cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Tibetská knihovna

Orientální ústav AV ČR
Pod vodárenskou věží 4
182 08 Praha 8


Kontakt: PhDr. Jiří Holba, Ph.D.
E-mail: holba@orient.cas.cz
Tel.: +420 26605 3704

 

 

Katalog tibetských rukopisů a xylografů v Knihovně Orientálního ústavu v Praze

 

Tibetská knihovna Orientálního ústavu byla založena v r. 1958. V tomto roce byla zakoupena úplná sbírka tibetského buddhistického kánonu Kandžur a Tandžur z výchochodotibetského města Derge. V té době český tibetanista dr. J. Kolmaš studoval v Ústředním národnostním ústavu v Pekingu u prof. Jü Tao-čchüana. Díky entusiasmu a schopnostem v jednání s místními úřady se dr. Kolmašovi podařilo zakoupit tuto sbírku pro knihovnu Orientálního ústavu Československé Akademie věd (nyní Akademie věd České republiky).
První sbírka, buddhistický kánon Kandžur (doslovně "Překlad slov Buddhových"), obsahuje celkem 103 svazků včetně jednoho svazku, který představuje index (dkar-čhag) všech spisů, patřících do této sbírky. Všechny texty. Kandžuru jsou vytištěny v červené barvě. Do Kandžuru jsou zahrnuty překlady hlavních buddhistických textů, představujících poučení a přikázání Učitele Buddhy (sútra), díla o mnišské disciplině (vinaja), spisy filozofické (abhidharma) a další.
Druhá sbírka, buddhisticý kánon Tandžur (doslovně "Překlad komentářů"), obsahuje 213 svazků včetně samostatného svazku, představujícího index všech textů, zahrnutých do Tandžuru. Všechny texty v Tandžuru jsou vytištěny v černé barvě, s výjimkou prvního svazku, který je vytištěn červeně. Sbírka Tandžuru obsahuje texty, které se vztahují k vnitřnímu, esoterickému významu buddhismu. Nejobsáhlejší část této sbírky (78 svazků) zahrnuje tantrické texty, další svazky jsou věnovány Pradžňápáramitě, Mádhjamice, Abhidharmě a Sútrám. Řada textů pojednává o logice, medicíně, poetice, o minulých převtěleních Buddhových a dalších tématech. Originální dřevořezy pro tisk Kandžuru a Tandžuru byly zhotoveny v první polovině 18. století. Pražská sbírka Kandžuru a Tandžuru byla vytištěna z těchto dřevořezů v létě roku 1958.
Existují dva druhy katalogů tibetské sbírky Kandžuru a Tandžuru, provedené původně na kartičkách, a později zkopírované na PC: základní katalog sbírky, rozdělený na tradiční odvětví v kánonu, a druhý, doplňkový katalog, ve kterém jsou seřazeny tibetské a sanskrtské názvy textů podle abecedního pořadí.
Druhou sbírku našeho Tibetského fondu (svým způsobem unikátní v Evropě) představuje kolekce titulních listů velkého množství xylografických prací, které byly získány ve dvou nakladatelských domech v Derge, v klášteru Dgon-čhen a Dpal-spungs. Tato sbírka se skládá z 5,615 jednotlivých titulních listů tibetských spisů, které byly zakoupeny v r. 1958 v Derge během pobytu dr. Kolmaše v Číně za asistence prof. Jü Tao-čchüana. Nákup celkové kolekce těchto textů byl v té době zřejmě velmi drahou záležitostí, a proto nepřicházel v úvahu. Nicméně tato kolekce titulních listů originálních tibetských prací představuje užitečnou bibliografickou příručku pro studium tibetské literatury. Kolekce poskytuje pohled na reprezentativní díla tibetské buddhistické literatury, např. na obřadovou literaturu a poučení školy Ňingmapa, praxi Lamda (Cesta a Plod) atd. V této kolekci jsou představeny sebrané spisy (gsung-'bum) několika významných buddhistických autorů, jako např. "Pět Velkých Mistrů" školy Sakjapa, díla Congkhapy, Mipham Gjamccha, Kongtul Lodö Thajäho a jiných. Dr. Kolmaš připravil publikaci této kolekce titulních listů fotomechanickým způsobem v r. 1971; dvousvazkový index titulních listů této kolekce byl vydán v Praze v r. 1996.
Kromě těchto dvou velkých kolekcí tibetských textů v knihovně Orientálního ústavu existuje kolekce tibetských rukopisů a xylografů, získaných z Tibetu, Číny, Indie, Nepálu, Mongolska a Burjatska. Dr. J. Kolmaš vytvořil a systematicky doplňoval Tibetský fond s příslovečnou mu píli a houževnatostí. V r. 1969 publikoval A Catalogue oJ Tibetan Manucripts and Blockprints in the Library of the Oriental lnstitute Prague (, 65 spisů dohromady, z toho počtu 41 rukopisů a 24 xylografů). Většina těchto textů byla darována Knihovně Orientálního ústavu z fondů Náprstkova muzea v Praze v letech 1960-1961. Náprstkovo muzeum získalo většinu těchto tibetských spisů jako dar od Prof. B. Rinčena v Ulánbátaru v r. 1958. Některé tibetské texty patří k soukromé kolekci dr. J. Kolmaše.
Tato kolekce tibetských textů a xylografů je relativně malá co do počtu, ale je bohatá co do svého obsahu. Většina textů patří ke kanonické literatuře, jsou zde zastoupeny tantrické a rituální spisy, filozofická pojednání a literární texty (např. povídka o princi Višvantarovi, vyprávění o dívce Nangse, pohádkové příběhy Vétály, milostné verše 6. dalajlamy atd.) Pozornost čtenáře přitahují biografie významných indických a tibetských učitelů víry, jako např. Padmasambhavy, Tilópy, Nárópy, Marpy, Milaräpy a jiné.

