cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.

Oddělení východní Asie

 

Telefon: 26605 2315

E-mail: dluhosova@orient.cas.cz

 

OBLAST ZÁJMU
 • Dějiny a kultura Taiwanu
 • Taiwanská literatura
 • Čínská literatura
 • Sociologie literatury
 
 • Raně poválečná taiwanská literatura (1945-49)
 • Ideologie a jazyk
 • Digital humanities
 
VZDĚLÁNÍ
 • 2005 - 2013 doktorské studium, Univerzita Karlova v Praze; studijní obor: Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky; téma disertační práce: Literárne pole a literatúra v ranom povojnovom období na Táiwāne (1945–1949)
 • 1998- 2005 magisterské studium, Univerzita Karlova v Praze; studijní obor: sinologie; téma magisterské práce: Téma identity v Bai Xianyongovej poviedkovej tvorbe
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • 2015 – 2017    Výzkumné centrum Orientálního ústavu na Tchaj-wanu, Academia Sinica; ředitelka centra
 • 2013 –            Orientální ústav AV ČR, Oddělení Východní Asie; výzkumní pracovnice
 • 2014 –            šéfredaktorka časopisu Archiv orientální, vydávaného Orientálním ústavem
 • 2009 –            Seminář čínských studií (Ústav religionistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita); asistentka, odborná asistentka
 • 2009 - 2010   Centrum pro studium náboženství Číny a Japonska (Ústav religionistiky, Filozofická fakulta, Masarykova unoverzita); manažerka projektu, finanční manažerka
 • 2005 - 2008   Chiang Ching-kuo International Sinological Centre (Univerzita Karlova v Praze); asistentka ředitelky
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
ocenění akademickou obcí
 • 2011  2. místo v soutěži Young Scholar Award Evropské asociace taiwanských studií za příspěvek: Taiwan funü in the Early Post-War Period (1945–1949) Literary Field
 • 2012  Výroční cena Francouzsko-taiwanské kulturní nadace při Académie des sciencemorales et politiques jako výraz uznání za šíření povědomí o Taiwanu ve střední a východní Evropě.
 
granty a projekty
 • 01/2017-12/2019 Concepts in Contexts: A Corpus-based Approach to Literary Field in Early Post-war Taiwan and its Application to the Sociology of Literature. Bilaterální grant GAČR a Ministry for Science and Technology (Taiwan R.O.C.)
 • 01/2015– Power and Strategies of Social and Political Order, Institucionální grant poskytnutý Akademií věd ČR; Projektová koordinátorka
  07/2014 - 06/2015, prodloužen do 2016 Taiwan Spotlight: grant Ministerstva kultury, Čínská republika na Tchaj-wanu; Hlavní řešitelka
 • 01/2014-12/2015 Projekt pracovišť AVČR realizovaný v rámci spolupráce s National Science Council (Taiwan): Ideology and Language: A Corpus of Early Post-War Taiwanese Writing
 • 01/2013-12/2013 FRVŠ E-learningová podpora v rámci oboru Kulturní studia Číny: Inovace kurzu KSCA001 Úvod do studia Číny
 • 08/2013 -07/2014 "Interactive Learning and Transnational Teaching: Taiwan Studies in Multi Media Application" 教育部補助大專校院推動臺灣研究國際學術合作交流計畫 Project in cooperation with the International Taiwan Studies Center
 • 01/2011-12/2011 FRVŠ E-learningová podpora v rámci oboru Kulturní studia Číny: Inovace předmětu Dějiny čínské literatury
 • 11/2010-10/2013 Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi(CZ.1.07/2.2.00/15.0289) koordinátorka za partnera projektu
 • 06/2009-05/2010 Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska (CZ.1.07/2.2.00/07.0032) řešitelka
 • 07/2007-06/2008 Forming Identities in Chinese Cultural Sphere in the 20th Century, projekt finančně podpořen Chiang Ching-kuo Foundation Intrenational Sinological Center (Univerzita Karlova v Praze)
 
