cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


PhDr. Vladimír Liščák, CSc

liščák_NF

Oddělení východní Asie


Telefon: 266052412

E-mail: vliscak@orient.cas.cz

 

OBLAST ZÁJMU
 • dějiny Číny
 • kontakty po Hedvábné cestě mezi Evropou a Čínou, zejména ve středověku; františkánské mise v Číně 13. až 18. století
 • spolupráce na geografickém názvosloví v Názvoslovné komisi při Českém úřadu zeměměřičském a katastrálním
 
VZDĚLÁNÍ
 • 1979-1984: Filosofická fakulta University Karlovy, katedra věd o zemích Asie a Afriky (dnešní Ústav Dálného východu), obor orientalistika-sinologie; téma diplomové práce: povstání I-che-tchuanů
 • 1987-1990: interní aspirantura v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV (dnešní Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.), obor: etnika jižní Číny; téma disertační práce (CSc.): „Miaoská alba jako etnografický pramen“
 • 5. srpna 1992: titul CSc.
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • září 1984-březen 1987: Filosofická fakulta University Karlovy, katedra věd o zemích Asie a Afriky, studijní pobyt, od 1986 odborný pracovník
 • září 1985-červen 1986: 10měsíční stáž na Universitě Fudan v Šanghaji (Fudan Daxue 复旦大学), obor: staré čínské dějiny
 • 1987-1990: interní aspirantura v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV (dnešní Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.), obor: etnika jižní Číny
 • 1990: odborný pracovník v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, obor: etnika jižní Číny
 • leden 1991-duben 1993: vědecký pracovník v Orientálním ústavu AV ČR; specializace: etnika jižní Číny
 • květen až prosinec 1993: odborný pracovník v Ústavu Dálného východu Filosofické fakulty University Karlovy
 • leden 1994 až současnost: vědecký pracovník v Orientálním ústavu AV ČR; specializace: kulturní styky po Hedvábné cestě, včetně pronikání buddhismu a křesťanství do Číny
 • květen 1995 až prosinec 2013: vedoucí Oddělení východní Asie v Orientálním ústavu AV ČR
 • LS 2011, přednáškový cyklus: Filosofická fakulta University Karlovy, Ústav Dálného východu: Dějiny Číny II (Bc)
 • únor až listopad 2016: Visiting Scholar in Taiwan, Taiwan Fellowship program 2016 (MZV Čínské republiky, Taiwan)
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
konferenční příspěvky (2004–2017)
 • Dolná Krupá, Slovensko, 2.–6. června 2004: The early Christianity in Tang China, mezinárodní symposium Humboldt-Kolleg „Trade, Journeys, Inter- and Innercultural Communication in East and West (up to 1250)“.
 • Šanghaj, ČLR, 19.–22. srpna 2004: Early Christianity in Tang China – an encounter of two cultures in new light, „The World Forum on China Studies“.
 • Sydney, Austrálie, 27.–28. listopad 2004: Early Chinese Christianity in the Tang Empire – on the Crossroad of Two Cultures, mezinárodní konference „Art, Architecture and Religion on the Silk Road and Across Inner-Asian History“.
 • Cambridge, Velká Británie, 13.–15. ledna 2005: Chinese science through the eyes of an 18th century Jesuit missionary: Karel Slavíček and his correspondence from China with European astronomers and other scholars. „Sciences in Asia: Representations and Historiography, 17th to 20th centuries“. A workshop to mark the publication of Joseph Needham's „Conclusions and Reflections“ in Science and Civilisation in China, Vol. VII, Part 2. Organised Jointly by the Needham Research Institute, Cambridge & REHSEIS (CNRS & Université de Paris 7), Paris.
 • Plzeň, 13.–14. listopadu 2006: Odorikův příspěvek k rozšíření geografických znalostí o Východu v Evropě, mezinárodní konference „Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13.–14. století“.
 • Dolná Krupá, Slovensko, 25.–28. června 2008: Blessed Odoric of Pordenone, an early Franciscan missionary to Mongolian China, mezinárodní symposium Humboldt-Kolleg „Eastern Christianity, Judaism and Islam between the death of Muhammad and Tamerlane (632-1405)“.
