cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


PhDr. Vladimír Liščák, DSc

liščák_NF

Oddělení východní Asie


Telefon: 266052412

E-mail: vliscak@orient.cas.cz

 

OBLAST ZÁJMU
 • dějiny Číny
 • kontakty po Hedvábné cestě mezi Evropou a Čínou, zejména ve středověku; františkánské mise v Číně 13. až 18. století
 • spolupráce na geografickém názvosloví v Názvoslovné komisi při Českém úřadu zeměměřičském a katastrálním
 
VZDĚLÁNÍ
 • 1979-1984    Filosofická fakulta University Karlovy, katedra věd o zemích Asie a Afriky (dnešní Ústav Dálného východu), obor orientalistika-sinologie;téma diplomové práce: povstání I-che-tchuanů
 • 1987-1990   interní aspirantura v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV (dnešní Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.), obor: etnika jižní Číny; téma disertační práce (CSc.): „Miaoská alba jako etnografický pramen“
 • 5. 9. 1992     titul CSc.
 • 11.12. 2020  titul DSc.
 
 
AKADEMICKÁ PRAXE

2016              Visiting Scholar in Taiwan, Taiwan Fellowship program 2016 (MZV Čínské republiky, Taiwan)

LS 2011        přednáškový cyklus: Filosofická fakulta University Karlovy, Ústav Dálného východu: Dějiny Číny II (Bc)

1995-2013   vedoucí Oddělení východní Asie v Orientálním ústavu AV ČR

1994-            vědecký pracovník v Orientálním ústavu AV ČR; specializace: kulturní styky po Hedvábné cestě, včetně pronikání buddhismu a křesťanství do Číny

1993             odborný pracovník v Ústavu Dálného východu Filosofické fakulty University Karlovy

1991-1993   vědecký pracovník v Orientálním ústavu AV ČR; specializace etnika jižní Číny

1990              odborný pracovník v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, obor etnika jižní Číny

1987-1990   interní aspirantura v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV (dnešní Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.), obor etnika jižní Číny

1985-1986   10měsíční stáž na Universitě Fudan v Šanghaji (Fudan Daxue 复旦大学), obor staré čínské dějiny

1984-1987   Filosofická fakulta University Karlovy, katedra věd o zemích Asie a Afriky, studijní pobyt, od 1986 odborný pracovník

 

PŘEDNÁŠKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
 • LS 2019 přednášky pro nesinology: DSMgrA03 Dějiny Číny ve starověku (magisterské studium), Masarykova univerzita v Brně, FF, Ústav klasických studií
 • LS 2018 přednášky pro nesinology: DSMgrA03 Dějiny Číny ve starověku (magisterské studium), Masarykova univerzita v Brně, FF, Ústav klasických studií
 • ZS 2015/2016 přednášky pro nesinology: DSMgrA03 Dějiny Číny ve starověku (magisterské studium), Masarykova univerzita v Brně, FF, Ústav klasických studií
 • ZS 2014/2015 přednášky pro nesinology: DSMgrA03 Dějiny Číny ve starověku (magisterské studium), Masarykova univerzita v Brně, FF, Ústav klasických studií
 • 15. březen 2013 – Odorik z Pordenone – Institut františkánských studií, Praha, přednáška v rámci cyklu „Významné osobnosti počátků dějin františkánské spirituality“ (P. Regalát Beneš Th.D., OFM) (online: http://www.frantiskanstvi.cz/Regalat13/Odorik2.pdf, ověřeno 4. 4. 2019)
 • 2. května 2013 – Bratr Odorik z Pordenone, františkánský poutník a světec – Ústav antropologie Masarykovy univerzity Brno –přednáška v rámci cyklu „Antropologický seminář 2012–2013 jarní semestr“
 
