cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.

ředitel Orientálního ústavu

 beranek
Telefon: 266 052 488
Odkaz na můj profil na Academia.edu: https://cas-cz.academia.edu/OndrejBeranek
 
OBLAST ZÁJMU
 • moderní a soudobé dějiny Blízkého východu; politický islám; dějiny Saúdské Arábie
 • Arabská povstání 2011 a jejich vliv na podobu Blízkého východu; soudobá salafitská ideologie
 
VZDĚLÁNÍ
 • září 2004 – září 2007     doktorské studium na FF UK se specializací na Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky se zaměřením na soudobý vývoj Saúdské Arábie,
 • 1999 – 2004                    magisterské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obory Arabistika a Dějiny a kultura islámských zemí, absolvoval summa cum laude.
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • únor 2013–nyní: ředitel Orientálního ústavu AV ČR,
 • 2013–: externí člen katedry International Relations and European Studies na Metropolitní univerzitě Praha, výuka kurzů o islámu,
 • prosinec 2009–2013: vedoucí Centre for Middle Eastern Studies, Metropolitní univerzita Praha – řízení výzkumného centra a jeho aktivit, organizace výročních konferencí,
 • prosinec 2009–2013:interní člen katedry International Relations and European Studies na Metropolitní univerzitě Praha, výuka kurzů o islámu a moderních dějinách Blízkého východu,
 • 2010/2011, 2012/2013:vyučování kurzu o klasickém a moderním islámu, Ústav filosofie a religionistiky, FF UK,
 • 2005–2009: ad hoc přednášky na amerických univerzitách (Harvard, MIT, Brandeis) na různá témata týkající se Blízkého východu,
 • říjen 2007–červen 2009: Postdoctoral Fellow, Crown Center for Middle East Studies, Brandeis University, USA,
 • září 2005–červen 2007: Visiting Scholar, Center for Middle Eastern Studies, Harvard University, USA,
 • září–prosinec 2003: studium na Univerzitě Krále Saúda, Rijád, Saúdská Arábie,
 • červenec 2003: stipendium na Institut des langues vivantes v Tunisu, intenzivní kurs arabského jazyka.
 • komentování dění na Blízkém východě pro česká média (TV, radio, deníky a týdeníky).

 

členství
 • člen oborové rady doktorského studia na FF UK –„Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky“
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
konference
 • listopad 2016: 50. výroční konference MESA (Middle East Studies Association), Boston, USA. Příspěvek: “The Islamic State and taswiyat al-qubur”.
 • říjen 2015: “Islamism and the State: Contested Normativities in the Muslim World”, organizátor Cluster of Excellence “Normative Orders” při Goethe-University Frankfurt, Německo. Příspěvek “The Internal Mechanisms of Saudi Arabia's Religious Establishment”.
 • září 2015: “The Middle East and the Islamic World in the Mirror of Humanities and Social Sciences”, pořadatel DAVO (German Middle East Studies Association) a DMG (Islamic Studies Section of the German Oriental Society), Bochum, Německo. Příspěvek “The Islamic State and the Destruction of Monuments”.
 • říjen 2014: “Bureaucratization of Islam in Muslim States and Societies” – Center for Interdisciplinary Research (ZiF), Bielefeld University, Německo, příspěvek: “The Institutionalization of the Saudi Religious Establishment and the Spread of Iconoclasm“
 • květen 2013: „Arabské revoluce: demokratické výzvy, geopolitické dopady“ – Metropolitní univerzita Praha – organizátor, panelista, editor výsledné monografie,
 • březen 2012: „From Revolution to Evolution: Current Dynamics in the Arab-Israeli Conflict“ – Metropolitní univerzita Praha – organizátor, panelista,
 • duben 2011: „Iran – Democratization, Civil Society, and Human Rights“ – Metropolitní univerzita Praha – organizátor, editor výsledné monografie,
 • březen 2010: „The Middle East After the War on Terror“ – Metropolitní univerzita Praha – organizátor, editor výsledné monografie.

  

granty
 • 2014-2016: Hlavní řešitel grantu GAČR č. 14-16520S: “Smrt, hroby a záhrobí v islámu: muslimské vnímání posledních věcí člověka ve středověku a současnosti”
 • 2013-2014: Hlavní řešitel grantu TAČR č. TB020MZV028: “Komplexní strategie České republiky vůči regionu MENA”
 • 2009: Grant z Mellon Foundation na výzkum islamistických aktivit v Jemenu (z bezpečnostních důvodů neuskutečněno),
 • 2007–2008: Spoluřešitel grantu Ministerstva zahraničních věcí RM 01/02/07 – Aktivity a politický vliv islámských charitativních organizací.
 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
 
monografie
 
editované monografie
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017 (ed. spolu s J. Hrubým a P. Cermanovou)
 
překlady
 • Sun‘alláh Ibráhím. Komise. Praha: Dar Ibn Rushd, 2005. (překlad arabské novely).
 
kapitoly v knihách
 • „Die staatliche Verfolgung von »Magiern« in Brunei Darussalam und Saudi-Arabien“, in Susanne Schröter (ed.), Normenkonflikte in pluralistischen Gesellschaften (Frankfurt, New York: Campus Verlag, 2017), 291–324. (spolu s Dominiken M. Müllerem)
 • „Středověký Blízký východ: ve jménu víry, předků a expanze“, in O. Beránek, J. Hrubý, P. Cermanová (eds.), Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: legitimita moci ve světě 14. Století (Praha: Academia, 2017), 199–221.
 • Beránek, O., „Ke Goldziherovu pojednání O uctívání mrtvých v pohanství a islámu“. In: Ostřanský, B. Smrt, hroby a záhrobí v islámu: Poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů (Praha: Academia, 2014), 28–75.
 • „Saúdská Arábie mezi kontrarevolucí a revolucí“. In O. Beránek (ed.), Arabské revoluce: demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady. Praha: Academia, 2013.
 • „Revizionistické přístupy a skepticismus ve studiu Koránu a počátků islámu“, in J. Hanuš (ed.), Boží slovo a slovo lidské: čtení, překlad a výklad posvátných textů v křesťanství, židovství a islámu. Brno: CDK, 2012.
 • „Liga arabských států“ in Michael Romancov (ed.), Mezinárodní organizace. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011.
 • „Soudobé projevy politického islámu v Saúdské Arábii“, in Emil Souleimanov (ed.), Politický islám. Praha: Eurolex Bohemia, 2007 
 
mezinárodní odborné, recenzované články

 

jiné odborné články