Čtvrtá část tibetských textů (takzvaná Čínská kolekce) představuje tibetské knihy, tištěné evropským způsobem a svázané v podobě knížek. Tato sbírka patří k soukromé kolekci dr. J. Kolmaše a je dočasně uložena v budově Orientálního ústavu. Kolekce obsahuje knihy publikované v Číně v letech 1952-1959. Tyto knihy představují unikátní lingvistický materiál pro studium současné hovorové a spisovné tibetštiny. 52 svazky jsou učebnice a konverzační příručky čtyř hlavních tibetských dialektů, dále různé slovníky, mluvnice atd. 22 svazky tvoří reedice různých literárních textů, z nichž některé jsou doprovázeny čínskými překlady. Relativně malý počet knih zahrnuje díla klasické tibetské literatury (Moudrá rčení Sakjapandity, Kronika Tibetu od 5. dalajlámy apod.). Nicméně většinu publikací (112 titulů) představují tibetské překlady z čínských originálů, včetně politické literatury, vládních a stranických usnesení, projevů vedoucích státních činitelů atd. Zvláštní skupinu tvoří sbírka ti betských a tibetsko-čínských novin, vydávaných v Číně v 50. letech.

 

 

References:

1. J. Kolmaš, “Notes on the Kanjur and Tanjur in Prague”. Archiv orientální, 30 (1962), pp. 314–317.
2. Idem, Tibetan Manuscripts and Blockprints in the Library of the Oriental Institute Prague. Prague 1969, 112 pp. (Dissertationes orientales, vol. 16).
3. Idem, Prague Collection of Tibetan Prints from Derge. I–II. Otto Harrassowitz, Wiesbaden – Academia, Prague 1971, 517+681 pp.(Asiatische Forschungen, Band 36/1–2).
4. Idem, Tibetan Books and Newspapers (Chinese Collection) with Bibliographical Notes. Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1978, 133 pp.(Asiatische Forschungen, Band 62).
5. Idem, The Iconography of the Derge Kanjur and Tanjur. New Delhi 1978, 286 pp.( Sata-pitaka Series, vol. 241).
6. Idem, “Indexing the Prague Collection of Tibetan Prints from Derge”. Archív orientální 53 (1985), pp. 339–346.
7. Idem, Prague Collection of Tibetan prints from Derge. Vol. III. Index of Titles. Prague 1996, Book 1, 1–252 pp., Book 2, 253–510 pp.
8. L. Chaloupková, The Tibetan Dharani Collection in the Library of the Oriental Institute, Prague. Archív orientální, 65 (1997), Supplement to 2/65, 68 pp.
9. L. Chaloupková, J. Kolmaš, A Catalogue of J. Kolmaš’s Private Collection of Tibetan Texts. Archív orientální, Supplement to 3/99, 85 pp.