cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Výzkumní pracovníci

 

Oddělení Blízkého východu

 
Dr. Sergio Alivernini
mezopotámská matematika, dějiny Mezopotámie, III. dynastie z Uru
alivernini@orient.cas.cz
tel. 26605 2483
Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.
moderní a soudobé dějiny Blízkého východu; politický islám; dějiny Saúdské Arábie
tel. 26605 2488
 Lucie Drechselová, Ph.D. politické dějiny Turecka 20. století, Kurdové

drechselova@orient.cas.cz

 

Mgr. Miroslav Melčák, Ph.D.
sociální dějiny Blízkého východu ve středověku, "náboženské" nadace (awqáf), vzdělávání v muslimských společnostech
tel. 26605 2210
PhDr. Bronislav Ostřanský,  Ph.D.
středověký islám, islámská mystika, kultura islámských zemí
tel. 26605 2210
PhDr. Jiří Prosecký, CSc.
akkadská (babylónsko-asyrská) literatura, kulturní dějiny starověkého Předního východu
tel. 26605 3709
Dr. Kevin L. Schwartz dějiny Íránu a persianizovaného světa (1500-1900)

schwartz@orient.cas.cz

tel. 26605 2460 

Dr. Giedre Šabasevičiute náboženští a liberální intelektuálové v Turecku a arabských zemích, arabská literatura, historie publikování na Blízkém východě
tel. 26605 2582
Dr. Stefano Taglia historie pozdní Osmanské říše, nacionalismus a menšiny na Blízkém východě
tel. 26605 2460
zahraniční politika Turecka, vztahy Turecka a EU, postavení žen v islámu
tel. 26605 2582
PhDr. Jan Zouplna,  Ph.D. 
sionismus a dějiny Izraele, moderní židovské dějiny, soudobé dějiny BV
tel. 26605 3522

 

Oddělení Jižní Asie


 
Dr. Malika Bahovadinova Střední Asie, antropologie státu a byrokracie, migrace a transnacionalismus, mezinárodní pomoc a rozvoj
tel.: 26605 2464
PhDr. Věra Exnerová (Veselá), Ph.D. moderní historie Střední Asie (Ferganská dolina); etnografie a orální historie, islám a kultura Střední Asie a Afghánistánu, demokracie a lidská práva
tel. 26605 2464
PhDr. Jan Filipský, CSc.
(emeritní vědecký pracovník)
politické a kulturní dějiny Indie; tamilština a tamilská literatura, oralita a texty, historické balady; hinduistická mytologie, etnické vztahy ve Šrí Lance
PhDr. Jiří Holba, Ph.D.
buddhismus, buddhistická filosofie
tel. 26605 2484
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
tamilský jazyk a tamilská literatura, dalitská literatura, indická společnost
tel. 26605 3703
Dr. James Madaio indické filozofické tradice (Advaita Vedānta); historiografie a příčiny moderních hinduistických hnutí; indické teorie subjektu, pedagogiky a hermeneutiky; mezikulturní filozofie a dialog
madaio@orient.cas.cz
tel. 26605 3729
Dr. May Ngo náboženství a rozvoj Kambodže

ngo@orient.cas.cz

 

PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. moderní a soudobé dějiny Indonésie a Malajsie; interakce politiky, náboženství a etnicity v Indonésii a malajském světě; obecné dějiny Filipín
tel. 26605 3523
PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
indoárijské jazyky (sanskrt a hindí), hindská lexikografie, středověká (zejména mughalská) historie, dějiny Indie předkoloniálního období
tel. 26605 3704

 

Oddělení východní Asie


 
Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.
dějiny a kultura Taiwanu, taiwanská poválečná literatura
Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.
středověké dějiny Číny
tel. 26605 2372
Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D.
politika a dějiny Xinjiangu, politika a dějiny moderní Číny
tel. 26605 2315
Hedvábná cesta a Čína, dějiny náboženství v Číně
tel. 26605 2412
rozvojová politika Číny v tibetských oblastech, čínsko-tibetské vztahy
tel. 26605 2464
Dr. Nobuko Toyosawa kulturní a intelektuální dějiny moderního Japonska
tel.26605 2537
PhDr. Hana Třísková, Ph.D.
fonetika a fonologie moderní čínštiny, problémy její výuky
tel. 26605 2412
Oliver Weingarten, M.A., Ph.D.
klasická čínština, čínská literatura a kultura - do 100 n.l.
tel. 26605 3521

 

Externí spolupracovníci


 
Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.
islámská archeologie, archeologie stavebního prostředí a dějiny architektury
 
karel.novacek@upol.cz
Mgr. Lenka Starková, Ph.D.
krajinná a letecká archeologie, dálkový průzkum Země v archeologii,
geografické informační systémy, soudobá a historická krajina Blízkého východu,
prostor v archeologii
lstarkov@kar.zcu.cz

 

 

Bývalí spolupracovníci

 

 

Dr. Niki Alsford (2015-2016)  
Mgr. Vladimír Ando, Ph.D. (1990-2014)  
Dr. Ameem Lutfi (2018)  
Dr. Igor Pruša (2017-2018)  
Dr. Clément Steuer (2013-2018)  
Dr. Daniel Sungbin Sou (2016-2018)  
Dr. Mauro Valdinoci (2013-2015)