cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Výzkumní pracovníci

 

Oddělení Blízkého východu

 
Sergio Alivernini, Ph.D.
mezopotámská matematika, dějiny Mezopotámie, III. dynastie z Uru
alivernini@orient.cas.cz
tel. 26605 2483
Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.
moderní a soudobé dějiny Blízkého východu; politický islám; dějiny Saúdské Arábie
tel. 26605 2488
Lucie Drechselová, Ph.D. politické dějiny Turecka 20. století, Kurdové

drechselova@orient.cas.cz

 

PhDr. Miroslav Melčák, Ph.D.
dějiny Blízkého východu ve středověku, islámský urbanismus, náboženské nadace (awqáf)
tel. 26605 2210
PhDr. Bronislav Ostřanský,  Ph.D.
středověký islám, islámská mystika, kultura islámských zemí
tel. 26605 2210
PhDr. Jiří Prosecký, CSc.
(emeritní vědecký pracovník)
akkadská (babylónsko-asyrská) literatura, kulturní dějiny starověkého Předního východu
tel. 26605 3709
Kevin L. Schwartz, Ph.D. dějiny Íránu a persianizovaného světa (1500-1900)

schwartz@orient.cas.cz

 

Giedre Šabasevičiute, Ph.D. náboženští a liberální intelektuálové v Turecku a arabských zemích, arabská literatura, historie publikování na Blízkém východě
tel. 26605 2582
Stefano Taglia, Ph.D.
historie pozdní Osmanské říše, nacionalismus a menšiny na Blízkém východě
tel. 26605 2460
zahraniční politika Turecka, vztahy Turecka a EU, postavení žen v islámu
 
PhDr. Jan Zouplna,  Ph.D. 
sionismus a dějiny Izraele, moderní židovské dějiny, soudobé dějiny BV
tel. 26605 3522

 

Oddělení jižní Asie


 
PhDr. Jan Filipský, CSc.
(emeritní vědecký pracovník)
politické a kulturní dějiny Indie; tamilština a tamilská literatura, oralita a texty, historické balady; hinduistická mytologie, etnické vztahy ve Šrí Lance
PhDr. Jiří Holba, Ph.D.
buddhismus, buddhistická filosofie
tel. 26605 2484
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
tamilský jazyk a tamilská literatura, dalitská literatura, indická společnost
tel. 26605 3703
Thomas Loy, Ph.D. dějiny Židů ve střední Asii, orální historie, tádžická literární historie

loy@orient.cas.cz

 

James Madaio, Ph.D.
indické filozofické tradice (Advaita Vedānta); historiografie a příčiny moderních hinduistických hnutí; indické teorie subjektu, pedagogiky a hermeneutiky; mezikulturní filozofie a dialog
madaio@orient.cas.cz
tel. 26605 3729
May Ngo, Ph.D.
náboženství a rozvoj Kambodže

ngo@orient.cas.cz

 

PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. moderní a soudobé dějiny Indonésie a Malajsie; interakce politiky, náboženství a etnicity v Indonésii a malajském světě; obecné dějiny Filipín
tel. 26605 3523
PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
indoárijské jazyky (sanskrt a hindí), hindská lexikografie, středověká (zejména mughalská) historie, dějiny Indie předkoloniálního období
tel. 26605 3704

 

Oddělení východní Asie


 
Giulia Cabras, Ph.D.
jazyková politika ČLR

cabras@orient.cas.cz

tel. +420 26605 2582

Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.
dějiny a kultura Taiwanu, taiwanská poválečná literatura
Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.
středověké dějiny Číny
tel. 26605 2372
Mgr. Jan Karlach, Ph.D.
Ethnic policy in the PRC, qualitative theory and methodology, Liangshan Nuosu-Yi

karlach@orient.cas.cz

tel. +420 26605 2582

Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D.
politika a dějiny Xinjiangu, politika a dějiny moderní Číny
tel. 26605 2315
Hedvábná cesta a Čína, dějiny náboženství v Číně
tel. 26605 2412
rozvojová politika Číny v tibetských oblastech, čínsko-tibetské vztahy
tel. 26605 2464
Nobuko Toyosawa, Ph.D.
kulturní a intelektuální dějiny moderního Japonska
tel.26605 2537
PhDr. Hana Třísková, Ph.D.
fonetika a fonologie moderní čínštiny, problémy její výuky
tel. 26605 2412
Sarah Tynen, Ph.D. Čína, střední Asie, pohraničí, Ujguři, Xinjiang, nacionalismus, formování států, authoritářství, etnický konflikt

tynen@orient.cas.cz

 tel. 0420 26605 2460

Oliver Weingarten, M.A., Ph.D.
klasická čínština, čínská literatura a kultura - do 100 n.l.

 

Externí spolupracovníci


 
PhDr. Věra Exnerová (Veselá), Ph.D. moderní historie Střední Asie (Ferganská dolina); etnografie a orální historie, islám a kultura Střední Asie a Afghánistánu, demokracie a lidská práva  
Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.
islámská archeologie, archeologie stavebního prostředí a dějiny architektury
 
karel.novacek@upol.cz
Mgr. Lenka Starková, Ph.D.
krajinná a letecká archeologie, dálkový průzkum Země v archeologii,
geografické informační systémy, soudobá a historická krajina Blízkého východu,
prostor v archeologii
lstarkov@kar.zcu.cz

 

 

Bývalí spolupracovníci

 

 

Niki Alsford, Ph.D. (2015-2016)  
Mgr. Vladimír Ando, Ph.D. (1990-2014)  
Malika Bahovadinova, Ph.D. (2018-2019)  
Ameem Lutfi, Ph.D. (2018)  
Igor Pruša, Ph.D. (2017-2018)  
Clément Steuer, Ph.D. (2013-2018)  
Daniel Sungbin Sou, Ph.D. (2016-2018)  
Mauro Valdinoci, Ph.D. (2013-2015)