cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


PhDr. Věra Exnerová (Veselá), Ph.D.

Oddělení Jižní Asie

 vesela
Telefon: 266052464

 

OBLAST ZÁJMU

 • Historická antropologie (sovětské období, Uzbekistán, Ferganská dolina)
 • Historie islámu ve 20. století (Uzbekistán, Tádžikistán, Afghánistán)
 • Islamismus ve Střední Asii a Afghánistánu
 • Místní diskurs o demokracii a lidských právech
 • Orální historie, etnografie

  

VZDĚLÁNÍ
 • 2003 – 2006 PhD., Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky, Ústav Blízkého Východu a Afriky, Filozofická fakulta UK, disertační práce "Islám ve společnosti Ferganské doliny za carské a sovětské vlády"
 • 2004 PhDr., Fakulta sociálních věd UK
 • 2000 – 2003 Mgr., Mezinárodní teritoriální studia, Fakulta sociálních věd UK, summa cum laude
 • 1997 – 2000 Bc., Mezinárodní teritoriální studia, Fakulta sociálních věd UK
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • 2/2014-dosud Orientální ústav, Akademie věd ČR, výzkumná pracovnice
 • 2009-1/2014 Ústav mezinárodních vztahů, výzkumná pracovnice
 • 2007-2008 Výzkumný pobyt v Afghánistánu
 • 5-6/2008, 9-10/2007 Vědecká stáž stáž IFEAC - Institut Français d’Etudes sur l’Asie Centrale v Uzbekistánu
 • 9/2005–1/2006 Vědecká stáž Harvard University, Davis Center for Russian and Eurasian Studies
 • 3-5/2002 Studijní stáž Moskevská státní universita, archivní výzkum ve Státním archivu Ruské federace
 • 9-12/2000 Studijní stáž Moskevská státní universita, Institut zemí Asie a Afriky, spolupráce s Orientálním ústavem a Ústavem etnologie a antropologie Ruské akademie věd

 

OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
granty/projekty
 • 2015-2017 "Kulturní diplomacie Číny: role nestátních aktérů a regionální variace", spoluřešitel, grantový projekt, GA ČR
 • 2015 "Demokracie v politické kultuře Blízkého Východu, Asie a Ruska", hlavní řešitel, projekt na uspořádání mezinárodní konference, MZV
 • 2013 „Reflexe nezápadního myšlení o politice“, příspěvek na téma lokálních významů demokracie v Afghánistánu a Střední Asii, RESAREAS (Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí) ČR
 • 2010-2011 „Islámská fundamentalistická hnutí v Afghánistánu a Střední Asii – mezi politickou ideologií a praxí“, hlavní řešitel, postdoktorský grantový projekt, GA ČR
 • 2009 „Hledání národního zájmu“, příspěvek na téma vztahu mezi podporou demokracie ve Střední Asii a národními zájmy, NPV ČR
 
