cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D.

klimes.jpgOddělení východní Asie

 

Kompletní seznam publikací

 

OBLAST ZÁJMU
 • dějiny a politika moderní Číny a Xinjiangu
 • ujgurské národní hnutí do roku 1949
 • ideologie, propaganda a kulturní diplomacie Číny
 
VZDĚLÁNÍ
 • 2004 – 2013    doktorandské studium, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; školitelka Olga Lomová

 

AKADEMICKÁ PRAXE

 • od 2013 - dosud         vědecký pracovník, Orientální ústav Akademie věd ČR
 • 2011 – 2013                postdoktorand, Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching‑kuovy nadace při Univerzitě Karlově v Praze
 • 2011 – 2015                odborný asistent, Ústav Dálného východu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2005 – 2011                vědecký pracovník, Orientální ústav Akademie věd ČR
 • 1999 – 2000                dokumentátor sbírky čínské numismatiky, Náprstkovo museum asijských, afrických a amerických kultur

 

 

ZAHRANIČNÍ POBYTY
 • září 2010-červenec 2011   Fulbright-Masarykovo stipendium, Indiana University in Bloomington, školitel Gardner Bovingdon
 • březen – srpen 2010          výzkumný grant Center for Chinese Studies, Taipei, Taiwan;  projekt Emergence of Modern Uyghur Ethnic Identity
 • červenec 2008                     grant Centre for East Asian Studies, University of Bristol (Velká Británie), účast na China, Europe and the World: 2008 Postgraduate Research Summer School (Bristol, Velká Británie)
 • duben 2008                          grant Mezinárodního sinologického centra Chiang Ching-kuo Foundation (Česká republika), práce v archivech na Taiwanu na projektu Rise of Modern Uyghur Ethnic Identity, 1884 – 1949
 • 2007- 2012                           grant Mezinárodního sinologického centra Chiang Ching-kuo Foundation (Česká republika), projekt Forming Identities in Chinese Cultural Sphere in the 20th Century (spoluřešitel)
 • 2002 - 2003                          studium čínštiny v Chengdu, ČLR
 • 2000-2001                            Sasakawa Young Leaders Fellowship; studium ujgurštiny na Xinjiang University, Urumči, ČLR
 • 1998 - 1999                          stipendium Ministerstva školství Čínské republiky (Taiwan), studium čínštiny na Mandarin Training Center, Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan

 

VÝZKUMNÉ GRANTY a PROJEKTY

 

 • 2019 – 2023       držitel prémie Lumina quaeruntur Akademie věd České republiky, projekt Balancing the Interests: Correlations of Ethnic and Foreign Policy in Contemporary China. Spoluřešitelka Dr. Jarmila Ptáčková z OÚ AV ČR.
 • od 2016               partner projektu Between Homogenization and Fragmentation: Textual Practices as Strategies of Integration and Identity Maintenance among the Uyghurs of Xinjiang, China (20th‒21st centuries) University of Copanhagen, Department of Cross-Cultural and Regional Studies
 • od 2015                Power and Strategies of Social and Political Control, výzkumný projekt fiancovaný Akademií věd České republiky; hlavní řešitel (http://power.orient.cas.cz/ )
 • 2015 – 2018        Library Acquisition Grant, Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange (LA001-EU-14); hlavní řešitel
 • 2015 – 2017        Kulturní diplomacie Číny: role nestátních aktérů a regionální variance, Grantová agentura České republiky (GAČR GA15-21829S - 2015-2017, GA0/GA); spoluřešitel

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
monografie
recenzované články
 • Introduction: Special Issue on Ideology, Propaganda, and Political Discourse in the Early Xi Jinping Era (2012–2017).” Co-authored with Maurizio Marinelli. Journal of Chinese Political Science 23.3 (2018), 313–322. DOI: 10.1007/s11366-018-9566-3.
 • “China’s cultural soft power: the central concept in the early Xi Jinping era (2012–2017).” Acta Universitatis Carolinae Philologica - Orientalia Pragensia 4 (2017), 127-150. DOI: 10.14712/24646830.2017.45.
 • Nationalism and modernism in the East Turkestan Republic, 1933–34.“ Central Asian Survey 34.2 (2015), 162-76. Publikováno online 3. listopadu 2014. DOI:10.1080/02634937.2014.976947.
 • „Xi Jinping – obnova reforem a návrat individuálního autoritářství?“ Nový Orient 69.3 (2014): 2-9.
 • Bilingual Education in China’s Minority and Non-Minority Areas. Europe China Research and Advice Network (ECRAN), Short Term Policy Brief 78, leden 2014.
 • „Pokračující konflikt v Xinjiangu.“ Nový Orient 68.4 (2013): 2-9.
 • China´s Policy in Xinjiang, 2009-2011. Europe China Research and Advice Network (ECRAN), Short Term Policy Brief 42, březen 2012.
 • „Creating Modern Uyghur Identity. Implementation of Soviet Ethnic Policy in Xinjiang in 1930s.“ Studia Orientalia Slovaca 7 (2008): 7-29.
 • „Xinjiang Cast Cash in the Collection of the Náprstek Muzeum.“ Annals of the Náprstek Museum 25 (2004): 109-22.

