cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.

Hruby

Oddělení východní Asie


Telefon: 266052372

E-mail: hruby@orient.cas.cz

 

OBLAST ZÁJMU
 • politické, sociální a institucionální dějiny středověké Číny, nehanské státní útvary na území Číny
 • titulární šlechta, elity období rozdrobení, procesy politické a mocenské legitimize, ideál panovníka a panovnické moci, interakce mezi hanskými a nehanskými dynastiemi v dějinách Číny a v čínské historiografii, pronikání Číny do prostoru jihovýchodní Asie
  
VZDĚLÁNÍ
 • 2004-2012    doktorské studium v programu Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky na FF UK v Praze.
 • 1999-2000    roční studijní pobyt v Centru zahraničních studentů Nankingské univerzity, Nanking  (Nanjing daxue waiguo liuxuesheng zhongxin 南京大學外國留學生中心).
 • 1997-2004    studium magisterského oboru sinologie na FF UK v Praze.
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • 2003-             odborný (od 2012 výzkumný) pracovník Orientálního ústavu AV ČR.
 • 2004-             externí vyučující na Ústavu Dálného Východu, FF UK, v Praze (Úvod do studia, Čtení klasických textů, Vybrané kapitoly z dějin císařské Číny, Nehanské dynastie v dějinách Číny).
 • 2010-             externí vyučující při Kulturních studiích Číny, FF MU v Brně (Dějiny Číny, Nehanské dynastie v dějinách Číny).
 • 2007-2008    stipendium Czech-Anglo Educational Fund (roční studijní pobyt na Faculty of Asian and Middle Eastern Studies na Cambridge University). 
 • 2002-2008    lektor v Asijské sbírce Národní galerie v Praze (čínské a tibetské buddhistické umění).
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
granty a ocenění
 • 2013-2015     účast na projektu Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií (CHINET), reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0152, Palackého univerzity v Olomouci
 • 2012               účast na grantovém projektu FF UK, CSM 119, „Zvyšování kvality vzdělávání na FF UK prostřednictvím rozvoje spolupráce s výzkumnými pracovišti Akademie věd ČR“

(příprava a učení přednáškového cyklu „Nečínské dynastie v dějinách Číny“ v zimním semestru 2012/2013)

 • 2004               Cena JUDr Karla Engliše pro nejlepšího absolventa Filosofické fakulty University Karlovy.
 
konference a workshopy
 • Early Medieval China Workshop, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 5.-7. prosince 2014.
 • Osmá výroční česko-slovenská sinologická konference, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 7.-8. listopadu 2014 – (příspěvel „Hrozba pro oltáře půdy a zrna – obraz „nehodného“ vládce ve středověké Číně”).
 • Sedmá výroční česko-slovenská sinologická konference, Filosofická fakulta University Komenského, Bratislava, 8.-9. listopadu, 2013 (příspěvek: „Nehanští vládci jako příslušníci titulární šlechty – legitimita a integrace v období rozdrobení“). 
 • Šestá výroční česko-slovenská sinologická konference, Ústav Dálného Východu a Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace při Karlově univerzitě, Praha, 9.-10. listopadu 2012 (příspěvek: „Šlechtické tituly jako prostředek politického boje v průběhu Nepokojů osmi knížat (291–306)“).
 • Pátá výroční česko-slovenská sinologická konference, Kulturní studia Číny při Filosofické fakultě Masarykovy university, Brno, 4.-5. listopadu 2011 (příspěvek: „Nerovný mezi rovnými – (ne)závislá existence království Chouchi 仇池 (4.-6. stol.). Diplomacie a legitimizace během období rozdrobení“).
 • Ethnicity and Sinicization Reconsidered: Workshop on non-Han Empires in China (organizován společně Institute of Sinology při Ghent University a Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově), University of Ghent, 15.-17. června 2011.
 • Research Training in Old Chinese: History and Historiography Workshop (Arts and Humanities Research Council, Economic and Social Research Council, and British Inter-university Chinese Centre), University of Cambridge, 24.-28. března 2010.
 • Třetí výroční česko-slovenská sinologická konference, Filosofická fakulta University Komenského, Bratislava, 4.-5. ledna, 2009 (příspěvek: „Titulární šlechta středověké Číny – koncept aristokracie a udělování patera šlechtických hodností během dynastie Jin (265-420)“). 
 • China Research Workshop, Department of Asian Studies, University of Cambridge, 22.-23. dubna 2008.
 • První výroční česko-slovenská sinologická konference, Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace při Karlově univerzitě, Praha, 9.-10. listopadu 2007 (příspěvek: „Udělování knížecích titulů císařským princům během dynastie Jin (265-420)“).
 
další činnost
 • šéfredaktor časopisu Nový Orient
 • člen Rady instituce OÚ
 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
monografie

 

kapitoly v knihách

 • Nan shi”. In Early Medieval Chinese Texts: A Bibliographic Guide, Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California Press, 2014 (v tisku) – spoluautor s Markem Strangem z Australian National University.
 • „Nová vyprávění o tom, co se ve světě povídá“ (překlad výboru z Liu Yiqingovy středověké sbírky anekdotických příběhů Shishuo xinyu). In Olivová, L. (ed.): Klenoty čínské literatury. Praha: Portál, 2006, s. 86-96.
 • „Příběhy tří říší“ (překlad první kapitoly klasického čínského románu Sanguo yanyi). In Olivová, L. (ed.): Klenoty čínské literatury. Praha: Portál, 2006, s. 187-193.

 

články

 • „Nehanští vládci jako příslušníci titulární šlechty dynastie Jin. Integrace a legitimita moci v období rozdrobení.“ Nový Orient 3, 2014, s. 30-38.
 • „Kronika dynastie Han“: Debaty o reformách státních kultů v době císaře Chenga (32-7 př.n.l.) – spolu s Dušanem Vávrou. Religio XXII/2014/1, s. 89-111.
 • „Znamenitá zpráva plyne věčně dál. Nekrolog císařovny Yang a život císařovny v zrcadle středověkých pramenů.“ Acta Universitatis Carolinae. Philologica 2, Orientalia Pragensia XVII, 2011, s. 47-72.
 • „Nástupnická krize roku 643 n. l. Příčiny a pozadí boje o trůn mezi syny císaře Tang Taizonga.“ Část II. Studia Orientalia Slovaca 4, 2005, s. 5-30.
 • „Nástupnická krize roku 643 n. l. Příčiny a pozadí boje o trůn mezi syny císaře Tang Taizonga.“ Část I. Studia Orientalia Slovaca 1, 2002, s. 55-78.