 • Bratislava, Slovensko, 4.–5. prosince 2009: Katalánská kartografická díla 14. a 15. století a zachycení Asie, mezinárodní konference „3. výročná konferencia českých a slovenských sinológov“.
 • Londýn, Velká Británie, 15. května 2010: Earliest flags in China and their symbolism in written material, Flag Institute Spring Meeting.
 • Bohinj, Slovinsko, 26.–29. srpna 2010: Taiwanese Multiculturalism and Multilingualism. „The 7th International Sinology Symposium 2010“.
 • Brno, 4.–5. listopadu 2011: Čínský islám a Hanský kitáb (Hàn kètǎbǔ 漢克塔卜). Podivuhodná syntéza islámu a konfuciánství za dynastií Ming a Qing. mezinárodní konference „5. výroční česko-slovenská sinologická konference“.
 • Gorenji Radenci, Slovinsko, 7.–9. října 2011: Confucianism in China 1911-2011. An overview. „The 8th International Sinology Symposium 2011“.
 • Šanghaj, ČLR, 23.–25. března 2013: Odoric of Pordenone’s Itinerarium and Mongolian China, mezinárodní fórum „The Fifth World Forum on China Studies“.
 • Peking, ČLR, 16.–25. října 2013: účast na mezinárodní konferenci „International Conference on History of China’s Relations with Central & East European Countries“ a přednáška pro studenty Beijing Foreign Studies University na téma „Odoric of Pordenone’s Itinerarium and Mongolian China 《鄂多立克东游录》与元代中国“.
 • Bratislava, Slovensko, 8.–9. listopadu 2013: Počátky novověkých katolických misií v Číně (do začátku 18. století), mezinárodní konference „7. výročná konferencia českých a slovenských sinologov“.
 • Gdynia, Polsko, Muzeum Miasta Gdyni aj.: 29.–30. května 2014 – účast na mezinárodní konferenci Via viatores quærit. Mobilność społeczna w dziejach krajów grupy wyszehradzkiej – I Wyszehradzka międzynarodowa konferencja naukowa v Gdyni, Polsko, s referátem Odorik z Pordenone: „De reverentia magni chanis“.
 • Peking, ČLR, Confucius Institute Headquarters (Hanban) a Renmin University of China: 6.–7. září 2014 – účast na mezinárodní konferenci The fourth World Conference on Sinology. „Exchange and Learning between East and West: 400 Years in Retrospect“ / 第四届世界汉学大会 – 东学-西学400年, s referátem „Franciscan missions to China in modern times and the Czech Crown lands“.
 • Peking, ČLR, International Confucian Association (国际儒学联合会) aj.: 24.–28. září 2014 – účast na mezinárodní konferenci The International Conference in Commemorating 2565th Anniversary of Confucius & the 5th Congress of the International Confucian Association / 纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际 儒学联合会第五届会员大会, s referátem „François Noël (1651–1729) and Latin translations of Confucian Classical books published in Prague in 1711“.
 • Plzeň, Katedra blízkovýchodních studií, Filosofická fakulta ZČU: 2.–3. dubna 2014 – účast na kolokviu „Orientalia Antiqua Nova 14“, s referátem „Aliud etiam referam de magno cane quod vidi. Odorik z Pordenone a jeho setká(vá)ní s Velikým chánem“.
 • Olomouc, Palackého univerzita: 7.–8. listopadu 2014 – účast na mezinárodní konferenci 8. výroční česko-slovenská sinologická konference / The 8th Annual Czech and Slovak Sinological Conference, s referátem „François Noël (1651–1729) a latinské překlady konfuciánských klasických knih vydaných v Praze v roce 1711“.
 • Plzeň, Katedra blízkovýchodních studií, Filosofická fakulta ZČU: 23.–24. dubna 2015 – účast na kolokviu „Orientalia Antiqua Nova 15“ s referátem „První novověcí misionáři v Číně (16. století)“.
 • Szczecin (Polsko), 15.–18. červen 2015 – účast na mezinárodní konferenci Szczecińskie Międzynarodowe Spotkanie Studiów Wschodnich s referátem „Nestorianism (jingjiao 景教) in the Tang Dynasty“.
 • Praha, 6.–7. dubna 2017 – účast na mezinárodním zasedání 19th Meeting of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), Working Group on Exonyms s referátem „Endonyms and exonyms in Taiwan“.
 • Torino (Itálie), 20.–21. května 2017 – účast na mezinárodní konferenci XXIII Convegno Nazionale del CISV s referátem „Earliest Flags in China“.
 