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
 
konferenční příspěvky
 • Varšava, Polsko, 11. dubna 2018 – Trójstronne, robocze spotkanie delegacji z Polski, Czech i Słowacji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, „28. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Waszyngtonie (2–7 lipca 2017) / 28. mezinárodní kartografická konference ve Washingtonu (2.–7. července 2017)“
 • Leeds, V. Británie, 30. 6.– 6. 7. 2018: 25th International Medieval Congress pořádaném Institute for Medieval Studies „The Alan Christian Nobles at the Court of Great Khans“
 • Plzeň, 26.–27. 4. 2018: 18. ročník orientalistického kolokvia „Orientalia Antiqua Nova“, pořádaném Katedrou blízkovýchodních studií Filosofické fakulty Západočeské university v Plzni; „Martín de Rada (1533–1578), navarrský augustinián na Filipínách a v Číně“
 • Praha, 6.–7. dubna 2017 – účast na mezinárodním zasedání 19th Meeting of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), Working Group on Exonyms s referátem „Endonyms and exonyms in Taiwan“.
 • Torino (Itálie), 20.–21. května 2017 – účast na mezinárodní konferenci XXIII Convegno Nazionale del CISV s referátem „Earliest Flags in China“.
 • Plzeň, Katedra blízkovýchodních studií, Filosofická fakulta ZČU: 23.–24. dubna 2015 – účast na kolokviu „Orientalia Antiqua Nova 15“ s referátem „První novověcí misionáři v Číně (16. století)“.
 • Szczecin (Polsko), 15.–18. červen 2015 – účast na mezinárodní konferenci Szczecińskie Międzynarodowe Spotkanie Studiów Wschodnich s referátem „Nestorianism (jingjiao 景教) in the Tang Dynasty“.
 • Olomouc, Palackého univerzita: 7.–8. listopadu 2014 – účast na mezinárodní konferenci 8. výroční česko-slovenská sinologická konference / The 8th Annual Czech and Slovak Sinological Conference, s referátem „François Noël (1651–1729) a latinské překlady konfuciánských klasických knih vydaných v Praze v roce 1711“.
 • Peking, ČLR, Confucius Institute Headquarters (Hanban) a Renmin University of China: 6.–7. září 2014 – účast na mezinárodní konferenci The fourth World Conference on Sinology. „Exchange and Learning between East and West: 400 Years in Retrospect“ / 第四届世界汉学大会 – 东学-西学400年, s referátem „Franciscan missions to China in modern times and the Czech Crown lands“.
 • Gdynia, Polsko, Muzeum Miasta Gdyni aj.: 29.–30. května 2014 – účast na mezinárodní konferenci Via viatores quærit. Mobilność społeczna w dziejach krajów grupy wyszehradzkiej – I Wyszehradzka międzynarodowa konferencja naukowa v Gdyni, Polsko, s referátem Odorik z Pordenone: „De reverentia magni chanis“.
 • Plzeň, Katedra blízkovýchodních studií, Filosofická fakulta ZČU: 2.–3. dubna 2014 – účast na kolokviu „Orientalia Antiqua Nova 14“, s referátem „Aliud etiam referam de magno cane quod vidi. Odorik z Pordenone a jeho setká(vá)ní s Velikým chánem“.
 • Peking, ČLR, International Confucian Association (国际儒学联合会) aj.: 24.–28. září 2014 – účast na mezinárodní konferenci The International Conference in Commemorating 2565th Anniversary of Confucius & the 5th Congress of the International Confucian Association / 纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际 儒学联合会第五届会员大会, s referátem „François Noël (1651–1729) and Latin translations of Confucian Classical books published in Prague in 1711“.
 • Bratislava, Slovensko, 8.–9. listopadu 2013: Počátky novověkých katolických misií v Číně (do začátku 18. století), mezinárodní konference „7. výročná konferencia českých a slovenských sinologov“.
 • Peking, ČLR, 16.–25. října 2013: účast na mezinárodní konferenci „International Conference on History of China’s Relations with Central & East European Countries“ a přednáška pro studenty Beijing Foreign Studies University na téma „Odoric of Pordenone’s Itinerarium and Mongolian China 《鄂多立克东游录》与元代中国“.
 • Šanghaj, ČLR, 23.–25. března 2013: Odoric of Pordenone’s Itinerarium and Mongolian China, mezinárodní fórum „The Fifth World Forum on China Studies“.
 • Gorenji Radenci, Slovinsko, 7.–9. října 2011: Confucianism in China 1911-2011. An overview. „The 8th International Sinology Symposium 2011“.
 • Brno, 4.–5. listopadu 2011: Čínský islám a Hanský kitáb (Hàn kètǎbǔ 漢克塔卜). Podivuhodná syntéza islámu a konfuciánství za dynastií Ming a Qing. mezinárodní konference „5. výroční česko-slovenská sinologická konference“.
 • Bohinj, Slovinsko, 26.–29. srpna 2010: Taiwanese Multiculturalism and Multilingualism. „The 7th International Sinology Symposium 2010“.
 • Londýn, Velká Británie, 15. května 2010: Earliest flags in China and their symbolism in written material, Flag Institute Spring Meeting.
 • Bratislava, Slovensko, 4.–5. prosince 2009: Katalánská kartografická díla 14. a 15. století a zachycení Asie, mezinárodní konference „3. výročná konferencia českých a slovenských sinológov“.
 • Dolná Krupá, Slovensko, 25.–28. června 2008: Blessed Odoric of Pordenone, an early Franciscan missionary to Mongolian China, mezinárodní symposium Humboldt-Kolleg „Eastern Christianity, Judaism and Islam between the death of Muhammad and Tamerlane (632-1405)“.
 • Plzeň, 13.–14. listopadu 2006: Odorikův příspěvek k rozšíření geografických znalostí o Východu v Evropě, mezinárodní konference „Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13.–14. století“.
 • Cambridge, Velká Británie, 13.–15. ledna 2005: Chinese science through the eyes of an 18th century Jesuit missionary: Karel Slavíček and his correspondence from China with European astronomers and other scholars. „Sciences in Asia: Representations and Historiography, 17th to 20th centuries“. A workshop to mark the publication of Joseph Needham's „Conclusions and Reflections“ in Science and Civilisation in China, Vol. VII, Part 2. Organised Jointly by the Needham Research Institute, Cambridge & REHSEIS (CNRS & Université de Paris 7), Paris.
 • Sydney, Austrálie, 27.–28. listopad 2004: Early Chinese Christianity in the Tang Empire – on the Crossroad of Two Cultures, mezinárodní konference „Art, Architecture and Religion on the Silk Road and Across Inner-Asian History“.
 • Šanghaj, ČLR, 19.–22. srpna 2004: Early Christianity in Tang China – an encounter of two cultures in new light, „The World Forum on China Studies“.
 • Dolná Krupá, Slovensko, 2.–6. června 2004: The early Christianity in Tang China, mezinárodní symposium Humboldt-Kolleg „Trade, Journeys, Inter- and Innercultural Communication in East and West (up to 1250)“.