akademické stáže
 • červen-srpen a prosinec 2012  Taiwan Fellowship podporovaný Ministerstvem zahraničních věcí (MOFA) Čínské republiky na Taiwanu. Projekt: Literární pole a taiwanská literatura v poválečném období
 • září 2008 – červen 2009 stipendium Ministerstva školství Taiwanu na napsaní dizertace: The Talent Cultivation Project of Taiwanese Literature, History and Art in Globalization National Chengchi University, Taiwan
 • 1.9. 2007-30.9. 2007 studijní pobyt na Národní taiwanské univerzitě, rešerše v knihovnách (Národní taiwanská univerzita, Národní knihovna)a archivech (Taiwanská ústřední knihovna) pro dizertační práci (grant: Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace při UK)
 • 2003- 2004 výměnný pobyt na základě meziuniverzitní smlouvy Tamkang University, Taiwan
 • 2000-2001 jazykový kurz na základě mezivládní dohody, Beijing Shifan Daxue, ČLR
 
konference - výběr 2 roky
 • 29.11.-1.12. 2017 Digital Archives and Digital Humanities 2017 (National Chengchi University, Taipei) Paper: Taiwan Biographical Ontology (TBIO): A Working Annotation Scheme for Biographical Information Extraction Co-presenter with Alvin. C. H. Chen
 • 5.-6.8. 2017 轉折的時代—40、50年代之交的漢語文學 Sinophone Literature in Transitional Era of the 1940s and 1950s' (Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, PRC) Paper: 從數位人文談臺灣文學史的「斷裂」及「連接」:(1940-53)為案例(Ruptures and Continuities of Taiwanese Literature from the Perspective of Digital Humanities: example of 1940-1953)
 • 20.-23.6. 2017 International Convention of Asian Scholars 10, Chiang Mai (Thajsko) Paper: Censorship in Early Post-war Taiwan: Practices and Procedures
 • 12.5. 2017 Taiwan Biographical Database (TBDB) workshop, (National Museum of Taiwan Literature, Tainan, Taiwan) Paper: 從數位人文談臺灣文學研究新領域: 以「斷裂」及「連接」為案例 (Using Digital Humanities to Discuss Literary Field in Taiwan: examples of Ruptures and Continuities)
 • 2.-3.5. 2017 Taiwan Cinema and Cultural Dynamics, Symposium (Charles University, Prague) Paper: Ruptures and Continuities in the Literary History as Viewed Through Social Network Analysis: 1940–1953
 • 2.-4.3. 2017 EATS 2017 (Universita Ca'Foscari Venezia) Paper: Trajectories of Ideas: Mainland Chinese Intellectuals in Taiwan and Their Writings Before and After World War II.
 • 25.-26.12. 2016 Crossing 1949: International Symposium on Taiwanese Literature and History (National Taiwan University) Paper: “Traversing the Divide of 1945 and 1949: Ruptures and Continuities in the Literary Field as Viewed Through Social Network Analysis”
 • 18­.-19.11. 2016 Language of Power, Power of Language: Where Conceptual History Meets Political and Literary History (National Chengchi University) Paper: “Trajectories of Ideas: Mainland Chinese Intellectuals in Taiwan and Their Writings Before and After World War II”
 • 19.10. 2016 Workshop: Media, Discourse, and Identity: A Workshop on Multiple Forms of Self and the Other (Department of Chinese Literature, Taiwan National Chengchi University) Paper: The Use of Digital Humanities in Sociology of Literature: Early Post-War Taiwan as a Case Study”
 • 23.9. 2016 Taiwan Research in Eastern Europe and 2016 Annual Meeting of the Lim Pen-Yuan Cultural and Educational Foundation (Institute of Taiwanese History, Academia Sinica) Paper: “Taiwanese Studies and Its Relationship to Chinese Studies in the Czech Republic”
 • 25.-26.6. 2016 The Second International Conference on Cultural Flow and Knowledge Dissemination: Relationship Between Taiwanese Literature and East Asian Humanities (Graduate Institute of Taiwanese Literature, National Taiwan University) Paper: “Transformations of Historical Knowledge in Ye Shitao’s Early Post-war Fiction”
 • 28.4. 2016 Sinological Studies in Central Europe: The Contribution of Missionaries and Sinologists (Fujen Catholic University, Taiwan) Paper: Taiwanese Studies and Its Relationship to Chinese Studies from the European Perspective
 • 31.3.-1.4. 2016 13th Annual Conference of the European Association of Taiwan Studies (Oriental Institute, CAS, Prague) Paper: The Powerful and Their Literature in Post-war Period Taiwan
 • 20.2. 2016 12th International Conference of Young Sinologists (Hankuk University of Foreign Studies,Korea) Paper: 灣戰後初期文學場域重建
 • 30.11.-2.12. 2015 6th International Conference on Digital Archives and Digital Humanities (National Taiwan University, Taibei) Paper: Digital Humanities Methods for Reconstruction of the Literary Landscape in the Early Post-war Period of Taiwan (Tana Dluhosova & Cheng-hsien Chen)
 •  