členství v organizacích a vědeckých uskupeních
 • od 1988 – člen   Evropské asociace čínských studií (Association européenne d’études chinoises / European Association of Chinese Studies, EACS)
 • od 1991 – člen   předsednictva Česko-čínské společnosti http://ccspol.net/ (původně Československo-čínská společnost)
 • od 2000 – člen   Názvoslovné komise při Českém úřadu zeměměřičském a katastrálním (od 2010 její předseda)
 • od 2004 – 2016 člen oborové rady Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky FF UK
 • od 25. 9. 2014   člen výboru Mezinárodní konfuciánské asociace 5. období (Board member of ICA’s Fifth Session / 第五届理事会理事) – zvolen na 5. kongresu ICA v Pekingu
 • člen externího poradního týmu pro oblast zahraniční a evropské politiky České republiky (jmenovací dopis ministra zahraničních věcí PhDr. Lubomíra Zaorálka ze 7. 7. 2014)
 • od února 2016 – člen Working Group on Exonyms & Working Group on Toponymic Data Files and Gazetteers of UNGEGN (United Nation Group of Experts on Geographical Names)
 • od 2017 – člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Náprstkova muzea
   
 
členství v redakčních radách
Studia Asiatica. Revue internationale d’études asiatiques / International Journal for Asian Studies (Bukurešť) – člen Comité scientifique de patronage

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

knihy

kn1.jpg kn2.jpgTaiwankonfuctitle odorik

 

 • Františkánské misie v Číně (13.–18. století). Praha: Academia 2015. 474 p. ISBN 978-80-200-2463-3. (Orient Series, Vol. 22).
 • Po stopách bratra Odorika. Styky Evropy a mongolské Číny ve 13. a 14. století (s přílohou Biblioteca Odoriciana). Brno, Akademické nakladatelství CERM, 2014. 647 s. ISBN 978-80-7204-885-4. (Anthropologia Integra. Series Monographica. Svazek 1).
 • Konfuciánství od počátků do současnosti. Dějiny – pojmy – osobnosti. Praha: Academia, 2013. 464 s. ISBN 978-80-200-2190-8.
 • Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech. Praha: Nakladatelství LIBRI, 2008. 782 s. ISBN 978-80-7277-364-0.
 • Taiwan. Praha: LIBRI, 2003. 142 s. (Stručná historie států, 8. sv.) ISBN 80-7277-097-7.
 • Čína. Praha: LIBRI, 2002. 223 s. (Stručná historie států, 2. sv.) ISBN 80-7277-109-4.
 • Čína – Dobrodružství Hedvábné cesty. Po stopách styků Východ – Západ. Praha: Set Out, 2000. 366 s. (Edice Historica) ISBN 80-86277-11-9.