 

 

členství v organizacích a vědeckých uskupeních
 • od 2019 člen výboru Mezinárodní konfuciánské asociace 6. období – zvolen na 6. kongresu ICA v Pekingu
 • od 2017 – člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Náprstkova muzea
 • od února 2016 člen Working Group on Exonyms & Working Group on Toponymic Data Files and Gazetteers of UNGEGN (United Nation Group of Experts on Geographical Names)
 • 2004–2016 člen oborové rady Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky FF UK
 • 2014–2015 člen externího poradního týmu ministra zahraničních věcí ČR pro oblast zahraniční a evropské politiky
 • od září 2014 člen výboru Mezinárodní konfuciánské asociace 5. období
 • od 2000 člen Názvoslovné komise při Českém úřadu zeměměřičském a katastrálním (od 2010 její předseda)
 • od 1991 člen předsednictva Česko-čínské společnosti http://ccspol.net/ (původně Československo-čínská společnost)
 • od 1988 – člen Evropské asociace čínských studií (Association européenne d’études chinoises / European Association of Chinese Studies, EACS)
 
členství v redakčních radách
Studia Asiatica. Revue internationale d’études asiatiques / International Journal for Asian Studies (Bukurešť) – člen Comité scientifique de patronage

 

SPOLUOGRANIZACE KONFERENCÍ

 • Plzeň, 13.–14. listopadu 2006, mezinárodní konference „Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13.–14. století“.

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

knihy

Liscak.knihaacademiaodorikkonfuctitleLiscak.Dejiny.v.datech.obalkaTaiwankn1.jpg kn2.jpgOdorik-obalka2.jpg

 • Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích světa. Styky Evropy a mongolské Číny ve 13. a 14. století. Praha: Academia 2019. (Edice Orient, sv. 31). 657 s. ISBN 978-80-200-2945-4. 
 • Mezi tolerancí a intolerancí. První dvě století novověkých katolických misií v Číně. Praha: Academia 2017. 465 s. ISBN 978-80-200-2680-4. (Orient, sv. 30)
 • Františkánské misie v Číně (13.–18. století). Praha: Academia 2015. 474 p. ISBN 978-80-200-2463-3. (Orient Series, Vol. 22).
 • Po stopách bratra Odorika. Styky Evropy a mongolské Číny ve 13. a 14. století (s přílohou Biblioteca Odoriciana). Brno, Akademické nakladatelství CERM, 2014. 647 s. ISBN 978-80-7204-885-4. (Anthropologia Integra. Series Monographica. Svazek 1).
 • Konfuciánství od počátků do současnosti. Dějiny – pojmy – osobnosti. Praha: Academia, 2013. 464 s. ISBN 978-80-200-2190-8.
 • Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech. Praha: Nakladatelství LIBRI, 2008. 782 s. ISBN 978-80-7277-364-0.
 • Taiwan. Praha: LIBRI, 2003. 142 s. (Stručná historie států, 8. sv.) ISBN 80-7277-097-7.
 • Čína. Praha: LIBRI, 2002. 223 s. (Stručná historie států, 2. sv.) ISBN 80-7277-109-4.
 • Čína – Dobrodružství Hedvábné cesty. Po stopách styků Východ – Západ. Praha: Set Out, 2000. 366 s. (Edice Historica) ISBN 80-86277-11-9.

 

kapitoly v knihách

„Martín de Rada (1533–1578), první navarrský augustinián na Filipínách a v Číně“, in: PECHA, Lukáš, ed. Civilizace Asie a Afriky od starověku po současnost [Civilizations of Asia and Africa from Antiquity to Present]. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Katedra blízkovýchodních studií, 2019: 58–78. ISBN 978-80-261-0786-6.