   

  Zvané přednášky
  16.11. 2017 National Taiwan Normal University, Department of Taiwanese Languages, Cultures and Literature, Lectures on Taiwanese Culture. Presentation: 解出版目錄的密碼:以數位人文剖析台灣文學史 (Cracking the Catalogue Code: History of Taiwanese Literature from the Perspective of Digital Humanities)
  23.5. 2017 National Taiwan Normal University, Department of Taiwanese Languages, Cultures and Literature. Presentation: 語言學以及知識社會學 (Linguistics and Sociology of Knowledge)
  1.11. 2016 Department of Slavic Languages, Taiwan National Chengchi University.Talk: Sinology and Chinese Studies in the Czech Republic
  28.10. 2016 Department of Taiwanese Language and Media Communication, National Lian-he University, Miaoli (Taiwan). Talk: “Taiwan Related Studies in the Czech Republic”
  27.4. 2016 National Chengchi University, Department of Chinese Literature, Taiwan. Talk: 台灣戰後初期文學場域重建
  25.11. 2015 Graduate Institute of Taiwanese Literature, National Taiwan University, Taipei. Talk: 如何在歐洲理解「中國文學」、「華語語系文學」和「台灣文學」的概念?
  27.4. 2015 London School of Economics, London (UK). Talk: Re-constructing the Literary Field in Early Post-war Taiwan Literature: a quantitative study on the publication patterns of the contributors

 
Ostatní aktivity
organizace konferencí a seminářů – výběr 3 roky
18.–19.11. 2016 Mezinárodní konference Language of Power, Power of Language: Where Conceptual History Meets Political History (National Chengchi University, Taiwan). Spoluorganizátorka

30.3.-1.4. 2016 13th EATS Annual Conference (Orientální ústav AV ČR). Místní organizátorka

14.–16.5. 2015 Workshop The Vitality and Sustainability of Taiwan Documentary (FAMU). Místní organizátorka (Taiwan Spotlight Project)

26.–28.3. 2015 Workshop Genius Loci as a Formative Force in Taiwanese Literature and Culture ve spolupráci s Katedrou asijských studií Univerzity Palackého. Místní organizátorka (Taiwan Spotlight Project)

23.–24.10. 2014 Symposium Digital Sinology and Taiwan Studies (Orientální ústav AV ČR). Místní organizátorka (Taiwan Spotlight Project)

  

členství
 • 2004 – Evropská asociace taiwanských studií (2005-2012 členka Výkonného výboru asociace)
 • 2014 – Asociation of Asian Studies
 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST

knihy

 • Dluhošová, Táňa. Medzi svetmi: Bai Xianyong a identita v taiwanskej literatúre. Praha: DharmaGaia, 2006. 234 s.
 
