cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.

Oddělení východní Asie

 

Telefon: 26605 2464

E-mail: dluhosova@orient.cas.cz

 

OBLAST ZÁJMU
 • Dějiny a kultura Taiwanu
 • Taiwanská literatura
 • Čínská literatura
 • Sociologie literatury
 
 • Raně poválečná taiwanská literatura (1945-49)
 • Ideologie a jazyk
 • Kvantitativní metody při studiu literatury
 
VZDĚLÁNÍ
 • 2005 - 2013 doktorské studium, Univerzita Karlova v Praze; studijní obor: Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky; téma disertační práce: Literárne pole a literatúra v ranom povojnovom období na Táiwāne (1945–1949)
 • 1998- 2005 magisterské studium, Univerzita Karlova v Praze; studijní obor: sinologie; téma magisterské práce: Téma identity v Bai Xianyongovej poviedkovej tvorbe
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • 2013 –  Výskumní pracovnice, Oddělení Východní Asie, Orientální ústav, AV ČR
 • 2014 – šéfredaktorka časopisu Archiv orientální, vydávaného Orientálním ústavem
 • 2009 – Asistentka, odborná asistentka, Seminář čínských studií (Ústav religionistiky, Filozofická fakulta, Masarykova unoverzita)
 • 2009 - 2010 Centrum pro studium náboženství Číny a Japonska (Ústav religionistiky, Filozofická fakulta, Masarykova unoverzita); manažerka projektu, finanční manažerka
 • 2005 - 2008 Chiang Ching-kuo International Sinological Centre, (Univerzita Karlova v Praze); asistentka ředitelky
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
ocenění akademickou obcí
 • 2011  2. místo v soutěži Young Scholar Award Evropské asociace taiwanských studií za příspěvek: Taiwan funü in the Early Post-War Period (1945–1949) Literary Field
 • Výroční cena Francouzsko-taiwanské kulturní nadace při Académie des sciencemorales et politiques jako výraz uznání za šíření povědomí o Taiwanu ve střední a východní Evropě.
 
granty a projekty
 • 01/2014-12/2015 Projekt pracovišť AVČR realizovaný v rámci spolupráce s National Science Council (Taiwan): Ideology and Language: A Corpus of Early Post-War Taiwanese Writing
 • 01/2013-12/2013 FRVŠ E-learningová podpora v rámci oboru Kulturní studia Číny: Inovace kurzu KSCA001 Úvod do studia Číny
 • 08/2013 -07/2014 "Interactive Learning and Transnational Teaching: Taiwan Studies in Multi Media Application" 教育部補助大專校院推動臺灣研究國際學術合作交流計畫 Project in cooperation with the International Taiwan Studies Center
 • 01/2011-12/2011 FRVŠ E-learningová podpora v rámci oboru Kulturní studia Číny: Inovace předmětu Dějiny čínské literatury
 • 11/2010-10/2013 Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi(CZ.1.07/2.2.00/15.0289) koordinátorka za partnera projektu
 • 06/2009-05/2010 Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska (CZ.1.07/2.2.00/07.0032) řešitelka
 • 07/2007-06/2008 Forming Identities in Chinese Cultural Sphere in the 20th Century, projekt finančně podpořen Chiang Ching-kuo Foundation Intrenational Sinological Center (Univerzita Karlova v Praze)
 
akademické stáže
 • červen-srpen a prosinec 2012  Taiwan Fellowship podporovaný Ministerstvem zahraničních věcí (MOFA) Čínské republiky na Taiwanu. Projekt: Literární pole a taiwanská literatura v poválečném období
 • září 2008 – červen 2009 stipendium Ministerstva školství Taiwanu na napsaní dizertace: The Talent Cultivation Project of Taiwanese Literature, History and Art in Globalization National Chengchi University, Taiwan
 • 1.9. 2007-30.9. 2007 studijní pobyt na Národní taiwanské univerzitě, rešerše v knihovnách (Národní taiwanská univerzita, Národní knihovna)a archivech (Taiwanská ústřední knihovna) pro dizertační práci (grant: Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace při UK)
 • 2003- 2004 výměnný pobyt na základě meziuniverzitní smlouvy Tamkang University, Taiwan
 • 2000-2001 jazykový kurz na základě mezivládní dohody, Beijing Shifan Daxue, ČLR
 