 • „Novověké františkánské mise do Číny a české země“, in: Proměny františkánské tradice. Od teologie a filosofie ke kultuře a umění [Transformations of the Franciscan tradition. From theology and philosophy to culture and art]. Praha: Univerzita Karlova v Praze & FILOSOFIA (filosofia.flu.cas.cz), nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR (Europeana Pragensia – Historia Franciscana) 2019, s. 318–331.
 • „Catalan Atlas of 1375 and Hormuz around 1300“, in: Advances in Cartography and GIScience of the International Cartographic Association, 1, 2019. 29th International Cartographic Conference (ICC 2019), 15–20 July 2019, Tokyo, Japan (https://www.adv-cartogr-giscience-int-cartogr-assoc.net/1/11/2019/ica-adv-1-11-2019.pdf).
 • „Mapa mondi (Catalan Atlas of 1375), Majorcan cartographic school, and 14th century Asia“. Proceedings of the International Cartographic Association, 1, 69, May 2018. online; plný text
 • První novověcí misionáři v Číně (16. století)“ [China's First Early Modern Missionaries (16th Century)], in: Lukáš Pecha (ed.): Vybrané aspekty kulturního vývoje Asie a Afriky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2018: 171–193. ISBN 978-80-261-0716-3
 • „Endonyms and exonyms in Taiwan“, in: Jordan, Peter – Švehlová, Irena – Woodman, Paul (eds.): A Survey of Exonym Use. Proceedings of the 19th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Prague [Praha], 6-8 April 2017. Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2018: 163–183. ISBN 978-3-8300-9997-0
 • „Alani a jiní křesťané na dvoře Velikého chána v popisu středověkých evropských pramenů“. In: Suchomelová, Marcela – Lomová, Olga – Pejčochová, Michaela (eds.): Proměny a setkání. Studie z dálněvýchodní kultury. Věnováno Zlatě Černé. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2017, s. 114–129. ISBN: 978-80-7308-738-8.
 • „Aliud etiam referam de magno cane quod vidi. Odorik z Pordenone a jeho setká(vá)ní s Velikým chánem“. In: Lukáš Pecha (ed.): Staré civilizace Asie a Afriky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2016, s. 205–224. ISBN 978-80-261-0416-2.
 • „Basilio Brollo da Gemona († 1704), furlanský misionář v Číně a jeden z prvních evropských sinologů“, in: Petr Hlaváček, Vladimír Liščák, Ctirad V. Pospíšil et al.: Fenomén františkánství v interakci s „jinakostí“ (Europaeana Pragensia 9 – Historia Franciscana VI.). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta & FILOSOFIA-ΦIΛOΣOΦIA, nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. 2016, s. 90–105.
 • „Odorik z Pordenone De reverentia magni chanis“, in: Via viatores quærit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej. Red. Agnieszka Teterycz-Puzio, Lech Kościelak, Ewa Łączyńska. Słupsk (Polsko), Akademia Pedagogiczna, 2016, s. 257–266.
 • „François Noël (1651–1729) and Latin Translations of Confucian Classical Books Published in Prague in 1711 / 衛方濟 (François Noël, 1651–1729): 1711年在布拉格出版的拉丁文《中華帝國六經》 (Sinensis Imperii Libri Classici Sex)“, in: 儒学:世界和平与发展. 纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会论文集 / The International Conference in Commemorating 2565th Anniversary of Confucius Papers, vol. 4. Beijing, Jiuzhou Press, s. 620–634.
 • „François Noël (1651–1729) and Latin Translations of Confucian Classical Books Published in Prague in 1711“, in: The International Conference in Commemorating 2565th Anniversary of Confucius & the 5th Congress of the International Confucian Association, Proceedings. Vol. 4. Beijing, International Confucian Association 2014, s. 2099–2110.
 • „Christianity in Mongolian China and Mission of Odoric of Pordenone“. In Marián Gálik and Martin Slobodník (ed.), Eastern Chistianity, Judaism, and Islam between the Death of Muhammad and Tamerlane (632-1405). Bratislava: Institute of Oriental Studies, Slovak Academy of Sciences, 2011, s. 243-263.
 • „Odorik z Pordenone: De mirabilibus orientalium“. In Petr R. Beneš, Petr Hlaváček, Ctirad V. Pospíšil et al., Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta & FILOSOFIA, nakladatelství Filozofického ústavu AV ČR, v.v.i., 2009, s. 110-124.
 • „Obraz Číny v díle Josefa Kořenského“. In Martin Slobodník (ed.), Našinec v Oriente. Cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii a Afrike (19 stor. - 1. pol. 20. stor.). Bratislava: Univerzita Komenského, 2009, s. 157-176.
 • „Early Chinese Christianity in the Tang Empire – on the Crossroad of Two Cultures“. In Parry, Ken (ed.): Art, Architecture and Religion Along the Silk Roads. Turnhout: Brepols Publishers, 2009, s. 103-125.
 • „Katalánský atlas 1375 jako historicko-geografický pramen“. In Petr Exner (ed.), Sborník přednášek ze 4. českého národního vexilologického kongresu, Přibyslav 2008. Praha: Česká vexilologická společnost, 2008, s. 99-102.
 • „Odorikův příspěvek k rozšíření geografických znalostí o Východu v Evropě“. In Petr Sommer – Vladimír Liščák (eds.), Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13.–14. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň, 13.–14. listopadu 2006 / Odoric of Pordenone: From Venice to Peking and back. Meetings on the Roads of the Old World in the 13th–14th centuries. Proceedings of the International Conference. Pilsen, 13th to 14th November 2006. Praha: Centrum medievistických studií – Filosofia, 2008, s. 47-66.
 • „The early Christianity in Tang China and its scripture in Chinese“. In Marián Gálik and Tatiana Štefanovičová (eds.), Trade, Journeys, Inter- and Intracultural Communications in East and West (up to 1250). Papers Presented at the International Workshop (Humboldt-Kolleg), Dolná Krupá, Slovak Republic, June 2-6, 2004. Bratislava: Institute of Oriental Studies, Slovak Academy of Sciences – Lufema, 2006, s. 160-181.
 • „Čínská střední Asie. Křižovatka na Hedvábné cestě“. In Z myšlenek a představ Žluté země. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002, s. 61-75. (CD-ROM).
 • „Some theoretical problems in classification of small ethnic groups in Chinese ethnography (with special respect to south China“. In Jiří Prosecký (ed.): Ex pede Pontis. Papers presented on the occassion of the 70th anniversary of the foundation of the Oriental Institute. Praha: OÚ ČSAV, 1992, s. 131-137.
 • „Etnická situace v Číně (statistický přehled se zaměřením na jižní Čínu)“. In Východní Asie: Studie a dokumenty 2. Vybrané problémy současné Číny (sborník statí). Praha: OÚ ČSAV, 1992, s. 77-130. (Východní Asie: studie a dokumenty, 2.)
 • „Čína v pravěku a starověku“. In Dějiny pravěku a starověku II (Hlava XXI). Praha: SPN, 1989, s. 933-985.
 