články v recenzovaných časopisech
 • Dluhošová, T. „ Literatúra či propaganda? Zeng Jinke a údel intelektuálov v 30. a 40. rokoch”. Nový Orient 72, 3 (2017), 58–68.
  Dluhošová, T. “Taiwanské dejiny ako literatúra, literatúra ako dejiny – rane povojnové poviedky od Ye Shitaoa” [Taiwanese History as Literature, Literature as History: Ye Shitao’s Early Post-war short stories]. Nový Orient, 70,4 (2015),19-29.
  Lu Danni 路丹妮(Dluhošová, Táňa)and Chen Zhengxian 陳正賢 (Alvin Cheng-Hsien Chen). “Taiwan zhanhou chuqi wenxue changyu chongjian: Shuwei renwen fangfa de yunyong yu shili fenxi“ 台灣戰後初期文學場域重建:數位人文方法的運用與實例分析. Taiwan wenxue xuebao 台灣文學學報 (core journal), no. 27 (2015), 113-152.
 • Dluhošová, Táňa.  „Does ‘Dominating’ Mean ‘Mainstream’? Official Taiwan Literature in 1945–47“. Studia Orientalia Slovaca, Bratislava: Univerzita Komenského, 2012, Vol. 11, No. 1, pp. 5-26. ISSN 1336-3786.
 • Dluhošová, Táňa. „Taiwan funü in the Early Post-war Period (1945-1949) Literary Field." Archív orientální, Praha: Orientální ústav AV ČR, 79, 3, od s. 357-377, 21 s. ISSN 0044-8699. 2011.
 • Dluhošová, Táňa - Heylen, Ann. „Taiwan's Culture : Perspectives from Literature and the Arts.” Archiv Orientální. Praha, 78/2010, 3, 10 s. ISSN 0044-8699. 2010.
 • Lu Danni (Táňa Dluhošová). „Bai Xianyong xiaoshuo zhong de yuyi jiegou“ [Sémantická štruktúra Bai Xianyongových poviedok]. Taiwan wenxue xuebao [Bulletin of Taiwanese Literature], 2009:červen, p. 107-124.
 
kapitoly v knihách
 • Dluhošová, Táňa and Alvin Cheng-Hsien Chen. “Digital Humanities Methods for Reconstruction of the Literary Fields in the Early Post-war Period of Taiwan.“ In Shuwei renwen: Zai guoqu, xianzai he weilai 數位人文:在過去,現在和未來 [Digital Humanities: In Past, Present and Future]. Series on Digtial Humanities Vol. 6. Taibei: National University Press, 2016. 127­–167.
 • Dluhošová, Táňa. “Early Postwar Debates on Taiwan and Taiwanese Literature”In Heylen Ann and Sommers Scott (ed.) Becoming Taiwan: From Colonialism to Democracy. Harassowitz, 2010. 18 pp.
 • Lu Danni (Dluhošová, Táňa). Bai Xianyong xiaoshuo zhong de yuyi jiangou. In Kua shiji de liuli : Bai Xianyong de wenxue yu yishu guoji xueshu yantaohui lunwenji. 1. edition. Taibei : INK Yinke chubanshe, 2009. od s. 199-219, 20 p.
 
editace speciálních čísel časopisů
 • Dluhošová, Táňa - Heylen, Ann. Archiv Orientální, Popular Culture and Literature in Taiwan, 2013/3, Praha, 0044-8699
 • Táňa Dluhošová, Olga Lomová (eds.). AUC Philologica, Orientalia Pragensia XIX. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2013/1. ISSN 0567-8269
 • Dluhošová, Táňa - Heylen, Ann. Archiv Orientální, Taiwan's Culture : Perspectives from Literature and the Arts, č. 3, Praha, 2010/3, 0044-8699.

 

Detailní profesní životopis je k dispozici zde.