 

kapitoly v knihách
1. „Basilio Brollo da Gemona († 1704), furlanský misionář v Číně a jeden z prvních evropských sinologů“, in: Petr Hlaváček, Vladimír Liščák, Ctirad V. Pospíšil et al.: Fenomén františkánství v interakci s „jinakostí“ (Europaeana Pragensia 9 – Historia Franciscana VI.). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta & FILOSOFIA-ΦIΛOΣOΦIA, nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. 2016, s. 90–105.
2. „Odorik z Pordenone De reverentia magni chanis“, in: Via viatores quærit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej. Red. Agnieszka Teterycz-Puzio, Lech Kościelak, Ewa Łączyńska. Słupsk (Polsko), Akademia Pedagogiczna, 2016, s. 257–266.
3. „François Noël (1651–1729) and Latin Translations of Confucian Classical Books Published in Prague in 1711 / 衛方濟 (François Noël, 1651–1729): 1711年在布拉格出版的拉丁文《中華帝國六經》 (Sinensis Imperii Libri Classici Sex)“, in: 儒学:世界和平与发展. 纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会论文集 / The International Conference in Commemorating 2565th Anniversary of Confucius Papers, vol. 4. Beijing, Jiuzhou Press, s. 620–634.
4. „François Noël (1651–1729) and Latin Translations of Confucian Classical Books Published in Prague in 1711“, in: The International Conference in Commemorating 2565th Anniversary of Confucius & the 5th Congress of the International Confucian Association, Proceedings. Vol. 4. Beijing, International Confucian Association 2014, s. 2099–2110.
5. „Christianity in Mongolian China and Mission of Odoric of Pordenone“. In Marián Gálik and Martin Slobodník (ed.), Eastern Chistianity, Judaism, and Islam between the Death of Muhammad and Tamerlane (632-1405). Bratislava: Institute of Oriental Studies, Slovak Academy of Sciences, 2011, s. 243-263.
6. „Odorik z Pordenone: De mirabilibus orientalium“. In Petr R. Beneš, Petr Hlaváček, Ctirad V. Pospíšil et al., Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta & FILOSOFIA, nakladatelství Filozofického ústavu AV ČR, v.v.i., 2009, s. 110-124.
7. „Obraz Číny v díle Josefa Kořenského“. In Martin Slobodník (ed.), Našinec v Oriente. Cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii a Afrike (19 stor. - 1. pol. 20. stor.). Bratislava: Univerzita Komenského, 2009, s. 157-176.
8. „Early Chinese Christianity in the Tang Empire – on the Crossroad of Two Cultures“. In Parry, Ken (ed.): Art, Architecture and Religion Along the Silk Roads. Turnhout: Brepols Publishers, 2009, s. 103-125.
9. „Katalánský atlas 1375 jako historicko-geografický pramen“. In Petr Exner (ed.), Sborník přednášek ze 4. českého národního vexilologického kongresu, Přibyslav 2008. Praha: Česká vexilologická společnost, 2008, s. 99-102.
10. „Odorikův příspěvek k rozšíření geografických znalostí o Východu v Evropě“. In Petr Sommer – Vladimír Liščák (eds.), Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13.–14. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň, 13.–14. listopadu 2006 / Odoric of Pordenone: From Venice to Peking and back. Meetings on the Roads of the Old World in the 13th–14th centuries. Proceedings of the International Conference. Pilsen, 13th to 14th November 2006. Praha: Centrum medievistických studií – Filosofia, 2008, s. 47-66.
11. „The early Christianity in Tang China and its scripture in Chinese“. In Marián Gálik and Tatiana Štefanovičová (eds.), Trade, Journeys, Inter- and Intracultural Communications in East and West (up to 1250). Papers Presented at the International Workshop (Humboldt-Kolleg), Dolná Krupá, Slovak Republic, June 2-6, 2004. Bratislava: Institute of Oriental Studies, Slovak Academy of Sciences – Lufema, 2006, s. 160-181.
12. „Čínská střední Asie. Křižovatka na Hedvábné cestě“. In Z myšlenek a představ Žluté země. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002, s. 61-75. (CD-ROM).
13. „Some theoretical problems in classification of small ethnic groups in Chinese ethnography (with special respect to south China“. In Jiří Prosecký (ed.): Ex pede Pontis. Papers presented on the occassion of the 70th anniversary of the foundation of the Oriental Institute. Praha: OÚ ČSAV, 1992, s. 131-137.
14. „Etnická situace v Číně (statistický přehled se zaměřením na jižní Čínu)“. In Východní Asie: Studie a dokumenty 2. Vybrané problémy současné Číny (sborník statí). Praha: OÚ ČSAV, 1992, s. 77-130. (Východní Asie: studie a dokumenty, 2.)
15. „Čína v pravěku a starověku“. In Dějiny pravěku a starověku II (Hlava XXI). Praha: SPN, 1989, s. 933-985.
 