mezinárodní odborné, recenzované články
 • „Katalánská kartografická díla 14. a 15. století a zachycení Asie a Afriky“, Anthropologia Integra, 9, 2018, 1, s. 39–52
 • „The Christian Nobles at the Court of Great Khan, as Described in Mediaeval European Sources“, Золотоордынское Обозрение / Golden Horde Review (Kazaň, Tatarstán), Том 5, No 2, 2017, s. 276–289. ISSN 2313-6197 (Online); ISSN 2308-152X.
 • „Tchangské křesťanství („nestoriánství“) v Číně a jeho jesuitská reflexe v 17. století“, PARRÉSIA Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies, č. 9–10 (2015–2016), s. 193–275. ISBN 978-80-7465-284-4
 • „Počátky jezuitské mise v Číně“, Anthropologia integra (Brno), Vol. 7, No. 2, 2016, s. 57–65.
 • 李世佳(Vladimír Liščák): „卫方济和1711年在布拉格出版的儒家经典拉丁语翻译 [François Noël and Latin Translations of Confucian Classical Books Published in Prague in 1711]“, 《世界汉学》 Shijie Hanxue / World Sinology (Beijing), vol. 16, 2016, s. 103–112.
 • „Karel Slavíček, SJ and His Correspondence from China with European Astronomers and Scholars“, Asian Studies (Ljubljana), vol. III (XIX), issue 2, 2015, s. 57–72.
 • „François Noël (1651–1729) and his Latin translations of Confucian Classical books published in Prague in 1711“, Anthropologia integra (Brno), Vol. 6, No. 2, 2015, s. 45–53.
 • „Franciscan missions to China and the Czech Crown lands (from the 16th century to the 18th century)“, Archiv orientální (Praha), Vol. 82, No. 3, 2014, s. 529–541.
 • 李世佳(Vladimír Liščák): „《鄂多立克东游录》与元代中国 [„Odoric’s traveloque“ and Mongolian China]“, 《世界汉学》Shijie Hanxue / World Sinology (Beijing) , vol. 13, 2014, s. 51–55.
 • „Odorik z Pordenone a jeho setkání s Velikým chánem“, Anthropologia integra (Brno), Vol. 5, No. 2, 2014, s. 73–81.
 • Monsignor Celso Costantini a Čína (k 90. výročí prvního čínského koncilu v Šanghaji, 1924)“, Anthropologia Integra, č. 2, 2013, s. 45-53.
 • „Italian City-states and Catholic Missions in Mongolian World of the 13th and 14th Centuries“, Anthropologia Integra, č. 2, 2012, s. 27-36.
 • „Odoric of Pordenone and His Account on the orientalium partium in the Light of Manuscripts“, Anthropologia Integra, č. 2, 2011, s. 63-74.
 • „Odoric of Pordenone, a Franciscan missionary to Mongolian China“, Archiv orientální, č. 1, 2009, s. 59-77. [přeložen do němčiny: „Odorich von Portenau, ein Franziskanermissionar im mongolischen China“ (přeložil Ansgar Donath), Zhongguo: tiaozhan yu jiyu / Herausforderung China (Grüne Reihe), 106, 2010, s. 21-30].
 • „Bratr Odorik o věcech podivuhodných a neznámých II“, Studia Orientalia Slovaca, V, 2006, s. 55-73.
 • „Bratr Odorik o věcech podivuhodných a neznámých (první část)“, Studia Orientalia Slovaca, IV, 2005, s. 31-63.
 • „Eastern Turkestan and its role in the early contacts along the Silk Road, Studia Asiatica“, Revue Internationale d'études asiatique / International Journal for Asian Studies, č. 1-2, 2000/2001, s. 115-131.
 • „Silk Road and the Advent of Buddhism to China“, Archív orientální, č. 3, 1997, s. 297-306. [přeložen do perštiny: „Džádeje ebrísám va rahjábíje ájíneje Búdá ba Čín/Jadeye abrisham va rahyabiye ayime Buda ba Chin“ (přeložil Askar Bahrámí), Iran Shenakht, 1999, s. 251-271].
 • „The Early Penetration of Buddhism to China and the First Translators of Sutras into Chinese“, Archív orientální, č. 3, 1995, s. 341-351.
 • „The origins of ethnology in China: a survey (from the mid-1890s till the mid-1940s)“, Archív orientální, č. 1, 1993, s. 41-62.
 • „Some approaches to the classification of small ethnic groups in South China“, The Thai-Yunnan Project Newsletter, č. 20, 1993, s. 12-16.
 • „Marco Polo and Yunnan“, The Thai-Yunnan Project Newsletter, č. 17, 1992, s. 20-25.
 • „Domorodé kmeny na Taiwanu (retrospektiva a perspektivy)“, Český lid, 1992, suplement, s. 385-402.
 • „Miao albums: their importance and study“, Český lid, č. 2, 1991, s. 92-97.
 • „The Khammu people and their study“, The Thai-Yunnan Project Newsletter, č. 14, 1991, s. 18-24.
 • „Excavations at the Yongcheng site, 1959-1986“, Early China, 13, 1988, s. 274-287.
 • „Lidová slovesnost a její studium v Číně (na materiálech časopisu Min-ťien wen-süe)“, Český lid, č. 4, 1987, s. 230-232.
 
