cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Mgr. Jan Karlach

 Karlach.jpg

 Oddělení východní Asie

 

 E-mail: karlach@orient.cas.cz

 

 

 OBLASTI ZÁJMU

 •  (Etno)historie Číny (obzvl. tchu-s’ č’-tu – Režim místních vládců / longue durée)
 •  Čínská národnostní politika a správa autonomních oblastí (“top-down” vs. “bottom-up”)
 •  Čínská společnost a kultura (především Nuosuové/Iové) – formulace vs. praxe “tradice” a “modernity”
 •  Sociální a antropologická teorie: poststrukturalismus, postmodernismus, praxeologie, dialogismus, performativita, identita
 •  Kvalitativní metodologie; etnografie
 •  Alternativní přístupy k epistemologii a možnostem vyjádření skrze textualizaci

 

 VZDĚLÁNÍ

 09/2016 – 01/2020: The Hong Kong Polytechnic University – Applied Social Sciences Dpt., Ph.D.

 09/2010 – 02/2014: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav Dálného východu, Filologie – sinologie, Mgr.

 09/2007 – 06/2010: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav Dálného východu, Filologie – sinologie, Bc.

 

 AKADEMICKÁ PRAXE

 2020- dosud vědecký pracovník, Orientální ústav Akademie věd ČR

 2017-2019   Etnografický terénní výzkum, Si-čchang, Iská autonomní prefektura Liang-šan, provincie S’-čchuan, ČLR

 2014-2015   Terénní výzkum (mezi historickými prameny a etnografickou praxí), Iská autonomní prefektura Liang-šan, provincie S’-čchuan, ČLR

 

 ZAHRANIČNÍ POBYTY A STIPENDIA

 •  2016: Hong Kong PhD Fellowship Scheme (2016-2019) (The Hong Kong Polytechnic University)
 •  2014: Scholarship of Government of Sichuan Province 四川省政府獎學金 na studium Moderní liangšanské ištiny ꆈꌠꅇꂷ (Xichang College)
 •  2013: "EM-MULTI" ERASMUS MUNDUS Scholarship (The Hong Kong Polytechnic University)
 •  2010: Confucius Institute Scholarship 孔子學院獎學金 – studium čínského jazyka (Sichuan University)
 •  2009: Stipendium Ministerstva školství, tělovýchovy a sportu v ČR - studium čínského jazyka (Sichuan University)
 •  2008: Stipendium za vynikající studijní výsledky (Univerzita Karlova v Praze)

 

 VÝZKUMNÉ GRANTY

 •  2017: Research Grants Council Postgraduate Students Conference / Seminar Grants

 

 AKADEMICKÉ AKTIVITY

 konferenční příspěvky

 •  Culture in Urban Space: Urban Form, Cultural Landscapes, Life in the City (Macau, 11-12 Apr, 2019), presentation: Drifting Through the Xichang’s Urban (non-)Spaces: The Clash of the "Green City" and the Bimox Practice
 •  6th Conference of the Asian Borderlands Research Network - Borderland Spaces: Ruins, Revival(s) and Resources (American University of Central Asia, Bishkek, 13-15 Aug, 2018), panel conveyor: Traversing Borderlands Through Time: Remains of the Past in Imagined Futures, presentation: Pronounced Dead But Still Breathing: Imagining the Native Chieftaincy through Buildings and Ruins of Headmen's Offices
 •  Engaging "China": Perspectives from the Margins (University of Oxford, Oxford, UK, 1011 Jan, 2018), presentation: Branding the Nuosu-Yi: Junkies, Living Fossils, and Slave Owners of the Cool Mountains
 •  3. International Symposium on Cultural Inclusion – Minorities in Their Own Lands: Cultural Security among Ethnic and Cultural Minorities across Asia (Czech Academy of Sciences, Prague, 8-9 Dec, 2017), presentation: Constructing the Resilience: Hegemonies and the Yi in Southwest China
 •  American Association for Chinese Studies – 59th Annual Conference (University of South Carolina, Columbia, SC, 20-22 Oct, 2017), presentation: Sorcerers Going Full-time: The Nuosu-Yi Ritual Specialists and Their Response to Modernity in Southwest China
 •  International Convention of Asia Scholars – ICAS 10 (CMECC, Chiang Mai, 20-23 Jul, 2017), presentation: Cherishing the Dark Past: The Heritage of the Native Chieftaincy in Contemporary Southwest China
 •  Chinese Studies Association of Australia 15th Biennial Conference (Macquarie University, Sydney, 10-12 Jul, 2017), presentation: Bringing the Classics to the Valley: The Shift of Values Among the Nuosu-Yi in Southwest China
   

 organizace projektů

 •  2017: Urban Ethnography Summer School: Senses, Rhythms and Practices, 22-26 August 2017, Hong Kong (Hlavní organizátor)

 

 

 PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 články v recenzovaných časopisech

 •  Pu Shike, Chen Guoqiu, Ke Yang (Jan Karlach) (2018). Zhongguo gudai shige 中国古代诗歌. Journal of Modern Chinese Studies, 1/2018, pp. 4-7.
 •  Karlach, J. (2016). Jak klan Lili krotil Chladné hory - Historie místních vládců v Liangshanu od Mongolů až po “Novou Čínu”. Nový Orient, 3/2016, pp. 11-26.
 •  Karlach, J. (2014). Strategie ovládnutí barbarů – nepřímá správa jižní Číny a její vývoj. Nový Orient, 3/2014, pp. 39-47.
   

 POPULÁRNĚ-NAUČNÉ (VÝBĚR)

 •  (2019). Karneval potomků orla a sněhu. In A. Gintel (ed.), Zahrady pozemských radostí: Pohled z dějin výchovy v přírodě (pp. 276-283). Praha: Gasset.
 •  (2016). Svět Nuosuů. In Jidi Majia, Slova v plamenech (pp. 237-251). Praha: Dauphin.
 •  (2012). Čína: Střípky z jižního Podnebesí. Praha: Gasset.