konference
 • 8.- 9. 11. 2013 7. výročná konferencia českých a slovenských sinologů (Univerzita Komenského, Bratislava); Příspěvek: : História – historická próza – fikcia: poviedky Ye Shitaoa v 40. a 50. rokoch
 • 30.-31. 7. 2013 The 12th International Junior Scholar Conference (The Graduate Institute of Taiwan Literature and Transnational Cultural Studies at National Chung Hsing University, Taiwan). Příspěvek: "Sinophone, Chinese, and Taiwan Literature in Current European Academia"
 • 21.-22. 6. 2013 The 19th Annual Conference of North American Taiwan Studies Association (University of California, Santa Barbara, CA, USA). Příspěvek: "How to Reconstruct a Literary Field: The Case of Early Post-War Literature in Taiwan"
 • 2.-4. 5. 2013 The 10th Annual Conference of European Association of Taiwan Studies, (Lyon Normal Superior School, France). Příspěvek: "Taiwan and its Neighbours: Historical Writings in Post-war Taiwan"
 
Ostatní aktivity
organizace seminářů
 • 29. 10. 2013.- 8. 11, 2013 Dr. Fang-Long Shih (London School of Economics, University of London) : Religion in Modern Chinese Culture, Masarykova univerzita (v rámci interního projektu č. 7: Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na MU)
 
workshop
 • 26. 8. 2013- 1. 9. 2013 Workshop on Taiwan Studies: Taiwan – Past and Present, Masarykova univerzita, Brno
 
členství
 • 2004 – Evropská asociace taiwanských studií (2005-2012 členka Výkonného výboru asociace)
 • 2014 – Asociation of Asian Studies
 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST

knihy

 • Dluhošová, Táňa. Medzi svetmi: Bai Xianyong a identita v  taiwanskej literatúre . Praha: DharmaGaia, 2006. 234p.
 
články v recenzovaných časopisech
 • Dluhošová, Táňa.  „Does ‘Dominating’ Mean ‘Mainstream’? Official Taiwan Literature in 1945–47“. Studia Orientalia Slovaca, Bratislava: Univerzita Komenského, 2012, Vol. 11, No. 1, pp. 5-26. ISSN 1336-3786.
 • Dluhošová, Táňa. „Taiwan funü in the Early Post-war Period (1945-1949) Literary Field." Archív orientální, Praha: Orientální ústav AV ČR, 79, 3, od s. 357-377, 21 s. ISSN 0044-8699. 2011.
 • Dluhošová, Táňa - Heylen, Ann. „Taiwan's Culture : Perspectives from Literature and the Arts.” Archiv Orientální. Praha, 78/2010, 3, 10 s. ISSN 0044-8699. 2010.
 • Lu Danni (Táňa Dluhošová). „Bai Xianyong xiaoshuo zhong de yuyi jiegou“ [Sémantická štruktúra Bai Xianyongových poviedok]. Taiwan wenxue xuebao [Bulletin of Taiwanese Literature], 2009:červen, p. 107-124.
 
kapitoly v knihách
 • Dluhošová, Táňa. “Early Postwar Debates on Taiwan and Taiwanese Literature”In Heylen Ann and Sommers Scott (ed.) Becoming Taiwan: From Colonialism to Democracy. Harassowitz, 2010. 18 pp.
 • Lu Danni (Dluhošová, Táňa). Bai Xianyong xiaoshuo zhong de yuyi jiangou. In Kua shiji de liuli : Bai Xianyong de wenxue yu yishu guoji xueshu yantaohui lunwenji. 1. edition. Taibei : INK Yinke chubanshe, 2009. od s. 199-219, 20 p.
 
editace speciálních čísel časopisů
 • Dluhošová, Táňa - Heylen, Ann. Archiv Orientální, Popular Culture and Literature in Taiwan, 2013/3, Praha, 0044-8699
 • Táňa Dluhošová, Olga Lomová (eds.). AUC Philologica, Orientalia Pragensia XIX. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2013/1. ISSN 0567-8269
 • Dluhošová, Táňa - Heylen, Ann. Archiv Orientální, Taiwan's Culture : Perspectives from Literature and the Arts, č. 3, Praha, 2010/3, 0044-8699.

 

Detailní profesní životopis je k dispozici zde.