konference
 • 2016 Přednáška a kulatý stůl na téma "Representations of Power: Islamic Monuments in Soviet and Post-Soviet Uzbekistan (Ferghana Valley)", Academia Sinica, Taipei (Taiwan), 5.5. 2016
 • 2015 Přednáška "No Man´s People: Central Asian Muhajirs in Afghanistan and Their Relatives across the Soviet Border", na konferenci "Central Asian Republics: Economic and Geo-Political Perspectives", Hebrew University of Jerusalem, The Truman Institute, 25.11. 2015
 • 2015 Přednáška "Re-traditionalizing democracy: changing civil society discourse on democracy in post-Soviet Central Asia (Kyrgyzstan and Tajikistan)" a organizace panelu na konferenci ESCAS "Central Asia in the XXI Century: Historical trajectories, contemporary challenges and everyday encounters, Zurich, 8.-11.10. 2015
 • 2015 Přednáška "Democracy from Above? On a Path towards Evolutionary Democracy in Uzbekistan" na konferenci "Democracy in the Political Culture of the Middle East, Asia, and Russia", Praha, 16.9. 2015
 • 2015 Přednáška "Cultural Security: the Soviet Case. Negotiating the Muslim Identity in Soviet Central Asia (1950s-1080s)", na konferenci "Cultural Security in China and the World", Freiburg, 27.-29.8. 2015
 • 2014 přednáška na Humboldt University, Central Asian Seminar, Islam, State and Muslim Identity: Central Asian Muhajirun in Afghanistan and Their Relatives Across the Soviet Border, 13.11. 2014
 • 2013 přednáška na worskhopu Stepping Out of the New Great Game Narrative: Re-Joining Central Asia and International Relations, King´s College, “The External Demotion of Democracy: The Case of Central Asian Politics”, 18. října 2013
 • 2013 přednáška na konferenci Association for Slavic, East European and Eurasian Studies, New Orleans, “Islamism in Central Asia From Below: No Need For Politics at All?”, 15.-18. listopadu 2013
 • 2011 samostatná přednáška pro David Davies Memorial Institute of International Studies, Aberystwyth University, “Not Our Enemy? Rethinking the Islamist Challenge”, 26. října 2011
 • 2011 přednáška na Millenium Conference, London School of Economics, “Up to the Ivory Tower: Islamism as a Gateway to Conceptual Turn in International Relations”, 22.-23. října 2011
 • 2011 přednáška na European Society for Central Asian Studies conference, Cambridge University, “What Can Central Asian Case Teach Us about the Islamist Relationship to Politics”, 22.-24. září 2011
 • 2009 přednáška na konferenci Central Eurasian Studies Society, Toronto University, “On Different Sides of the Border – Central Asian Muhajerin Revisited”, 8.-11. října 2009
 • 2009 přednáška na konferenci The Global 1989: A New Generation conference, Princeton University, “Understanding Islam in Post-Cold War Era: Power and Limitations of Islamism in Afghanistan and Central Asia”, 22.-24. října 2009
 • 2005 přednáška na Central Asian Studies Seminar, Harvard University, “Mosques, Mullahs and Transmission of Religious Knowledge in Soviet Uzbekistan (Farghona Valley, 1950s-1980s)”, 6. prosince 2005
 • 2005 přednáška na konferenci Central Eurasian Studies Society, Boston University, “Local Authorities in Soviet Uzbekistan - Loyalties and Perceptions of Own Muslim Identity (Ferghana Valley, 1970s-1980s)”, 29.9.-2.10. 2005
 
ocenění/soutěže
 • Fulbright-Masarykovo stipendium pro mladé vědecké pracovníky 2005
 • zvláštní ocenění děkana Fakulty sociálních věd UK za výbornou diplomovou práci na téma sovětské politiky vůči islámu ve Střední Asii 2003
 
členství v organizacích
 • Central Eurasian Studies Society (CESS)
 • European Society for Central Asian Studies (ESCAS)
 • Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES) (do roku 2013)

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

knihy

 
kapitoly v knihách
 • “Radical Islam From Below: The Mujaddidiya and Hizb-ut-Tahrir in the Ferghana Valley,” In: Jones Luong, Pauline (ed.): Islam, Society and Politics in Central Asia, University of Pittsburgh Press 2016.
 • „Etnografie,“ In: Beneš, Vít, Drulák, Petr (eds.): Metodologie výzkumu politiky, SLON 2016
 • “Islam as Ideology and Tactic - Afghanistan and Soviet Central Asia in Comparative Perspective”. In Piotr H. Kosicki, Kyrill Kunakhovich and Stephen Kotkin, The World of 1989: Connections Across Continents and Oceans in a Time of Revolution. New York: Central European University Press, (připraveno k vydání)
 • “Afghan Islamists - Do They Need the Global War on Terror?”. In Ondřej Beránek, The World after the War on Terror: Impacts on the US, EU, and the Middle East. Frankfurt: Peter Lang 2012, 87-107.
 • “Human Rights Promotion: Czech Republic and the EU (on example of Central Asia)”. In Petr Drulák and Mats Braun, The Quest for the National Interest: A Methodological Reflection on Czech Foreign Policy. Frankfurt: Peter Lang, 2010, pp. 161-180.

 

mezinárodní odborné, recenzované články
 • “Caught Between the Muslim Community and the State: the Role of the Local Uzbek Authorities in Ferghana Valley, 1950s-1980s”. Journal od Muslim Minority Affairs. 26:1, 2006, 101-112.
 • “The Veneration and Visitation of Graves of Saints in Soviet Central Asia. Insights from Southern Ferghana Valley, Uzbekistan”, Archiv Orientální 83 (2015), No. 3, 501-536.
 
jiné odborné články
 • „Mezi islámem a politikou: Islámská strana obrody Tádžikistánu“. Nový orient, 4/2014.
 • “Afghánistán je z velké části rukojmím širších mezinárodních vztahů”. Mezinárodní politika, 11-12/2009, s. 39-42
 • “Sovětský experiment s parandžou”. Nový Orient, 62:1, 2007, str. 21-24
 • “Tradice versus modernizace – vliv sovětských hospodářských změn na středoasijskou muslimskou společnost na příkladu Ferganské doliny”. Slovanský přehled , 16:1, 2005, str. 63-72