mezinárodní odborné, recenzované články
1. „Počátky jezuitské mise v Číně“, Anthropologia integra (Brno), Vol. 7, No. 2, 2016, s. 57–65.
2. 李世佳(Vladimír Liščák): „卫方济和1711年在布拉格出版的儒家经典拉丁语翻译 [François Noël and Latin Translations of Confucian Classical Books Published in Prague in 1711]“, 《世界汉学》 Shijie Hanxue / World Sinology (Beijing), vol. 16, 2016, s. 103–112.
3. „Karel Slavíček, SJ and His Correspondence from China with European Astronomers and Scholars“, Asian Studies (Ljubljana), vol. III (XIX), issue 2, 2015, s. 57–72.
4. „François Noël (1651–1729) and his Latin translations of Confucian Classical books published in Prague in 1711“, Anthropologia integra (Brno), Vol. 6, No. 2, 2015, s. 45–53.
5. „Franciscan missions to China and the Czech Crown lands (from the 16th century to the 18th century)“, Archiv orientální (Praha), Vol. 82, No. 3, 2014, s. 529–541.
6. 李世佳(Vladimír Liščák): „《鄂多立克东游录》与元代中国 [„Odoric’s traveloque“ and Mongolian China]“, 《世界汉学》Shijie Hanxue / World Sinology (Beijing) , vol. 13, 2014, s. 51–55.
7. „Odorik z Pordenone a jeho setkání s Velikým chánem“, Anthropologia integra (Brno), Vol. 5, No. 2, 2014, s. 73–81.
8. „Monsignor Celso Costantini a Čína (k 90. výročí prvního čínského koncilu v Šanghaji, 1924)“, Anthropologia Integra, č. 2, 2013, s. 45-53.
9. „Italian City-states and Catholic Missions in Mongolian World of the 13th and 14th Centuries“, Anthropologia Integra, č. 2, 2012, s. 27-36.
10. „Odoric of Pordenone and His Account on the orientalium partium in the Light of Manuscripts“, Anthropologia Integra, č. 2, 2011, s. 63-74.
11. „Odoric of Pordenone, a Franciscan missionary to Mongolian China“, Archiv orientální, č. 1, 2009, s. 59-77. [přeložen do němčiny: „Odorich von Portenau, ein Franziskanermissionar im mongolischen China“ (přeložil Ansgar Donath), Zhongguo: tiaozhan yu jiyu / Herausforderung China (Grüne Reihe), 106, 2010, s. 21-30].
12. „Bratr Odorik o věcech podivuhodných a neznámých II“, Studia Orientalia Slovaca, V, 2006, s. 55-73.
13. „Bratr Odorik o věcech podivuhodných a neznámých (první část)“, Studia Orientalia Slovaca, IV, 2005, s. 31-63.
14. „Eastern Turkestan and its role in the early contacts along the Silk Road, Studia Asiatica“, Revue Internationale d'études asiatique / International Journal for Asian Studies, č. 1-2, 2000/2001, s. 115-131.
15. „Silk Road and the Advent of Buddhism to China“, Archív orientální, č. 3, 1997, s. 297-306. [přeložen do perštiny: „Džádeje ebrísám va rahjábíje ájíneje Búdá ba Čín/Jadeye abrisham va rahyabiye ayime Buda ba Chin“ (přeložil Askar Bahrámí), Iran Shenakht, 1999, s. 251-271].
16. „The Early Penetration of Buddhism to China and the First Translators of Sutras into Chinese“, Archív orientální, č. 3, 1995, s. 341-351.
17. „The origins of ethnology in China: a survey (from the mid-1890s till the mid-1940s)“, Archív orientální, č. 1, 1993, s. 41-62.
18. „Some approaches to the classification of small ethnic groups in South China“, The Thai-Yunnan Project Newsletter, č. 20, 1993, s. 12-16.
19. „Marco Polo and Yunnan“, The Thai-Yunnan Project Newsletter, č. 17, 1992, s. 20-25.
20. „Domorodé kmeny na Taiwanu (retrospektiva a perspektivy)“, Český lid, 1992, suplement, s. 385-402.
21. „Miao albums: their importance and study“, Český lid, č. 2, 1991, s. 92-97.
22. „The Khammu people and their study“, The Thai-Yunnan Project Newsletter, č. 14, 1991, s. 18-24.
23. „Excavations at the Yongcheng site, 1959-1986“, Early China, 13, 1988, s. 274-287.
24. „Lidová slovesnost a její studium v Číně (na materiálech časopisu Min-ťien wen-süe)“, Český lid, č. 4, 1987, s. 230-232.
 
