cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


PhDr. Jiří Holba, Ph.D.

Holba01.jpg

Oddělení Jižní Asie


Telefon: 266052484

E-mail: holba@orient.cas.cz

 

OBLAST ZÁJMU
 • buddhismus obecně; filosofické, etické a náboženské aspekty mahájánového buddhismu; komparativní filosofie
 • Diamantová sútra; Šántidévova Bódhičarjávatára; koncept apóha v buddhistické logicko-epistemologické tradici; pojetí kauzality u Nágárdžuny
 
VZDĚLÁNÍ
 • 1995-2002 doktorské studium na FF UK, Ústav filosofie a religionistiky, obor Systematická filosofie
 • 1991-1995 magisterské studium na FF UK, Ústav indologie, obor Sanskrt
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • od roku 1997 vědecký pracovník Orientálního ústavu AV ČR
 • od roku 2002 odborný asistent na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze
 • Univerzita v Lausanne, Department of Oriental Languages and Cultures (stipendium švýcarské vlády pro Východní Evropu). říjen 1997 - červenec 1998
 • Univerzita v Lausanne (stipendium Fonds Elisabeth de Boer), říjen 1998 - prosinec 1998
 • Univerzita v Lausanne (stipendium Fonds Elisabeth de Boer), březen 1999 - červen 1999
 • Univerzita v Lausanne (badatelský pobyt), březen 2000 - červen 2000
 • Univerzita v Lausanne (badatelský pobyt), březen 2004 - červen 2004
 • Harvard University, Cambridge, USA (badatelský pobyt), 5. 2. - 12. 2. 2009
 • semestrální výuky buddhismu na: FF UP, ETF UK, FHS UK, FF MU, FF OSU
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
konference
 •  „Traktát o probuzení víry v mahájánu“. 5. výroční česko-slovenská sinologická konference, Brno 4.-5. 11. 2011. Pořadatel: Kulturní studia Číny a Centrum pro studium náboženství Číny a Japonska FF MU. 
 • Buddhismus a aristotelská logika“. Národní konference „Logika, sémantika, dialektika,“ Praha 28.-30. 4. 2011. Pořadatel Ústav filosofie a religionistiky FF UK spolu s Oddělením pro dějiny starší české a evropské filosofie a Oddělením logiky FÚ AV ČR.
 • „Buddhism and its reflection in Czech Republic after the First World War till the ´Velvet Revolution´ in 1989”. 15. mezinárodní konference International Association of Buddhist Studies, Atlanta, USA, 23. 6. 2008-28. 6. 2008.
 • Mezinárodní buddhistické konference „Prázdnota a cesta bódhisattvy“ v rámci mezinárodní konference „Celý svět je jedna květina“ pořádané mezinárodní Zenovou školu Kwan Um. Praha, FF UK (aula), 23. 9. 2008. Spoluorganizátor
 • „The Development of Bodhisattva´s path to Buddhahood“. Mezinárodní konference „Religious Change“. Slovensko, Bratislava, 23.10.-25.10. 2006.
 • 12. mezinárodní konference International Association of Buddhist Studies, Lausanne, Švýcarsko, 23. 8. 1999-28. 8. 1999. Spoluorganizátor.
 
 • člen Oborové rady doktorského studia religionistiky, Ústav filosofie a religionistiky, FF UK
 • školitel doktorského studijního programu v oboru Filozofie, Katedra filozofie FF UP, Olomouc.
 • člen redakční rady časopisu Focus Pragensis: Yearbook for the Philosophy and Religion (Praha).
 • člen Oborové rady doktorského studia religionistiky, katedra religionistiky, FF UP
 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
knihy
diamantynagar
 • Diamantová sútra. Překlad s komentářem. Praha: DharmaGaia, 2014.
 • Nágárdžuna. Filosofie střední cesty, Praha: OIKOYMENH, 2012 (editor).
 • Džátaky: příběhy z minulých Buddhových životů,z pálijštiny přel. D. Zbavitel, Praha: DharmaGaia, 2007 (editor).
 • Šántidéva – Uvedení na cestu k probuzení, ze sanskrtu přel. Bhikkhu Dhammadípa, Praha: DharmaGaia, 2000 (editor).
 
kapitoly v knihách
 • „Legendární životopisy Gautamy Buddhy“, in Džátaky: příběhy z minulých Buddhových životů, z pálijštiny přel. D. Zbavitel, Praha: DharmaGaia, 2007, s. 345–387.
 • „Buddhova nauka o ne-Já (an-átman)“, in: R, Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia 2007, s. 285–319.
 • „Buddhismus“ in: kol. autorů: Základy religionistiky. Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika. Druhé, rozšířené a upravené vydání. Pardubice: Univerzita Pardubice 2010, s. 133-183.
 • „Mahájánový buddhismus,“ in: D. Vávra a P. Šindelář (eds.), Náboženství Číny a Japonska sborník statí, Brno: Masarykova universita, 2011, s. 70-101.
 • „Diamantová sútra,“ in: D. Vávra (ed.), Antologie textů k náboženství Číny,Brno: Masarykova universita, 2011, s. 181-227.
 • „Nágárdžuna a madhjamaka,“ in: Nágárdžuna. Filosofie střední cesty, ed. J. Holba, Praha: Oikúmené, 2011, s. 12–82.
 
mezinárodní odborné, recenzované články
 • „Changes of the Concept of the Bodhisattva in Buddhist Traditions“, in: M. Kováč, T. Gál(eds.), Religious Change, Bratislava: Chronos (2010): 89–95.
 • „Buddhism and Buddhist Studies in the Czech Republic between the First World War and the "Velvet Revolution" of 1989“. International Journal of Buddhist Thought and Culture 13 (2009): 35-47.
 • „Yogacara Buddhism as Buddhist Phenomenology“, Archiv orientální. Quarterly Journal of African and Asian Studies 73.1 (2006): 55-66.
 • „The Altruistic Path of the Bodhisattvas“. Focus Pragensis III - Yearbook for the Philosophy and Phenomenology of Religion, Prague: Oikoymenh (2003): 112-154.
 • „Two Studies in Mahayana Buddhism“. In: Focus Pragensis I - Yearbook for Philosophy and Phenomenology of Religion, Prague: Oikoymenh (2001): 150-180.
 
jiné odborné články
 • „Nágárdžuna a madhjamaka,“ in: J. Holba (ed.). Nágárdžuna. Filosofie střední cesty, Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 12–82.