jiné odborné články
 • „Odorikův cestopis a cyklus fresek o umučení čtyř františkánů v indické Tháně“, Nový Orient, č. 1, 2013, s. 15–22.
 • „Italské obchodní republiky a katolické misie v Mongolské říši“ (1. část), Nový Orient, č. 1, 2012, s. 17-21; (2. část), Nový Orient, č. 2, 2012, s. 16-19.
 • „Čínský islám a (neo)konfuciánství. Podivuhodná syntéza dvou systémů za dynastií Ming a Čching“, Nový Orient, č. 2, 2011, s. 32-38.
 • „Mandevila a Odorik – porovnání dvou cestopisů“, Nový Orient, č. 4, 2009, s. 21-26.
 • „Projekt srovnávacích dějin starověkých a středomořských civilizací“, Nový Orient, č. 4, 2008, s. 31-33.
 • „Město dynastií Ming a Čching. Období rozkvětu císařského centra“, Dějiny a současnost, č. 7, 2008, s. 30-33.
 • „Zvuk flétny v horách. Původní obyvatelé Taiwanu a jejich literatura“, Nový Orient, č. 2, 2006, s. 38-41.
 • „Astronomická pozorování ve staré Číně“, Nový Orient, č. 3, 2004, s. 19-23.
 • „Čang Süe-liang a jeho doba (u příležitosti úmrtí ,mladého maršála‘)“, Nový Orient, č. 1, 2003, s. 19-31.
 • „Neklidný Východní Turkestán“, Nový Orient, č. 5, 1997, s. 161-168.
 • „Minulost a současnost Hedvábné cesty“, Nový Orient, č. 9, 51, 1996, s. 330-335.
 • „Náboženství a moderní čínská společnost na Tchaj-wanu“ (I), Nový Orient, č. 2, 1996, s. 60-63; (II), Nový Orient, č. 3, 1996, s. 98-99.
 • „Hedvábná cesta a počátky pronikání buddhismu do Číny“, Nový Orient, č. 7, 1995, s. 260-263.
 • „Antonio Pigafetta, cesta kolem světa a Čína“, Nový Orient, č. 9, 1994, s. 296-299.
 • „Benátčan Marco Polo, Čína a středověké Čechy“, Nový Orient, č. 5, 1985, s. 149-153.
 • „Zeměpisné objevy Číňanů ve starověku“, Nový Orient, č. 8, 1984, s. 237-241.
 • „Otec Iakinf“, Nový Orient, č. 5, 1983, s. 146-147.
 • „Příběh jednoho života (Epizoda ze života historika S'-ma Čchiena)“, Nový Orient, č. 5, 1982, s. 144-146.
 