 

editované publikace
 • Jarmila Ptáčková, Ondřej Klimeš, a Gary Rawnsley, ed. Transnational Sites of China’s Cultural Diplomacy: Central Asia, Southeast Asia, Middle East, and Europe Compared. Singapore, Palgrave Macmillan, 2020.
 • Klimeš, Ondřej, ed. Kulturní diplomacie Číny a její regionální variace. Klimeš, Ondřej, ed. Kulturní diplomacie Číny a její regionální variace.  Academia: Praha, 2018.
 • Klimeš, Ondřej, and Marinelli, Maurizio, eds. “Special Issue on Ideology, Propaganda, and Political Discourse in the Xi Jinping Era.” Journal of Chinese Political Science 23.3 (2018).

 

recenzní články a odborné recenze
 • “David Brophy. Uyghur Nation: Reform and Revolution on the Russia-China Frontier.” Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016. Twentieth-Century China 42.2 (2017).
 • “Bovingdon, Gardner. The Uyghurs. Strangers in Their Own Land.” New York: Columbia University Press, 2010. Asian Ethnicity 13.2 (2012): 211-3. Citation: 1
 • “Dwyer, Arienne M. The Xinjiang Conflict: Uyghur Identity, Language Policy and Political Discourse.” Washington, D. C.: East-West Center, 2005. Archiv Orientální 76.4 (2008): 564–566
 • “Anatomy of a Confrontation. Review of Recent Publications on Modern Xinjiang.” Archiv Orientální 75.4 (2007): 535–564. 
 
statě v publikacích
 • „Introduction.“ Co-authored with Jarmila Ptáčková, Gary Rawnsley, and Jens Damm. Transnational Sites of China’s Cultural Diplomacy: Central Asia, Southeast Asia, Middle East, and Europe Compared, eds. Jarmila Ptáčková, Ondřej Klimeš, a Gary Rawnsley. Singapore, Palgrave Macmillan, 2020, 1–11.
 • „Xinjiang in China’s Public Diplomacy in Central Asia: Case Study of Almaty.“ Transnational Sites of China’s Cultural Diplomacy: Central Asia, Southeast Asia, Middle East, and Europe Compared, eds. Jarmila Ptáčková, Ondřej Klimeš, a Gary Rawnsley. Singapore, Palgrave Macmillan, 2020, 35–63.
 • „Závěr.“ Ed. Ondřej Klimeš. Kulturní diplomacie Číny a její regionální variace. Praha, Academia, 2018, 241–247.
 • „Oficiální pojetí kulturní diplomacie ČLR.“ Ed. Ondřej Klimeš. Kulturní diplomacie Číny a její regionální variace. Praha, Academia, 2018, 55–92.
 • „Úvod.“ Ed. Ondřej Klimeš. Kulturní diplomacie Číny a její regionální variace. Praha, Academia, 2018, 11–25.
 • „Předmluva.“ Jantarový oheň - výběr povídek z Tibetu a dalších nečínských koutů Číny. Praha: Rybka Publishers, 2010. 5-8.
 • „Nesridin Ependi a národnostní politika ČLR v Xinjiangu.“ Olivová, Lucie, ed. Šibal v asijské slovesnosti. Ed. Lucie Olivová. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. 119-36.
 • „Ruské ovládnutí střední Asie.“ Toulky minulostí světa 9. Orientální civilizace v novověku: arabské oblasti islámské říše, střední Asie, Indie, jihovýchodní Asie, Čína, Korea, Japonsko, Afrika. Ed. Zdeněk Volný. Praha: Via Facti, 2007. 35-44.
 • „Poslední Číňané na císařském trůnu.“ Tamtéž. 95-104.
 • „Počátky dynastie Čching.“ Tamtéž. 105-14.
 • „Poslední rozmach Podnebesí.“ Tamtéž. 115-24.
 • „Říše Středu v plamenech.“ Tamtéž. 125-34.
 • „Pád císařství a vznik republiky.“ Tamtéž. 135-44.
 
ostatní články