jiné odborné články
1. „Odorikův cestopis a cyklus fresek o umučení čtyř františkánů v indické Tháně“, Nový Orient, č. 1, 2013, s. 15–22.
2. „Italské obchodní republiky a katolické misie v Mongolské říši“ (1. část), Nový Orient, č. 1, 2012, s. 17-21; (2. část), Nový Orient, č. 2, 2012, s. 16-19.
3. „Čínský islám a (neo)konfuciánství. Podivuhodná syntéza dvou systémů za dynastií Ming a Čching“, Nový Orient, č. 2, 2011, s. 32-38.
4. „Mandevila a Odorik – porovnání dvou cestopisů“, Nový Orient, č. 4, 2009, s. 21-26.
5. „Projekt srovnávacích dějin starověkých a středomořských civilizací“, Nový Orient, č. 4, 2008, s. 31-33.
6. „Město dynastií Ming a Čching. Období rozkvětu císařského centra“, Dějiny a současnost, č. 7, 2008, s. 30-33.
7. „Zvuk flétny v horách. Původní obyvatelé Taiwanu a jejich literatura“, Nový Orient, č. 2, 2006, s. 38-41.
8. „Astronomická pozorování ve staré Číně“, Nový Orient, č. 3, 2004, s. 19-23.
9. „Čang Süe-liang a jeho doba (u příležitosti úmrtí ,mladého maršála‘)“, Nový Orient, č. 1, 2003, s. 19-31.
10. „Neklidný Východní Turkestán“, Nový Orient, č. 5, 1997, s. 161-168.
11. „Minulost a současnost Hedvábné cesty“, Nový Orient, č. 9, 51, 1996, s. 330-335.
12. „Náboženství a moderní čínská společnost na Tchaj-wanu“ (I), Nový Orient, č. 2, 1996, s. 60-63; (II), Nový Orient, č. 3, 1996, s. 98-99.
13. „Hedvábná cesta a počátky pronikání buddhismu do Číny“, Nový Orient, č. 7, 1995, s. 260-263.
14. „Antonio Pigafetta, cesta kolem světa a Čína“, Nový Orient, č. 9, 1994, s. 296-299.
15. „Benátčan Marco Polo, Čína a středověké Čechy“, Nový Orient, č. 5, 1985, s. 149-153.
16. „Zeměpisné objevy Číňanů ve starověku“, Nový Orient, č. 8, 1984, s. 237-241.
17. „Otec Iakinf“, Nový Orient, č. 5, 1983, s. 146-147.
18. „Příběh jednoho života (Epizoda ze života historika S'-ma Čchiena)“, Nový Orient, č. 5, 1982, s. 144-146.
 
Různé
Reportáž o mé návštěvě Pekingu a Tibetu na pozvání vlády ČLR, spolu se zástupci českých médií (2003):
世界杯、捷克和西藏 一 [Světový pohár, Česko a Tibet I]
世界杯、捷克和西藏 二 [Světový pohár, Česko a Tibet II]