mamlúckého období." In: B. Ostřanský (ed.). Smrt, hroby a záhrobí v islámu. Poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů. Praha: Academia, 2014, 194-207.
 
mezinárodní odborné, recenzované články
 
jiné odborné články