Různé
Reportáž o mé návštěvě Pekingu a Tibetu na pozvání vlády ČLR, spolu se zástupci českých médií (2003):
世界杯、捷克和西藏 一 [Světový pohár, Česko a Tibet I]
世界杯、捷克和西藏 二 [Světový pohár, Česko a Tibet II]

 

SPOLUAUTORSTVÍ VÝSTAV A SPOLUPRÁCE

 • PhDr. Vladimír Liščák, CSc. – PhDr. David Majer: Dobrodružství Hedvábné cesty – Čína (http://www.ostrmuz.cz/website/mainmenu/stranka-akcien/2013/cina/, ověřeno 4. 4. 2019) – pořadatelé: Ostravské muzeum – Národní galerie v Praze – Orientální ústav Akademie věd ČR (12. 8.–29. 9. 2013). Výstava byla realizována v rámci mezinárodního výstavního projektu Hedvábná cesta 2018 v Ostravském muzeu.
 • Tibet – Po stopách Odorika z Pordenone + úvodní slovo na vernisáži (18. 8. – 30. 9. 2005 – františkánský klášter Panny Marie Sněžné v Praze; 5. 10. – 17. 11. 2005 – františkánský klášter, Kadaň)
 • Spolupráce na výstavě o Odorikovi 鄂多立克东游录–700年前游历中国的捷克第一人 / 700 years of Czech presence in China – Tale of Odoric of Pordenone pořádané v Šanghaji Generálním konzulátem ČR v Šanghaji a CzechTourism ve spolupráci s Shanghai International Culture Association and Shanghai Urban Planning Exhibition Center v rámci výstavy 国王和旅行者。捷克“马可波罗”和查理四世国王的遗世臻品 / Emperor and Traveler. Legacy of Czech Marco Polo and King Charles IV. (zahájena 24. října 2016)
   

SPOLUPRÁCE NA TV DOKUMENTU

Odorik z Pordenone zvaný Oldřich Čech. První Evropan, který vstoupil do Tibetu. Připravil: M. Petřík, spolupráce: Vladimír Liščák, (Světci a svědci), první vysílání: 6. ledna 2008; 13 min., četné reprízy (dostupné online: (https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123417216-svetci-a-svedci/207562211000024-odorik-z-pordenone-zvany-oldrich-cech?fbclid=IwAR20PFCBRq88JiIEw7iT3EtZdA4JWeyP6PIixOUdRvZ7wv6bi7o8A80vhaU)

 

VEŘEJNÉ PŘEDNÁŠKY A ROZHOVORY PRO ROZHLAS

 • 18. ledna 2020 – Odoricus 2020 v Košířích – přednáška k výročí úmrtí bl. Odorika z Pordenone ¬– přednáškový sál premonstrátského kostela sv. Jana Nepomuckého v Košířích, v rámci komponovaného programu: Koncert barokní hudby, vyprávění o blahoslaveném Odorikovi (středověkém misionáři a cestovateli), ochutnávka čajů z Blízkého i Dálného východu; organizátoři: Institut renesance kulturního dědictví & římsko-katolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice, Praha-Košíře
 • 6. ledna 2019 – „Katalánský atlas 1375 a jeho prameny o Asii“ – přednáška pro Ekocentrum Kavyl, Svatý Jan pod Skalou
 • 29. března 2019 – „Dějiny křesťanství v Číně – do příchodu katolických misionářů“ – přednáška v rámci semináře Křesťané v Číně a ve Vietnamu, křesťanské komunity z těchto zemí v ČR pro Institut ekumenických studií v Praze
 • 4. října 2019 – Indočeský podzimní festival Durga Puja v Praze. Věnováno 150. výročí narození Mahátmy Gándhího – úvodní slovo (Odoric and Indian feasts), věnované mé knize Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích ... … – byl jsem pozván jako čestný host
 • 7. prosince 2019 – „Marco Polo a papírové peníze Mongolské říše“ – přednáška pro Ekocentrum Kavyl, Svatý Jan pod Skalou
 • 16. listopadu 2018 – „Odorik z Pordenone (Oldřich Čech z Furlanska) v divoČÍNĚ“ –přednáška pro 22. Symposion Gymnázia Jana Keplera, Praha, zaměřené letos na „divočinu“
 • 16. ledna 2018 – „Oldřich Čech z Pordenone / 700. výročí cesty do Asie“ – přednáška pro Městskou knihovnu Praha
 • 11. září 2018 – Odorik z Pordenone – úvodní slovo při slavnostním předání ostatků bl. Odorika v kostele Panny Marie Sněžné v Praze delegací z Pordenone, Itálie
 • 22. listopadu 2017 – „Odorik z Pordenone a jeho setkání s Velikým chánem“. Přednáška a prezentace pro Společnost přátel Mongolska, Potala, Praha