cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.

Hruby

Oddělení východní Asie

 

Telefon: 266052372

E-mail: hruby@orient.cas.cz

 

 

OBLAST ZÁJMU
 • politické, sociální a institucionální dějiny středověké Číny
 • nehanské státní útvary na území Číny, interakce mezi hanskými a nehanskými dynastiemi v dějinách Číny a v čínské historiografii
 • titulární šlechta, elity období rozdrobení
 • procesy politické a mocenské legitimize, ideál panovníka a panovnické moci
 • pronikání Číny do prostoru jihovýchodní Asie
 • dějiny a kultura Barmy / Myanmy
  
VZDĚLÁNÍ
 • 2004-2012    doktorské studium v programu Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky na FF UK v Praze.
 • 1999-2000    roční studijní pobyt v Centru zahraničních studentů Nankingské univerzity, Nanking  (Nanjing daxue waiguo liuxuesheng zhongxin 南京大學外國留學生中心).
 • 1997-2004    studium magisterského oboru sinologie na FF UK v Praze.
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • 2003-             odborný (od 2012 výzkumný) pracovník Orientálního ústavu AV ČR.
 • 2004-             externí vyučující na Ústavu Dálného Východu, FF UK, v Praze (Úvod do studia, Čtení klasických textů, Vybrané kapitoly z dějin císařské Číny, Nehanské dynastie v dějinách Číny).
 • 2010-             externí vyučující při Kulturních studiích Číny, FF MU v Brně (Dějiny Číny, Nehanské dynastie v dějinách Číny).
 • 2007-2008    stipendium Czech-Anglo Educational Fund (roční studijní pobyt na Faculty of Asian and Middle Eastern Studies na Cambridge University). 
 • 2002-2008    lektor v Asijské sbírce Národní galerie v Praze (čínské a tibetské buddhistické umění).
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
granty a ocenění
 • 2015-2017     člen řešitelského týmu grantu GA ČR GA15-21829S – Kulturní diplomacie Číny: role nestátních aktérů a regionální variace
 • 2013-2015     účast na projektu Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií (CHINET), reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0152, Palackého univerzity v Olomouci
 • 2012              účast na grantovém projektu FF UK, CSM 119, „Zvyšování kvality vzdělávání na FF UK prostřednictvím rozvoje spolupráce s výzkumnými pracovišti Akademie věd ČR“

                       (příprava a učení přednáškového cyklu „Nečínské dynastie v dějinách Číny“ v zimním semestru 2012/2013)

 • 2004               Cena JUDr Karla Engliše pro nejlepšího absolventa Filosofické fakulty University Karlovy.
 
konference a workshopy
 • Třináctá výroční konference českých a slovenských sinologů, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 24. listopadu 2019 – (příspěvek: „Čínská vláda v Amdu? – Lokální dějiny okresu Guide v provincii Qinghai“ (spolu s Jarmilou Ptáčkovou)).

 • Early Medieval China Workshop, Universidad Autónoma, Madrid, 14. – 15. listopadu 2018 – (příspěvek: „Threat to the Altars of Soil and Grain: The Image of Unworthy Ruler in Medieval China“).

 • Early Medieval China Workshop, Orientální ústav AV ČR, Praha, 10. Listopadu 2017 – (příspěvek: „Creating Moral Order - Symbolic Use of Enfeoffment in an Early Medieval Chinese Court Struggle”).

 • Association of Asian Studies in Asia Conference, Soul, 25. června 2017 – (příspěvek: „Non-Han Lords of the Realm: Noble Titles, Integration and Legitimacy in Early Medieval China”).

 • Regional Variations and the Role of Local Actors in Chinese Cultural Diplomacy, Orientální ústav AV ČR, Praha, 23. února 2017 – (příspěvek: „Establishing a Common Ground: Zheng He’s Voyages as a Part of China's Cultural Diplomacy towards Southeast Asia”).

 • Dynamics of Power: Political, Sociocultural, Religious, and Economic Structures in Past & Present Amdo, Orientální ústav AV ČR, Praha, 31. ledna 2017 – (příspěvek: „Rule and Authority along the Sino-Tibetan Frontier - The Kokonor Region during the imperial period. Project Introduction” (spolu s Perem Sorensenem a Jarmilou Ptáčkovou)).

 • Desátá výroční česko-slovenská sinologická konference, Filozofická fakulta Masarykovy university, Brno, 25. – 26. listopadu 2016 – (příspěvek: „Možnosti čínské kulturní diplomacie v Malajsii – Úskalí ‚zvláštního vztahu‘“).

 • 23rd European Association of Chinese Studies Biennial Conference, Petrohrad, 23. – 28. srpna 2016 – (příspěvek: „Necrology of Empress Yang and the Life of an Empress in Medieval Sources”).

 • New Approaches to the Study of Biographical Writing in Early Medieval China, Leipzig, 9. dubna 2016 – (příspěvek: „Zuo Fen’s Necrology of Empress Yang – Legitimizing the Dynasty through Funeral Texts”).

 • Devátá výroční česko-slovenská sinologická konference, Orientální ústav AV ČR, Praha, 27. – 28. listopadu 2015 – (příspěvek: „Role panovnické rodiny v císařské vizi zakladatele dynastie Ming”).

 • Workshop Temporal Dimensions of Space in Imperial China, Leipzig, 20. června 2015 – (příspěvek: „Use of Predicates in Bestowing Noble Dignities on Non-Han Rulers during the Jin Dynasty: Integration and Legitimacy during the Disunion Period”).

 • Conference on the History and Culture of Early Medieval China, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 11. května 2015 (příspěvek: „Enfeoffment as a Means of Political Legitimacy during the Upheaval of the Eight Princes (291-306 A.D.)

 • Early Medieval China Workshop, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 5.-7. prosince 2014.

 • Osmá výroční česko-slovenská sinologická konference, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 7.-8. listopadu 2014 – (příspěvek „Hrozba pro oltáře půdy a zrna – obraz „nehodného“ vládce ve středověké Číně”).

 • Sedmá výroční česko-slovenská sinologická konference, Filosofická fakulta University Komenského, Bratislava, 8.-9. listopadu, 2013 (příspěvek: „Nehanští vládci jako příslušníci titulární šlechty – legitimita a integrace v období rozdrobení“).

 • Šestá výroční česko-slovenská sinologická konference, Ústav Dálného Východu a Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace při Karlově univerzitě, Praha, 9.-10. listopadu 2012 (příspěvek: „Šlechtické tituly jako prostředek politického boje v průběhu Nepokojů osmi knížat (291–306)“).

 • Pátá výroční česko-slovenská sinologická konference, Kulturní studia Číny při Filosofické fakultě Masarykovy university, Brno, 4.-5. listopadu 2011 (příspěvek: „Nerovný mezi rovnými – (ne)závislá existence království Chouchi 仇池 (4.-6. stol.). Diplomacie a legitimizace během období rozdrobení“).

 • Ethnicity and Sinicization Reconsidered: Workshop on non-Han Empires in China (organizován společně Institute of Sinology při Ghent University a Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově), University of Ghent, 15.-17. června 2011.

 • Research Training in Old Chinese: History and Historiography Workshop (Arts and Humanities Research Council, Economic and Social Research Council, and British Inter-university Chinese Centre), University of Cambridge, 24.-28. března 2010.

 • Třetí výroční česko-slovenská sinologická konference, Filosofická fakulta University Komenského, Bratislava, 4.-5. ledna, 2009 (příspěvek: „Titulární šlechta středověké Číny – koncept aristokracie a udělování patera šlechtických hodností během dynastie Jin (265-420)“).

 • China Research Workshop, Department of Asian Studies, University of Cambridge, 22.-23. dubna 2008.

 • První výroční česko-slovenská sinologická konference, Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace při Karlově univerzitě, Praha, 9.-10. listopadu 2007 (příspěvek: „Udělování knížecích titulů císařským princům během dynastie Jin (265-420)“).

 

další činnost
 • šéfredaktor časopisu Nový Orient
 • člen Rady instituce OÚ
 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
monografie

 

kapitoly v knihách

 • „Establishing a Common Ground – Admiral Zheng He and Chinese Cultural Diplomacy in Malaysia.“ In Rawnsley, G. – Damm, J. – Ptačková, J. – Klimeš, O. (eds.): Transnational Sites of China’s Cultural Diplomacy - Central Asia, Middle East, Southeast Asia and Europe Compared, 2020 (in print).
 • „Minulost a kultura císařské Číny ve službách veřejné a kulturní diplomacie ČLR“. In Klimeš, Ondřej (ed.): Kulturní diplomacie Číny a její regionální variace. Praha: Academia, 2019.
 • „Legitimita moci v rámci císařské vize zakladatele dynastie Ming“. In Beránek, Ondřej – Cermanová, Pavlína – Hrubý, Jakub (eds.): Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017, p. 635-663.
 • „Nan shi“ In Chennault, Cynthia L. Chennault - Knapp, Keith N. - Berkowitz, Alan J. – Dien, Albert E. (eds.): Early Medieval Chinese Texts: A Bibliographical Guide. Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California, 2015, pp. 209-216.
 • „Nová vyprávění o tom, co se ve světě povídá“ (překlad výboru z Liu Yiqingovy středověké sbírky anekdotických příběhů Shishuo xinyu). In Olivová, L. (ed.): Klenoty čínské literatury. Praha: Portál, 2006, s. 86-96.
 • „Příběhy tří říší“ (překlad první kapitoly klasického čínského románu Sanguo yanyi). In Olivová, L. (ed.): Klenoty čínské literatury. Praha: Portál, 2006, s. 187-193.

 

články

 • Hrubý, Jakub –Petrů, Tomáš: „China’s cultural diplomacy in Malaysia during Najib Razak’s premiership". Austrian Journal of South-East Asian Studies 12/1, 2019, s. 111-129.
 • „Buddhistická diplomacie Číny I. Jižní a jihovýchodní Asie“. Nový Orient 3, 2018, s. 9–23.
 • „Rétorika kulturní nadřazenosti a realita zahraničních vztahů v dějinách císařské Číny“. Nový Orient 3, 2017, s.18–37.
 • „Čínské vidění světa – ideologické pozadí tributárních vztahů“. Nový Orient 2, 2017, s. 27-36.
 • „Nehanští vládci jako příslušníci titulární šlechty dynastie Jin. Integrace a legitimita moci v období rozdrobení.“ Nový Orient 3, 2014, s. 30-38.
 • „Kronika dynastie Han“: Debaty o reformách státních kultů v době císaře Chenga (32-7 př.n.l.) – spolu s Dušanem Vávrou. Religio XXII/2014/1, s. 89-111.
 • „Znamenitá zpráva plyne věčně dál. Nekrolog císařovny Yang a život císařovny v zrcadle středověkých pramenů.“ Acta Universitatis Carolinae. Philologica 2, Orientalia Pragensia XVII, 2011, s. 47-72.
 • „Nástupnická krize roku 643 n. l. Příčiny a pozadí boje o trůn mezi syny císaře Tang Taizonga.“ Část II. Studia Orientalia Slovaca 4, 2005, s. 5-30.
 • „Nástupnická krize roku 643 n. l. Příčiny a pozadí boje o trůn mezi syny císaře Tang Taizonga.“ Část I. Studia Orientalia Slovaca 1, 2002, s. 55-78.